تهیه مسکن مستقل برای زن 

وکیل خانواده در مشهد

تهیه مسکن مستقل برای زن 

یکی از موارد مهم برای شروع یک زندگی مشترک در کنار تمام وسایل و موارد مهم زندگی داشتن منزل مسکونی می‌باشد که یکی از وظایف مهم زوج این است که برای اینکه دو طرف در کنار یکدیگر به آسایش و راحتی برسند و زندگی گرمی داشته باشند منزل مناسبی تهیه کند تا در کنار زوجه خویش آرامش روحی و عاطفی مناسب را تجربه کند . البته باید این را در نظر داشت که منزل مسکونی مورد تهیه از جانب زوج باید مناسب با شان و شائون همسر او باشد یعنی مسکن مورد نظر باید هم شأن زوجه باشد شأن زوجه به شرایط متعددی بستگی دارد مانند میزان تحصیلات زوجه، شرایط خانوادگی، شغل و غیره

ممکن است زن از مسکنی که زوج برایش فراهم کرده راضی نباشد و آن را در شأن خود نداند که آن مسکن هم می‌تواند شرایط خاص خود را داشته باشد مانند اینکه زوج خانه‌ای را تهیه کرده باشد که اصلاً صدق خانه نکند یا به زن بگوید که باید در خانه پدر من زندگی کنی و موارد این چنینی که زن حاضر به زندگی در آن منزل نباشد البته  باید دقت داشت که شرایط خیلی مهمی آن خانه نباید داشته باشد تا زن بتواند ایرادی بگیرد یا در شأنیت خود آن را نداند  و صرفاً برای مسائل جزئی نمی‌تواند از آن منزل ایراد بگیرد حال در صورت  کلی زمانی که زن رضایت نداشته باشد و این رضایت هم به درستی مطرح شده باشد می‌تواند موضوع الزام به تهیه مسکن را مطرح کند.

در مقابل باید به این نکته توجه کرد که اگر مرد منزلی در شئونات زن تهیه کند و زن حاضر به زندگی در آن خانه نشود برای زندگی به آنجا نرود مرد می‌تواند دادخواست الزام به تمکین را به دادگاه بدهد .

منزل مستقل برای زوجه چه شرایطی دارد ؟

همانطور که در مطالب قبل هم گفته شد منزل باید متناسب با شئون زن باشد پس ممکن است که مرد منزلی در شهر دیگر و یا بدون وسایل تهیه کند که در اینجا زن می تواند  جهت احقاق حق به دادگاه مراجعه کرده و در مواردی دادگاه حتی مددکار جهت بازدید شرایط خواهد فرستاد.

زندگی کردن در خانه پدری مرد

ممکن است زوج در ابتدای زندگی از نظر مالی و اقتصادی توانایی تهیه مسکن مستقل را نداشته باشد و از زوجه بخواهد که برای زندگی در همان خانه پدری مرد زندگی کند که یکی از مواردی که تا به اینجا گفته شد همین مسکن در شأن زوجه و موارد این چنینی بود در چنین شرایطی زن می‌تواند درخواست الزام به تهیه مسکن را از دادگاه خواستار باشد.

 

ایا زن می تواند تقاضای مسکن جداگانه یا مستقل کند:

زن زمانی می تواند که تقاضای چنین امری را داشته باشد یعنی این که از مرد بخواهد که برای او خانه ای مستقل و جداگانه تهیه کند که شرایطی حاصل باشد یکی از ان شرایط ترس زن از زندگی مشترک در یک خانه با ان مرد یعنی زن نتواند در یک مکان با ان مرد زندگی کند و خوف یا ترس رساندن اسیب از جانب زوج و از این قبیل موارد را داشته باشد حتی ترس ممکن است مالی و شرافتی باشد و حتما نیاز نیست که این ترس جانی باشد .

تماس 09156024004