تقصیر پزشک در اعمال جراحی

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

تقصیر پزشک در اعمال جراحی از دید قانون مدنی

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

تقصیر پزشک در اعمال جراحی در مشهد

تقصیر در لغت به معنای کوتاه کردن و بیدن امده است اما در معنای حقوقی معنای دیگری برای ان تعریف شده :

طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی ( تقصیر اعم است از تعدی و تفریط) برابر ماده ۹۵۱ این قانون ( تعدی، تجاوز نمودن  از حدود اذن یا متعارف است) و در ماده ۹۵۲ قانون مدنی امده ( تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.) پس به طور خلاصه می توان گفت تقصیر عبارت است از انجام دادن عملی که شخص نباید  مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص باید انجام دهد (تفریط)

( بهترین وکیل جزایی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

 

در تشخیص اینکه آیا فردی مرتکب تقصیر شده است

یا خیر باید رفتار او را با افراد متعارف و عادی سنجید یعنی باید دید

که آیا همه اشخاص در آن شرایط نوعا مرتکب آن عمل می شوند یا خیر؟

به همین سبب  است که گفته می شود معیار تشخیص تقصیر نوعی است.

اما مطلب ظریفی که نباید از آن غافل بود این است

که در رابطه با تقصیر صاحبان مشاغل و حرفه های تخصصی،

این افراد جامعه نیستند که ملاک و معیار سنجش تقصیر قرار می گیرند

بلکه دراین موارد رفتار مرتکب با رفتار نوعی و عموم افراد شاغل و متخصص در آن حرفه سنجیده می‌شود

نه افرادی که سر رشته ای در آن حرفه ندارند.پس این منطقی است

که رفتار یک پزشک یا مهندس یا خلبان را با افراد عادی و غیر شاغل

در حرفه ها سنجیده نشود چرا که مصداق قیاس مع الفارق خواهد بود.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

در مورد بحث ما یعنی تقصیر پزشکی در اعمال درمانی و معالجات

و دستورات پزشکی نیز باید رفتار عموم پزشکان در آن حال و شرایط سنجیده شود.

در اینکه مبنای مسئولیت پزشک  در رابطه با صدمات و خساراتی که در درمان بیمار

به بار میاورد اختلاف نظر وجود داشت. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانون‌گذار با بازگشت

به به عنوان مبنای مسئولیت پزشک تقریبا رویه واحدی را در پیش گرفت.

در این رابطه ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

( هرگاه پزشکی در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است

مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد.

و مرتکب تقصیری هم نشود . و چنان‌چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن او معتبر نباشد.

و یا به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱ – در صورت عدم فصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت  اخذ نکرده باشد)

در ماده ۴۹۷ همین قانون نیز آمده است : ( در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد

و پزشک برای نجات جان مریض طبق مقررات اقدام به  معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.)

 

بهترین وکیل حقوقی و جزایی مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

 

 از مطالعه مواد مواد بالا به وضوح می‌توان نتیجه را به طور خلاصه چنین آراست

در قانون، مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است اما این تقصیر توسط قانونگذار مفروض است و زیان دیده نیازی به اثبات  تقصیر پزشک ندارد بلکه این پزشک است که باید ثابت کند که در علم و عمل تقصیری نکرده و آنچه که معمول در علم پزشکی است را انجام داده که در این صورت از مسئولیت معاف خواهد شد.

 اما نقش برائت نامه ای که از بیمار گرفته میشود چیست؟

اگر پزشک از بیمار یا اولیای او برائت گرفته باشد، در صورتی که در اثر معالجات صدمه‌ای وارد آید، این بیمار یا اولیای او هستند که باید تقصیر پزشک را اثبات کنند. پس نقش اخذ برائت جا به جایی بار اثبات تقصیر است.

اگر اخذ برائت از مریض ممکن نباشد و  پزشک  موفق به اخذ برائت از او نگردد و در اثر معالجات صدمه ای وارد آید، در صورتی که پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد مسئولیتی ندارد اما باید این عدم تقصیر را ثابت کند.

در مورد برائت از بیمار نظریه مشورتی  شماره۱۸۰۱/۹۲/۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بیان میدارد:

« از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.

کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی

و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد.

زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند

و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود

مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک

برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.»

 

حرفه ای ترین وکیل کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تقصیر پزشک در اعمال جراحی

 

مسئولیت مدنی : مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا فردی که تحت مراقبت یا اداره وی است

یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌نماید

قصور : قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی» و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی،

کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.

 

 

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

رضا حسینی برج

                                        وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج