حضانت فرزند نامشروع به چه شکل است؟

حضانت فرزند نامشروع به چه شکل است؟

بحث حضانت فرزند نامشروع یا ولد زنا در نظام حقوقی کشورهایی که قوانین آن‌ها بر پایه شرع و اسلام است، یک موضوع پیچیده و حساس است. در این کشورها، فرزندی که از طریق زنا و رابطه نامشروع به دنیا می‌آید، با توجه به اصول شرعی و فقهی، دارای وضعیتی خاص است که قوانین مربوط به حضانت، ارث، و نسبت خانوادگی آن نیز متاثر از این اصول است.

 1. تعریف ولد زنا: فرزندی که از طریق زنا و رابطه نامشروع به دنیا می‌آید، ولد زنا نامیده می‌شود. این فرزند از دیدگاه شرعی و حقوقی تفاوت‌هایی با فرزند مشروع دارد که باید در بررسی حقوق و تکالیف او در نظر گرفته شود.
 2. حضانت ولد زنا: حضانت به معنای نگهداری و تربیت فرزند است. در قوانین شرعی و فقهی، اصول و مقررات خاصی برای حضانت فرزندان مشروع وجود دارد، اما درباره حضانت ولد زنا، شرایط و قواعد ویژه‌ای مطرح است. در برخی موارد، حضانت ممکن است به مادر یا خانواده مادری تعلق گیرد، و در برخی موارد دیگر، ممکن است تصمیم‌گیری قضایی لازم باشد.
 3. آیات قرآنی و دیدگاه شرعی: در قرآن کریم و روایات اسلامی، ولد زنا مورد مذمت قرار گرفته و این عمل به عنوان یکی از گناهان کبیره و نابخشودنی محسوب می‌شود. این دیدگاه‌های دینی تاثیر مستقیمی بر قوانین و مقررات مربوط به ولد زنا در جوامع اسلامی دارد.
 4. مقررات قانونی: قوانین مربوط به حضانت، ارث، و سایر حقوق و تکالیف ولد زنا ممکن است بر اساس فقه اسلامی تنظیم شده باشند. این مقررات در هر کشور اسلامی ممکن است متفاوت باشد، اما اصول کلی بر مبنای دیدگاه‌های شرعی است.
 5. توجه به حقوق کودک: هرچند ولد زنا از نظر شرعی مذموم است، اما توجه به حقوق کودک و حفظ مصالح او نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، ممکن است قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که حمایت از حقوق این کودکان را تضمین کند، حتی اگر آن‌ها از نظر شرعی در موقعیت خاصی باشند.

به طور خلاصه، ولد زنا در نظام حقوقی کشورهای اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و مقررات مربوط به حضانت و سایر حقوق او بر اساس اصول شرعی تنظیم شده‌اند. در عین حال، حفظ حقوق و مصالح کودک نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

حضانت فرزند نامشروع

موضوع حضانت فرزند نامشروع در قانون مدنی ایران و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور یک بحث حقوقی و اجتماعی پیچیده است که باید به دقت بررسی شود. در اینجا به تفصیل به توضیح این موضوع پرداخته می‌شود:

۱٫ قانون مدنی ایران

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران به وضوح اعلام می‌کند که “طفل متولد از زنا ملحق به زناکار نمی‌شود.” این ماده به معنای عدم انتساب قانونی فرزند زنا به پدر و مادر زناکار از نظر قانونی است. بنابراین، از دیدگاه قانونی، این کودک از حقوق فرزند مشروع مانند ارث محروم است.

۲٫ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

با توجه به تحولات حقوقی و اجتماعی، دیوان عالی کشور در سال‌های اخیر یک رای وحدت رویه صادر کرده که وضعیت حضانت فرزند نامشروع را مشخص می‌کند. این رای وحدت رویه بیان می‌کند که:

 • عدم تفاوت حقوقی بین فرزند مشروع و نامشروع: از نظر حقوق و تکالیف، تفاوتی میان کودک مشروع و نامشروع وجود ندارد، مگر در رابطه با توارث. یعنی، فرزند نامشروع همانند فرزند مشروع حق و وظیفه حضانت دارد.
 • حضانت و نفقه: پدر و مادر نامشروع حق و وظیفه حضانت فرزند نامشروع خود را دارند. همچنین موظف به پرداخت نفقه این کودک هستند.
 • شناسنامه: والدین نامشروع باید برای فرزند نامشروع خود شناسنامه بگیرند تا هویت قانونی کودک تثبیت شود.

۳٫ آثار رای وحدت رویه

این رای وحدت رویه، همچون قانون لازم الاجرا است و تاثیرات قابل توجهی بر روی وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان نامشروع دارد:

 • حفظ حقوق کودک: با این رای، حقوق کودک نامشروع به جز در مورد ارث، همانند حقوق کودک مشروع در نظر گرفته می‌شود.
 • مسئولیت والدین: والدین نامشروع همچنان مسئول حضانت و تامین نفقه فرزند خود هستند که به تقویت حمایت‌های قانونی از کودکان نامشروع می‌انجامد.
 • حمایت از کودکان نامشروع: این رویکرد حقوقی جدید به کاهش تبعیض علیه کودکان نامشروع کمک می‌کند و می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی آن‌ها منجر شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، می‌توان نتیجه گرفت که حضانت فرزند نامشروع به والدین زناکار تعلق می‌گیرد و آن‌ها موظف به پرداخت نفقه و دریافت شناسنامه برای کودک هستند. این رویکرد ضمن حفظ اصول شرعی، به حفظ حقوق کودکان نامشروع نیز توجه دارد و سعی در کاهش تبعیض‌های اجتماعی علیه آن‌ها دارد.

تماس 09156024004