ثبت واقعه ی ازدواج

وکیل فریب در ازدواج در مشهد

ثبت واقعه ی ازدواج : ازدواج یکی از 4 واقعه ی مهم در زندگی هر فردی می باشد. که این امر بایستی هم در شناسنامه ی زوجین و هم در دفاتر ازدواج ثبت شود.

سابقه ی الزام ثبت نکاح به سال 1310 بر می گردد. که هر نوع نکاهی اعم از دائم یا موقت را ملزم به ثبت نموده است.

و عدم ثبت آن برای زوج و عاقد جرم انگاری شده بود.

وکیل خوب در مشهد 09153104004

 

بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده ماده 645 قانون مجازات اسلامی در خصوص الزام ثبت ازدواج فسخ گردید.

 

به موجب ماده 49 قانون حمایت از خانواده :

” چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع

تا یک ماه از ثبت آن خود داری یا در مواردی که ثبت نکاه موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،

ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج ، به پرداخت جزای نقدی درجه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.”

وکیل در مشهد 09153104004

لازم به ذکر است ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده رسیدگی می شود.

تکلیف ثبت ازدواج بر عهده زوج می باشد و چنانچه زوج از این امر استنکاف کند

زوجه می تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری، تعقیب جزایی و صدور حکم،

الزام بزوج به ثبت واقعه ازدواج دادخواست نماید.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

به موجب ماده 21 قانون حمایت از خانواده ثبت نکاح موقت در صورت دارا بودن 3 شرط الزامی می باشد:

  1. باردار شدن زوجه، که در این مورد تفاوتی نمی کند بارداری منجر به تولد گردد یا خیر. حتی پس از انقضای مدت در نکاح موقت اگر بارداری اثبات گردد ثبت نکاح الزامی می باشد.
  2. توافق طرفین
  3. شرط ضمن عقد ، در هنگام عقد، ثبت آن را شرط کرده باشد.

 

ثبت واقعه ی ازدواج

 

همچنین، موجب ماده ی 20 قانون حمایت از خانواده ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

پرسش: اما چرا ثبت واقعه ی ازدواج الزامی می باشد ودرصورت عدم ثبت زوج مجازات خواهدشد؟

پاسخ به این سوال باید گفت از نظر وکیل خوب طلاق درمشهد رعایت تشریفات ثبت نکاح این اعتقاد را درطرفین ایجاد می کند.

که نکاح بطور صحیح وبا شرایط لازم منعقد گردیده است.مضافا اینکه از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب جلوگیری می کند.

که این هدف ناشی از سندرسمی وعدم امکان رد آن با امارات است.

 

وکیل طلاق درمشهدهم چنین مانع ازدواج های بعدی،تدلیس،فریب در ازدواج به دلایلی مانند

عدم تجرد زوج یا دوشیزه بودن زوجه می شود.

وبالاتر اینکه درصورت ثبت ازدواج ،آثار ونتایج نکاح همانند مهریه ونفقه نیازی به احراز نکاح در دادگاه ندارد.

(بهترین وکیل طلاق در مشهد 09153104004)

لازم به ذکر است که در قانون حمایت از خانواده برای سر دفتر نیز مجازاتی را در نظر گرفته است.

که به نظر می رسد مجازاتی شدید باشد.به موجب ماده ی56 این قانون

“هر سر دفتررسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد31-23این قانون یابدون اخذ اجاره نامه ی مذکور درماده ی (1060) قانون مدنی

یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده(1041)قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند

یا بدون حکم دادگاه یاگواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ی (40)این قانون یا حکم راجع به احکام خارجی

به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یاطلاق مبادرت کند به محدودیت درجه 4

موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

 

ثبت واقعه ی ازدواج

 

بهترین وکیل طلاق توافقی درمشهد | بهترین وکیل دعاوی خانوادگی درمشهد |

وکیل خوب مهریه درمشهد | وکیل خوب نفقه درمشهد | بهترین وکیل امور خانوادگی درمشهد |

بهترین وکیل خانواده درمشهد | مشاوره و وکالت | دفتر وکالت درمشهد | وکیل مشهد | رضاحسینی برج |

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد | شماره موبایل وکیل درمشهد | وکیل مجرب فسخ نکاح

 

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران 09153104004)

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 09153104004

رضا حسینی برج

رضا حسینی برج

آدرس وکیل در مشهدادرس وکیل در مشهدانتقال علامت تجاریبهترین وکیلبهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهدبهترین وکیل پایه یک مشهدبهترین وکیل حقوقی در مشهدبهترین وکیل در مشهدبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل طلاق توافقی درمشهدبهترین وکیل طلاق توافقی مشهدبهترین وکیل مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهدپرداخت نفقه در عقد موقتثبت علامت تجاریحقوق مالی زوجهدرخواست وکیلدرخواست وکیل طلاقدفتر طلاق توافقیدفتر طلاق توافقی در مشهدسوالات طلاق توافقیشرکت طلاق توافقی در مشهدشماره وکیل پایه یک دادگستری در مشهدشماره وکیل خانواده در مشهدشماره وکیل در مشهدطلاق توافقیطلاق توافقی 5 روزهطلاق توافقی در مشهدطلاق توافقی فوری در مشهدطلاق توافقی مشهدعلامت تجاریکمترین زمان طلاق توافقیماده طلاق توافقیمدارک لازم برای طلاق توافقی در مشهدمدارک مورد نیاز در طلاق توافقیمراحل طلاق توافقی در مشهدمراحل و مدت زمان طلاق توافقیمشاوره با وکیل پایه یک دادگستری مشهدمشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهدمشاوره رایگان با وکیل در مشهدموسسه حقوقی در مشهدنفقه حقوقینفقه حقوقی و کیفرینفقه کیفریوکیل اقا طلاق توافقی در مشهدوکیل انتقال علامت تجاریوکیل انتقال علامت تجاری در مشهدوکیل پایه 1 طلاق توافقی در مشهدوکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکیل حقوقی در مشهدوکیل خانوادهوکیل خوبوکیل خوب در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق به دلیل خیانت زنوکیل طلاق توافقی در 10 روزوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزهوکیل طلاق توافقی مشهدوکیل کیفری مشهدوکیل مشاوره رایگان مشهدوکیل مشهدوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل نفقه کیفری در مشهدوکیل نفقه، آدرس دفتر وکالت در مشهد