ثبت انحلال شركت

وکیل حقوقی در مشهد

ثبت انحلال شركت

همه چیز درباره انحلال شرکت

یک شرکت پس از ثبت، ممکن است با خواست شخص سهامداران یا به صورت قهری منحل شود. این شرایط قهری شامل فوت، ورشکستگی و … نیز می شود که در ادامه توضیح می دهیم. همان طور که تأسیس شرکت ، نیاز به ثبت شرکت دارد در موارد انحلال شرکت نیز ثبت انحلال باید انجام پذیرد. به دلیل پیچیدگی های حقوقی انحلال شرکت، وکیل شرکت به راحتی می تواند سهامداران را در زمینه فرآیند ثبت انحلال و قوانین مربوط به آن راهنمایی نماید.

وظایف مدیر تصفیه شرکت

از آنجایی که مدیر شرکت نیز پس از انحلال از سمت خود خلع می شود، نماینده ای به عنوان مدیر تصفیه باید تعیین شود تا امور پس از تعطیلی دائمی شرکت نظیر پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات و … را بر عهده گیرد. همچنین مدیر تصفیه باید ثبت انحلال و انتشار آگهی انحلال را نیز به عهده گیرد.

تقسیم اموال شرکت پس از انحلال

هر شرکت، اموالی دارد که تمامی شرکاء حق مالکیت و انتفاع از این اموال را دارند. اما پس از منحل شدن شرکت، ابتدا باید تمامی بدهی های شرکت تصفیه شده و حق طلبکاران ادا شود، سپس قانون به شرکاء اجازه تقسیم اموال باقی مانده را داده است. پس از تقسیم اموال، طلبکاران حقی به شرکت ندارند و اگر باز هم طلبی داشته باشند باید طلب خود را از شرکای قبلی مطالبه نمایند.

 

انحلال شرکت سهامی و مسئولیت محدود

مواردی وجود دارد که سبب منحل شدن شرکت با مسئولیت محدود می گردد. برخی شرکت ها در اساسنامه خود مدت مشخصی را تعیین می کنند که با سررسید مهلت مقرر، طبیعتاً شرکت منحل می شود. همچنین در صورتی که یکی از شرکاء فوت نماید یا زیان شرکت به حدی باشد که نیمی از سرمایه شرکت از دست رود، شرکت می تواند منحل شود.

انحلال شرکت در صورت رأی دادگاه به ورشکستگی شرکت حتمی است.

از طرف دیگر شرکت های سهامی نیز در موارد مشابهی مانند انقضای مدت مقرر و ورشکستگی منحل می شوند. البته لازم به ذکر است در صورت رأی دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به انحلال شرکت، تعطیلی دائمی شرکت باید صورت پذیرد.

انحلال شرکت و ثبت انحلال

اگر انحلال شرکت پیش از تاریخ مقرر بخواهد صورت پذیرد، باید حتماً مورد تأیید اعضای مجمع عمومی فوق العاده باشد. این مجمع در هر زمان می تواند نسبت به انحلال شرکت تصمیم گیری نماید. اعتبار تصمیم انحلال شرکت توسط مجمع منوط به رسمی بودن جلسه مجمع و رأی حداقل دو سوم اعضای مجمع به انحلال شرکت می باشد. صورت جلسه مجمع عمومی با موضوعیت انحلال شرکت به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد و اقدامات لازم جهت ثبت انحلال انجام می پذیرد. سپس اطلاعیه انحلال شرکت از طریق آگهی روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع سایر سهامداران می رسد.