حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

وکیل طلاق در مشهد

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

 

طلاق خلع

در طلاق خلع، فدیه از جانب زوجه به زوج تملیک با یک شرط فاسخ که اگر زوجه نسبت به فدیه رجوع کند، تملیک فدیه منحل شده و طلاق از حالت خلع به رجعی تبدیل می شود.

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

بسیاری از زوجین تمایل دارند دیگر نام همسرشان در شناسنامه شان نباشد. افرادی که به هر علتی طلاق میگیرند و این در شناسنامه ثبت می گردد به دلیل اینکه افراد دیگر از زندگی خصوصی آنان مطلع نگردند اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه خود می نمایند اما این حذف شدن چه مراحلی دارد و چه افرادی میتوانند ان را انجام دهند؟

 

ماده ۳۳ قانون ثبت احوال بیان میکند: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاه باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت.: در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد ازدواج تعداد دفعات که به قوت خود باقیست منعکس می گردد. ازدواج و طلاق غیر مدخله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

در صورتی که بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد حذف نام هر یک از زن و مرد تنها با ازدواج مجدد و معرفی همسر جدید به دادگاه امکان دارد. در این صورت پس از ازدواج مجدد همسر مدارک و عقدنامه را برای حذف نام همسر قبلی به دادگاه ارائه می دهد.

 

اما اگر طلاق در دوران عقد و باکرگی دختر اتفاق بیفتد حذف نام همسر از شناسنامه بدون تشریفات بالا انجام می شود. در این حالت شناسنامه جدید صادر میگردد و نام المثنی بر روی ان ثبت نمیشود

 

نکته:  اگر در طلاق رجعی در مدت عده، مرد رجوع به زن کند و نزدیکی نیز انجام دهد میگویند طلاق عدی.

نکته:  طلاقی که به درخواست زن در دادگاه است، شوهر حق رجوع ندارد ولو اینکه طبیعت طلاق رجعی باشد.

نکته:  در ایام عده وفات، زن مستحق نفقه می باشد و این مخارج از اموال اقارب خود زن تادیه میشود.

نکته: ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع، تملیک با شرط فاسخ است.

نکته:  در طلاق خلع، ‘فدیه’ زن قبل از تسلیم تلف شود طلاق قابل رجوع است.

نکته: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج در کنسولگری ها به درخواست کتبی زوجین یا زوج و با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق می باشد.

نکته:  ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

نکته:  ثبت طلاق بائن ایرانیان مقیم خارج با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق امکان پذیر است.

نکته:  اگر طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور به درخواست زوج باشد زوجه میتواند برای مطالبات قانونی به دادگاه های ایران مراجعه کند.

نکته:  ثبت طلاق در دفاتر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه می باشد.

نکته:  طلاق توافقی اگر به درخواست:
زوج باشد دادگاه صدور گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
و اگر زوجه باشد حسب مورد صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق.

نکته:  مطابق قانون حمایت خانواده در تمام موارد طلاق به جز توافقی دادگاه باید برای صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد و دادگاه باید با توجه به نظر داوران رای صادر و اگر نپذیرد نظر را با ذکر دلیل رد کند.

تماس 09156024004