جرم کپی از طرح صنعتی دیگران

جرم کپی از طرح صنعتی دیگران

جرم کپی از طرح صنعتی دیگران

طرح صنعتی به عنوان یک حقوق مالکیت صنعتی در ایران مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، به معنای ترکیب خطوط، ترکیب رنگها، و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط یا رنگها یا بدون آن‌ها تعریف می‌شود که به طور خاص ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد.

وقتی یک فرد یا شرکت تصمیم به ثبت یک طرح صنعتی می‌گیرد، این ثبت از طریق سازمان ثبت اختراعات و دفاتر مربوطه انجام می‌شود. با ثبت طرح صنعتی، فرد یا شرکت مالک حقوق این طرح می‌شود و حق حاکمیت بر آن را دریافت می‌کند.

حقوق و حمایت‌های مختلفی برای مالکان طرح صنعتی در نظر گرفته شده است. این حمایت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. استفاده انحصاری: مالک طرح صنعتی حق انحصاری بر روی استفاده از طرح را دارا می‌شود. این به او اجازه می‌دهد تا از دیگران جلوگیری کند که از طرح یا شکل مشابه در تولید و عرضه محصولات خود استفاده کنند.

  2. حق انتقال: مالک طرح صنعتی می‌تواند حقوق مرتبط با طرح را به دیگر افراد یا شرکت‌ها انتقال دهد. این انتقال معمولاً با امضاء قراردادهای لازم صورت می‌گیرد.

  3. حق انقضاء: حقوق مالکیت بر یک طرح صنعتی معمولاً محدوده زمانی دارد. پس از مدتی، معمولاً ۵ تا ۱۵ سال، حقوق مالکیت به صورت عمومی می‌شود و هر کسی می‌تواند از طرح استفاده کند.

  4. حق مقابله با نقض: اگر کسی بدون اجازه مالک، از طرح صنعتی استفاده کند، مالک حق دارد در دادگاه اقدام به مقابله با این نقض کند و از تعویض خسارات خود از طریق دادگاه اطمینان حاصل کند.

به عبارت دیگر، ثبت یک طرح صنعتی این امکان را فراهم می‌کند که مالک از اختراع خود بهره‌مند شود و از دیگران جلوگیری کند که بدون اجازه از این طرح استفاده کنند.

به استناد به ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، ثبت یک طرح صنعتی حقوقی را برای مالک ایجاد می‌کند و به وی امکاناتی ارائه می‌دهد که از آن حقوق بهره‌مند شود. در این ماده ذکر شده است:

الف) بهره‌برداری از هر طرح صنعتی ثبت شده در ایران، مشروط به موافقت مالک آن است.

ب) بهره‌برداری از طرح صنعتی ثبت شده، شامل انجام اقداماتی از قبیل ساخت، فروش و یا وارد کردن اقلام حاوی طرح صنعتی است.

ج) مالک طرح صنعتی می‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او، اقدامات ذکر شده در بند قبل را انجام داده باشد و یا مرتکب اعمالی شود که عرفاً موجب نقض حقوق وی در آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوا نماید.

د) مدت اعتبار طرح‌های صنعتی، ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی می‌باشد؛ اما این مدت را می‌توان برای دو دوره ۵ ساله دیگر نیز تمدید کرد.

بنابراین، بر اساس بند ب این ماده، کپی کردن طرح صنعتی بدون موافقت مالک آن یک اقدام غیرمجاز است و می‌تواند موجب مجازات قانونی شود. این مجازات ممکن است به صورت دیگری نیز مشخص شود، اما در کل، قانون جلوگیری از کپی کردن و استفاده غیرمجاز از طرح‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داده و مالک را تحت حمایت قانونی قرار می‌دهد.

 

مجازات جرم کپی طرح صنعتی

پس از ثبت یک طرح صنعتی در اداره ثبت علایم تجاری، کپی کردن طرح صنعتی دیگران به عنوان یک جرم محسوب می‌شود. ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مجازات برای جرم کپی کردن طرح صنعتی را تعیین کرده و به موجب این ماده، هر شخصی که با علم و عمد، اقدام به اعمالی کند که طبق ماده ۲۸ این قانون، نقض حقوق دیگران به شمار می‌رود، مجرم شناخته می‌شود و به مجازات محکوم می‌شود.

مجازات کپی کردن طرح صنعتی شامل جزای نقدی و حبس تعزیری است. جزای نقدی این جرم از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال متغیر است و حبس تعزیری نیز از ۹۱ روز تا ۶ ماه ممکن است، که قاضی دادگاه مقدار دقیق آن را تعیین می‌نماید. همچنین، علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، مجرم باید پس از رسیدگی به شکایت توسط دادگاه و صدور حکم، خسارات وارد شده به طراح صنعتی را نیز به صورت تمام و کمال، پرداخت نماید.

 

نحوه شکایت از جرم کپی طرح صنعتی

برای شکایت از جرم کپی کردن طرح صنعتی، شخص متضرر باید به مراجع قانونی مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. نحوه شکایت ممکن است به صورت زیر باشد:

  1. تهیه شکواییه: شخص متضرر ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه خود را تهیه کند. در این شکواییه، باید جزئیات مرتبط با وقوع جرم کپی کردن طرح صنعتی، اطلاعات مربوط به مالکیت طرح، و مدارک اثبات وقوع جرم ذکر شوند.
  2. ضمیمه مدارک: به شکواییه باید مدارکی نظیر رونوشت گواهی نامه مالکیت طرح صنعتی، عکس یا نمونه کپی شده طرح صنعتی، و سایر مدارک هویتی شاکی ضمیمه شوند تا مسئولان بتوانند به درستی اقدام به بررسی و رسیدگی به شکایت کنند.
  3. مطالبه خسارات: در صورت داشتن خسارات مالی ناشی از جرم کپی کردن، شاکی می‌تواند جداگانه دادخواست حقوقی را تهیه کند و اسناد و مدارک لازم برای مطالبه خسارات را ضمیمه کند.
  4. استناد به عنصر علم و عمد: اگر می‌توانید اثبات کنید که کپی کردن طرح صنعتی به دلیل علم و عمد طرف مقابل انجام شده است، می‌توانید اقدام به شکایت کیفری نمایید. این اقدام به دلیل سرعت در رسیدگی توسط مراجع کیفری، به شما کمک می‌کند تا به سرعت به نتیجه دلخواه برسید.

مهم است توجه داشت که هر مورد ممکن است شرایط خاصی داشته باشد، و برای بهبود فهم در مورد موضوع خاص خود، به مشاوره حقوقی متخصص مراجعه کنید.

 

تماس 09156024004