حکم شرعی ازدواج سفید

حکم شرعی ازدواج سفید

حکم شرعی ازدواج سفید

در اسلام، ازدواج دائم و موقت به عنوان دو شکل از ازدواج پذیرفته شده‌اند، و هر کدام از این دو نوع ازدواج دارای مقررات و حکم‌های خاص خود هستند. این مقررات توسط فقهاء و مراجع دینی معتبر تفسیر می‌شوند و ممکن است در طول زمان و در قالب مکتوبات دینی تغییر کنند. اما نکته‌ای که مهم است، این است که در هر دین و مذهب، تعریف و شکل ازدواج ممکن است متفاوت باشد.

در مورد ازدواج دائم و موقت در اسلام:

  1. ازدواج دائم (عقد نکاح دائم): این نوع ازدواج، به عنوان ازدواج دائمی و رسمی شناخته می‌شود و با صیغه و تعهدات رسمی انجام می‌شود. ازدواج دائم معمولاً تا زمانی که توسط طرفین تصمیم به طلاق یا فسخ نشود، ادامه دارد. در این نوع ازدواج، تعهدات مالی و حقوقی به طرفین تعلق می‌گیرد.
  2. ازدواج موقت (عقد نکاح موقت): ازدواج موقت به عنوان ازدواج موقتی و معمولاً با تعهد مالی معین انجام می‌شود. در این نوع ازدواج، تعهد به مدت زمان معین (مثلاً یک ماه، یک هفته و غیره) برقرار می‌شود و پس از پایان مدت تعیین شده، ازدواج به طور خودکار فسخ می‌شود.

در مورد تفسیر دقیق حکم ازدواج در اسلام، نظرات ممکن است متفاوت باشند و این نکته تاثیری بر دینامیک ازدواج در جوامع مختلف دارد. به عنوان یک مثال، در برخی از مکتوبات فقهی، تأکید بر خواندن صیغه و انجام تعهدات شفاهی در ازدواج دائم و موقت دارد، در حالی که دیگران ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند.

لذا برخی از فقها، بر این اعتقاد هستند که وقوع رابطه زناشویی، بدون خواندن عقد نکاح، به هیچ وجه نمی تواند مورد پذیرش باشد و در صورت وقوع، در حکم زنا بوده و احکام و مجازات زنا باید در خصوص عاملین آن جاری شود.

 

در مسائل فقهی و شریعتی، گاهی اوقات نظرات و تفسیرات مختلف وجود دارد، و نکاح معاطاتی (نکاح بدون صیغه و ادای شفاهی، و صرفاً با انجام عمل رابطه زناشویی) نیز یکی از این مسائل است که در نظرات فقها و مراجع دینی متفاوتی دارد. این نظرات معمولاً بر پایه تفسیر معنوی و مذهبی از اصول دینی و قوانین فقهی بنا شده‌اند.

موافقان نکاح معاطاتی به توجه به تفسیرات مذهبی خود معتقدند که عقد نکاح بر پایه اراده و موافقت طرفین برقرار می‌شود و صرفاً رویت از این اراده به صورت عمل عملی (رابطه زناشویی) معتبر است. آن‌ها از نظر دینی به این شکل ازدواج اعتبار می‌دهند و تأکید می‌کنند که این نوع از ازدواج به تعهدات مالی و حقوقی مختص ازدواج رسمی و معمولی وابسته نیست.

معترضان به نکاح معاطاتی ممکن است این را به عنوان نقض اصول فقهی و شرعی تلقی کنند و اعتقاد داشته باشند که تصمیم‌گیری در مورد ازدواج و تعهدات مربوط به آن باید به صورت صریح و با ادای شفاهی و صیغه عقد انجام شود.

 

حکم ازدواج سفید در حقوق ایران

در ایران، ازدواج سفید به رسمیت شناخته نشده و به عنوان ازدواج رسمی و قانونی مورد قبول قانونی نیست. این موضوع به علت تضاد با اصول دینی و مقررات حقوقی اسلامی در کشور و عدم رسمیت و ثبت رسمی این نوع ازدواج در دفاتر ازدواج و مراجع قانونی است.

ازدواج رسمی در ایران تحت مقررات حقوقی و دینی اسلامی انجام می‌شود و شامل خواندن صیغه نکاح و ثبت رسمی در دفاتر ازدواج می‌شود. این ازدواج دارای تعهدات قانونی و حقوقی برای طرفین است و تحت نظر مقامات قانونی قرار دارد.

ازدواج سفید در واقعیت به عنوان یک نوع از ازدواج معاطاتی برآورد می‌شود، زیرا در هر دو مورد، طرفین به انجام عمل (رابطه زناشویی) بدون خواندن صیغه نکاح یا ادای شفاهی ایجاب و قبول می‌پردازند. این نوع از ازدواج و معامله معاطاتی به طور مشترک بدون رعایت تشریفات رسمی و ادبیات معمول در ازدواج رسمی انجام می‌شوند.

 

آیا ازدواج سفید جرم می باشد

در واقعیت، ازدواج سفید، زیر معامله نیکاح عقوبتی در قوانین اسلامی و حقوقی ایران ندارد. به عبارت دقیق‌تر، در اسلام و قوانین ایران، رابطه زناشویی بدون انجام عقد نکاحی و ثبت رسمی ازدواج در دفاتر ازدواج، به عنوان رابطه نامشروع در نظر گرفته می‌شود.

در قانون اسلامی ایران، انجام عقد نکاح و رعایت تشریفات ازدواج رسمی و رسمیت‌بخشی ازدواج بسیار اهمیت دارد. همچنین، تشدید مجازات برای رابطه‌های نامشروع ممکن است به دلیل مغایرت با اصول دینی و قوانین اسلامی به عمل آید.

بنابراین، زناشویی زیر یک سقف بدون انجام عقد نکاحی و ثبت رسمی آن تحت عنوان رابطه نامشروع و مجرمانه مطرح می‌شود و ممکن است به مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی تعریف شده برای این جرائم تعریف شود. از این رو، زوجینی که به ازدواج سفید تمایل دارند، باید از تبعات حقوقی و مذهبی این تصمیم اگاه باشند و مشورت با متخصصان حقوقی و مراجع دینی معتبر نیز در نظر بگیرند.

تماس 09156024004