جرم دستکاری در کیلومتر خودرو

شکایت اینترنتی از کارفرما

جرم دستکاری در کیلومتر خودرو

خرید و فروش خودرو و به طور کلی وسایل دیگر در بسیاری از کشورها مانند ایران بسیار رایج است. معیارهای ارزیابی این دستگاه ها متفاوت است. به عنوان مثال در خودروهای دست دوم عملکرد مهم است. به همین دلیل، اگر دو خودرو از یک سال مدل فقط در عملکرد متفاوت باشند، خودرویی که کیلومترشمار کمتری دارد گران‌تر خواهد بود، در واقع کیلومترشمار عملکرد خودرو را منعکس می‌کند. بنابراین اگر خودرویی کار کمتر از استاندارد داشته باشد، سالم تر از خودرویی است که روی قطعات موتور و بیرون آن بیشتر کار شده است. بسیاری از فروشندگان خصوصی و فروشندگان خودرو از اهمیت معیار کیلومتر شمار سوء استفاده می کنند و با دستکاری آن، عددی کمتر از عدد واقعی نشان می دهند، قیمت را افزایش می دهند و خودرو را به عنوان خودرویی سالم معرفی می کنند.
برای بررسی اینکه آیا کیلومترشمار ماشین ما دستکاری شده است یا خیر. باید نظر کارشناسان خودرو را جلب کنیم. بنابراین توصیه می کنیم قبل از خرید و عقد قرارداد خودرو مورد نظر خود را به یک کارشناس باتجربه خودرو نشان دهید.
دستکاری و ایجاد تغییرات در کیلومتر شمار خودرو، مسئولیت مدنی و کیفری را برای مقصر ایجاد می کند. به این معنی که این عمل مستلزم جبران خسارت مالی است و همچنین جرم است و شخص را مجازات می کند.

مسئولیت کیفری و مجازات های ناشی از دستکاری و تغییر وسیله نقلیه موتوری

قانونگذار برای توجیه حق خریدار در مقابل فروشنده، این موضوع را جرم انگاری کرده است.
طبق ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
(جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) هر راننده وسیله نقلیه‌ ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌ ۲۰۰۰۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

توجه داشته باشید که این تخلف برای فروشندگان متخلف و رانندگانی که با علم به دستکاری خودرو به استفاده از خودرو ادامه می دهند، اعمال می شود. برای این جرم هم جزای نقدی و هم مجازات حبس در نظر گرفته شده که هر دو با توجه به شرایط پرونده و نظر قاضی و کارشناس تعیین می شود.
اگر شما به عنوان خریدار خودرو با مشکل دستکاری کیلومترشمار خودرو خود مواجه هستید و فروشنده راضی به پرداخت خسارت یا ابطال معامله نیست، می توانید به دادسرای عمومی مراجعه و از وی شکایت کنید.
لطفا توجه داشته باشید که مجازات کیفری او مانع از اقامه دعوی علیه متخلف نیست و می توان او را مجازات کرد و معامله را فسخ و ثمن معامله را مسترد کرد.

تماس 09156024004