جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت به معنای نقض اعتماد و امانتی است که یک فرد به عهده دارد. وقتی که یک شخص به عنوان مالک یا نماینده قانونی یک مال یا اموالی را به فرد دیگری می‌سپارد، انتظار دارد که آن فرد با امانت و با سوءنیت به مال یا اموال رسیدگی کند و آن را محافظت کند. اما اگر فرد متصرف این اموال با سوءاستفاده از اعتماد و امانت به آنها برخورد کند، این به عنوان جرم خیانت در امانت شناخته می‌شود.

به عنوان مثال، اگر یک فرد پول یا مالی را به یک دوست یا یک مشتری بسپارد تا به آن نگهداری کند یا برای مقصد خاصی استفاده کند، اما فرد مورد اعتماد این پول را بدون اجازه مالک به سوی مقصد دیگری ببرد یا آن را برای منافع شخصی خود استفاده کند، این به عنوان جرم خیانت در امانت شناخته می‌شود.

بنابراین، جرم خیانت در امانت مشمول جرم‌هایی است که با سوءاستفاده از اعتماد و امانت به یک شخص به وقوع می‌پیوندد، و ممکن است شامل عمل‌هایی مانند سوء استفاده، سرقت، تصرف غیرقانونی یا تلفیق اموال باشد.

 

عناصر حقیقی جرم خیانت در امانت

در حقیقت، عناصر حقیقی جرم خیانت در امانت شامل استعمال، تصرف، اتلاف و مفقود کردن مال یا اموالی است که به شخصی به عنوان مالک یا نماینده قانونی سپرده شده است. این عمل‌ها به وسیله شخصی که به امانت مال مورد نظر قرار گرفته است با سوءاستفاده از اعتماد انجام می‌شود.

در ضابطه مجازات اسلامی، جرم خیانت در امانت به خوبی تعریف و انگاری شده است و با توجه به اثبات عنصر معنوی یا سوءنیت در فعل ارتکابی، قابلیت اجرای دستور به حد مقرر را دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه لازم است که شخص متهم به جرم خیانت در امانت عمل خاصی انجام دهد مانند استعمال، تصرف، اتلاف یا مفقود کردن مال، باید همچنین سوءنیت و نیت بد را در این اقدام اثبات کرد.

این جرم می‌تواند در مورد هر دو نوع اموال، یعنی اموال منقول (مانند پول، جواهرات، وسایل الکترونیکی و غیره) و غیر منقول (مانند ملکیت، اسناد، سند‌های مالکیت و غیره) رخ دهد. به عبارت دیگر، این جرم می‌تواند در مورد هر چیزی که به شخصی به عنوان مالک یا نماینده قانونی سپرده شده باشد، اتفاق بیافتد.

در پرونده‌های جرم خیانت در امانت، دادگاه‌ها و مراجع قضایی معمولاً مکان رویداد و ملکیت غیر منقول را به دقت بررسی می‌کنند تا به اثبات جرم و اعمال مجازات متناسب بپردازند.

 

مجازات جرم خیانت در امانت

در ضابطه مجازات اسلامی، برای جرم خیانت در امانت، دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است که حداکثر حد هر دوی آن‌ها یکسان است، اما دستکم حد مجازات آن‌ها متفاوت است.

۱. برای خیانت در امانت اگر به فرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضای امانی باشد، مجازات حبس از یک الی سه سال می‌باشد.

۲. برای خیانت در امانت در سایر موارد، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال می‌باشد.

برای اثبات جرم خیانت در امانت و مشمول شدن به این مجازات‌ها، باید شروط زیر در مورد فعل ارتکابی متهم موجود باشد:

 1. موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله‌ای برای تحصیل مال باشد.
 2. مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به خائن (فرد متهم به جرم) که ابتدا وصف امینی دارد، سپرده شود.
 3. مال امانی باید به یکی از طرق قانونی به امین (فردی که امانت به او سپرده شده است) سپرده شده باشد و وصف امانی در مورد آن صدق کند.
 4. بین فعل متهم و غبن مالک یا متصرف قانونی باید ارتباط علیت وجود داشته باشد.

این شروط، اطمینان از اثبات جرم خیانت در امانت و مشمول شدن به مجازات‌های مذکور را فراهم می‌کنند.

 

وجه تمایز و شباهت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

وجه تمایزی که بین جرم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، به شکل زیر است:

 1. در جرم سرقت، مال مورد عقیده به فرم پنهانی از تصرف مالک خارج شده و به تصرف سارق در می‌آید. اما در جرم خیانت در امانت، مال به طور آشکار و توسط مالک یا نماینده وی به امین سپرده شده است و بعدها امین از استرداد آن به فرم قانونی یا مصرف آن به همان صورتی که مالک یا نماینده اش تعیین کرده است، خودداری می‌کند.
 2. در جرم کلاهبرداری، فرد از وسیله‌های متقلبانه برای فریب مالک یا نماینده قانونی استفاده می‌کند، در حالی که در جرم خیانت در امانت، امین از اصلا وسیله یا گفتار متقلبانه‌ای برای فریب استفاده نمی‌کند.
 3. اگر امین در همان آغاز سعی کند اطمینان مالک را جلب کند تا مال را در اختیار او قرار دهد و سپس مال را به تصرف خود در آورد، جرم کلاهبرداری است و نمی‌توان آن را مشمول جرم خیانت در امانت قلمداد کرد. اما به دلیل روانی بودن این مسئله، اصولاً در قالب خیانت در امانت مطرح می‌شود.

 

شباهت میان جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در این است که هر دو جرم اغلب در محیطی از اعتماد و امانت رخ می‌دهند، اما با توجه به بیان شما، می‌توان گفت اصلی‌ترین شباهت آن‌ها در نیت و عملکرد متهمان ممکن است مشاهده شود.

در هر دو جرم، امین یا فرد متهم، از وسایل یا گفتار متقلبانه برای فریب مالک یا نماینده قانونی استفاده نمی‌کند. این بدان معناست که هیچ گونه تقلب یا فریبی در فرآیند انجام جرم وجود ندارد و مالک یا نماینده قانونی به طور آگاهانه و با اطمینان، مال یا اموال را به امین سپرده می‌کند.

با این حال، اگر امین در همان آغاز سعی کند اطمینان مالک را جلب کند تا مال را در اختیار او قرار دهد و سپس مال را به تصرف خود در آورد، عملکرد او ممکن است به نظر خلاف قوانین و کلاهبرداری بنظر آید. اما به دلیل روانی بودن این مسئله، اصولاً در قالب خیانت در امانت مطرح می‌شود.

بنابراین، اگرچه شباهتی در نحوه انجام جرم وجود دارد، اما اصولاً این مسئله در قالب خیانت در امانت بررسی و مورد بررسی قرار می‌گیرد به عنوان یک جرم مستقل که نیاز به اثبات عناصر خاصی دارد.

 

لازمه اثبات جرم خیانت در امانت

 1. وجود مال یا اموالی که به امین (فردی که امانت به او سپرده شده است) سپرده شده باشد. این مال می‌تواند از هر نوعی باشد، از جمله پول نقد، وسایل الکترونیکی، ملکیت‌ها، اسناد، و غیره.
 2. اثبات اینکه مال یا اموال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده باشد. این می‌تواند از طریق توافق نامه‌ای، معامله‌ای، یا دیگر روش‌های مشروع صورت گرفته باشد.
 3. وجود پیوند یا قرارداد امانی بین مالک یا نماینده قانونی و امین. این پیوند می‌تواند شرایط استرداد مال یا مصرف معین را نیز شامل شود.
 4. اثبات اینکه امین به طور سوءنیت و با ترکیب اندیشه و عمل، اقدام به استفاده یا تصرف غیرقانونی در مال یا اموال سپرده شده کرده است. به عبارت دیگر، این اثبات باید نشان دهد که امین از مال به طریقی که قرار نبوده و یا مخالف با شرایط قرارداد امانی، استفاده کرده است.

بنابراین، برای اثبات جرم خیانت در امانت، لازم است که همه این عناصر به دقت مورد بررسی قرار گیرند و اثبات شوند تا جرم مورد نظر تایید شود.

تماس 09156024004