حق العمل کار و وظایف آن

وکیل وصول چک در مشهد

حق العمل کار و وظایف آن

 

حق العمل کار

* حق العمل کاری = کمیسیون >>>

* در باب هفتم از قانون تجارت به حق العمل کاری (کمیسیون) پرداخته شده است.

ماده ۳۵۷ قانون تجارت :
حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری آمر معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

حق العمل کاری: قراردادی که در آن حق العمل کار به اسم خود ولی به حساب آمر معاملاتی انجام داده و در مقابل حق العمل دریافت می‌کند. “بهترین وکیل در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

عناصر حق العمل کاری:
١- آمر
٢- حق العمل کار
٣- طرف قرارداد
“وکیل مدافع در مشهد ”

* رابطه حق العمل کار با آمر اصولاً تابع مقررات راجع به وکالت می باشد. “وکیل مشهد

وظایف حق العمل کار :
الف:
١- حق العمل کار باید در حدود اختیارات و دستورات آمر عمل کند. “وکیل در مشهد”
٢- مصلحت آمر را رعایت کند. “وکیل پایه یک در مشهد ”
٣- آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر سازد. “وکیل پایه یک مشهد”
۴- اموال تحت تصرف خود را محافظت نموده و تعدی و تفریط نکند. “وکیل دادگستری در مشهد”
ب:
آمر باید حق العمل، حق العمل کار را پرداخت کرده و همچنین مخارج را که او کرده بپردازد و تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته اجرا کند. “وکیل حقوقی در مشهد ”

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* اجرای تعهدات طرف معامله:
حق العمل کار مسئول اجرای تعهدات طرف قرارداد نیست مگر در موارد استثنایی*ماده ۳۶۷ قانون تجارت.” بهترین وکیل در مشهد”
چند استثنا :
١- حق العمل کار مجاز در معامله به اعتبار نبوده ولی معامله به اعتبار کرده. “وکیل شرکتها در مشهد
٢- حق العملکاری شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
٣- عرف تجارتی حق العمل کار را مسئول قرار دهد.” وکیل خوب در مشهد”

* رابطه حق العمل کار با طرف قرارداد:
حق العمل کار در مقابل ثالث یعنی طرف قرارداد اصیل محسوب می‌شود، حق العمل کار باید خودش تعهدات قراردادی را اجرا کند زیرا اگرچه تعهدات مزبور را به حساب آمر پذیرفته لکن به نام خود معامله کرده و طرف قرارداد فقط او را مسئول می داند. “وکیل خوب در مشهد

 

وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* رابطه آمر با طرف قرارداد:
در حق العمل کاری برخلاف وکالت چون معامله به نام حق العمل کار منعقد شده آمر هیچ تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد هر چند که از طرف او باشند. “وکیل خوب در مشهد”

طبق قواعد کلی نمایندگی که وکالت و حق العمل کاری از مصادیق آن هستند نماینده هر عملی در حدود اختیارات انجام دهد کاملاً به حساب منوب عنه لذا ماده ۳۶۵ قانون تجارت که مقرر می دارد اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد یا بیشتر از قیمتی که آمر معین کرده بفروشند باید آن را در حساب آمر محسوب دارد و مطابق با مقررات وکالت است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”

* حق العمل کار در صورتی می‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد که:
١- قرارداد حق العمل کاری این حق را به او داده باشد. “وکیل در مشهد
٢- یا مورد معامله در بورس یا در بازار مظنه روز داشته باشد. “وکیل پایه یک مشهد”

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا به نسبت به قیمت اخذ کرده حق حبس دارد. “وکیل حقوقی در مشهد”

 

وکیل حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* نکات مهم حق العمل کاری:
* عملی تجاری ذاتی محسوب می شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* موجب ترویج و تسهیل معاملات می شود. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”

* ماهیت نمایندگی قراردادی دارد. منشا قرارداد بین آمر و حق العمل کار میباشد.” بهترین وکیل در مشهد”

* قراردادی جایز می باشد. “وکیل پایه یک مشهد”

* حق العمل کار نمایندگی با واسطه یا ناقص می باشد. “وکیل شرکت در مشهد”

* حق العمل کاری قرارداد معاوضی می باشد.

*** جهت اخذ وکیل تجاری در مشهد می توانید با شماره موجود در پایین متن تماس بگیرید و از تجربیات وکیل پایه یک دادگستری در مشهد بهره مند شوید.

1 دیدگاه دربارهٔ «حق العمل کار و وظایف آن»

  1. بازتاب: وکیل ثبت علامت تجاری و برند در مشهد - 09153104004 - وکیل در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004