تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی

تقسیط جزای نقدی

اساساً چگونه می توان دادخواست تقسیط جزای نقدی تهیه کرد؟ در این رابطه باید گفت؛ هنگامی که طبق قانون و تصمیم دادگاه به حبس یا مجازات دیگر تعزیری  محکوم می شوند به نظر قاضی می توانند با پرداخت جزای نقدی به خزانه دولت مجازاتی را که به آن محکوم شده اند رفع کنند. با این حال، در بسیاری از موارد ممکن است محکومان به جریمه نتوانند آن را یکجا پرداخت کنند. در چنین مواردی کسانی که محکوم شده اند می توانند برای قسط بندی شدن جزای نقدی به دادگاه مراجعه کنند. هنگام اعمال جریمه، قانون تعزیرات که تا درجه هشت می باشد صلاحیت کیفری  میزان جریمه را تعیین می کند. با افزایش سطح اول، تعداد تصمیمات مالی و حدود صلاحیت شرعی کاهش می یابد. به عنوان مثال فردی که به حبس تعزیری درجه یک محکوم شده است به ترتیب بیش از ۲۵ سال و ۱۰۰ میلیون حبس و جزای نقدی وی است. وی در حالی که به  درجه  ۸ مجازات محکوم شده بود باید ۳ ماه حبس و پرداخت یک میلیون تومان را بگذراند.

هدف از وضع جرایم تعزیری چیست؟

قانونگذار به منظور اطمینان از امکان اصلاح رفتار محکومان به جرایم کوچک و کم اهمیت به موضوع مجازات پرداخته است. بر این اساس، دادگاه می تواند به این گونه محکومان کمترین مجازات را از بین هشت نوع مجازات، جریمه، باید در نظر گرفته شود. حالا ممکن است مبلغ جریمه بالا باشد و محکومان نتوانند آن را پرداخت کنند. در این صورت با ارائه درخواست تقسیط جزای نقدی و نظر مثبت قاضی پرونده می توانند جریمه ها را تقسیم کنند. افراد در صورت ارتکاب جرم و امتناع از پرداخت آن می توانند به پرداخت جریمه محکوم شوند. در این صورت مأموران اجرا موظفند طبق بند ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری از دارایی شما توقیف کنند. این کار برای پرداخت جریمه انجام می شود تا بتوان مبلغ جریمه را در محل فروش استعلام کرد. در این راستا قانونگذار برای مصادره اموال این افراد معافیت های شرعی در نظر گرفته است.

 

دادخواست تقسیط برای افردا محکومی که توانایی مالی لازم را ندارند

در خصوص تعیین حداقل مجازات از سوی دادگاه با جزای نقدی باید گفت؛ جزای نقدی یکی از شروط مجازات کیفری است و در ۸ مورد کیفری قاضی ممکن است به حبس یا شلاق محکوم کند. درخواست تقسيم جزاي نقدي در صورت احراز ناتواني مالي محكومان توسط دادگاه قابل ارائه است. اگر این مجرمان حقوق خاصی داشته باشند، دادگاه بخشی از این حقوق را به نفع دولت مصادره می کند. اما زمانی که دادگاه با پرداخت جریمه، ناتوانی مالی محکومان را تایید کرد، این افراد می توانند از دادگاه تقاضای پرداخت اقساطی جریمه را داشته باشند.

در خصوص تقسیط از چه افرادی این درخواست پذیرفته نمی شود

همانطور که قبلاً گفتیم؛ درخواست تقسیط  فقط برای افرادی پذیرفته می شود که پس از رسیدگی قضایی نتوانند جریمه را پرداخت کنند و درخواست پرداخت جریمه را داشته باشند. اگر مجازات سنگین باشد، محکوم علیه در پرداخت آن کوتاهی کند، مالش توقیف خواهد شد. پس بهتر است از دادگاه بخواهید که جریمه را به تدریج پرداخت کند. در صورت اثبات ادعای محکوم علیه مبنی بر عدم امکان پرداخت فوری این مبلغ، دادگاه نیز تصمیم به پرداخت تدریجی جریمه می کند. بدیهی است در صورتی که محکوم علیه در پرداخت وجوه تأخیر داشته باشد یا به طور کلی از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه رأی پرداخت را لغو و ترتیب دیگری را می پذیرد. همچنین لازم است بدانید درخواست تقسیم جزای نقدی محکومانی که فعالیت تجاری و بازرگانی دارند به دلیل تمکن مالی در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

تماس 09156024004