جرم انگاری عرضه ی قلیان

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

بهترین وکیل کیفری در مشهد


جرم انگاری عرضه ی قلیان

قلیان از جمله مواد دخانیاتی است که در گذشته تنها در قهوه خانه ها عرضه می شد

ولی امروزه در شهرهای مختلف خصوصا در مناطق ییلاقی که محل تجمع سفره خانه ها و رستوران میباشد

به شهروندانی که علاقه دارند ارائه میگردد.

اما پرسشی که مطرح میگردد این است که آیا عرضه ی قلیان جرم است؟ و آیا عرضه ی قلیان بهداشت عمومی را تهدید مینمایند با خیر ؟

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در پاسخ به سوالات باید گفت مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ی ملی با دخانیات و حفظ سلامت عمومی

هرگونه ماده ی دخانی که تمام یا بخشی از آن از گیااه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن تهیه شده باشد

به هر طریق از قبیل دود کردن ,مکیدن ,جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان مشمول ممنوعیت کیفری مندرج در این قانون میباشد.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

بدین مفهوم ارائه ی مواد دخانی و استعمال آن در قهوه خانه جرم است

و به طور کلی محصولات دخانی در این قانون اعم از خام و غیر آن است.

در مورد تهدید بهداشت عمومی در مصرف قلیان باید گفت :

“که عرضه ی قلیان در محیط قهوه خانه که مکانی عمومی است

فقط مشمول حکم خاص موضوع ماده ی ۱۱ قانون جامع کنترل

و مبارزه ی ملی با دخانیات کارشناس مرکز بهداشت مورد تهدید قرار دهد

مصداق تعدد مادی جرم با نتایج متعدد است. بدین مفهوم عرضه ی قلیان تهدید ی علیه بهداشت عمومی خواهد بود.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

در مورد پلمپ اماکن عرضه کننده ی قلیان باید گفت  که هرچند فعالیت قهوه خانه ها از امور تولیدی و خدماتی نیست

اما طبق ماده ی ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری اگر حسب قرائن معقول و ادله ی مثبته ادامه فعالیت قهوه خانه

یا رستوران متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای میباشد که مضر سلامت یا مخل امنیت جامعه ونظم عمومی باشد

بازپرس با اطلاع دادستان جهت جاوگیری از تداوم و تکرار جرم میتواند قرارجلوگیری از فعالیت آنها را صادر نماید .

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴