خرج کردن زوجه در زندگی مشترک

تنظیم قرارداد همکاری ساختمانی توسط وکیل در مشهد

خرج کردن زوجه در زندگی مشترک

خرج کردن یک زن یعنی چه؟ شرایط خرج کردن یک زن در زندگی چیست؟ مهمترین نکات برای خرج کردن و هزینه کردن یک زن چیست؟ شرایط قانونی خرج کردن پول برای زن در زندگی چگونه است؟ وظیفه وکیل دادگستری در خصوص خرج کردن زن در زندگی چیست؟ چه حوزه‌ای از قانون هزینه‌های زندگی زنان را بررسی می‌کند؟ خرج و هزینه کردن یک زن یعنی چه؟ آیا این کاروظیفه است؟ چگونه هزینه های یک زن در زندگی را ثابت کنیم؟

پول خرج کردن برای زن در زندگی یکی از مفاهیمی است که به تازگی وارد جامعه ایران شده است. در واقع بر اساس فرهنگ گذشته ایران و آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان آداب اجتماعی شناخته می‌شد، زنان اغلب خانه‌دار محسوب می‌شدند و مردان تمام مخارج خانه و خانواده را تأمین می‌کردند. به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی و نیاز به کمک و همراهی در تأمین معیشت، زنان عملاً وارد میدان شدند و به عنوان نیروی کمکی در کنار مردان قرار گرفتند. امروزه این موضوع به حدی پیش رفته است که مخارج زنان در زندگی تقریباً به یکی از پایه های بسیاری از زندگی ها در جامعه امروزی تبدیل شده است.
نکته این جاست که از نظر شرعی و قانونی، مردان همچنان به عنوان حامی زندگی شناخته می شوند و زنان مسئولیتی در قبال تامین این هزینه ها ندارند. از طرفی استفاده زنان از پول در زندگی مبتنی بر الزام و قانون نیست که می توان آن را مهربانی یا محبت دانست. اما سؤال این است که در صورت طلاق یا اختلاف زن و شوهر می توان هزینه های زندگی زن را مطالبه کرد. در این شرایط قانون چه تصمیمی می تواند بگیرد؟ به بیان ساده، آیا قانون پیش بینی می کند که چگونه این هزینه ها به زنان بازپرداخت می شود؟ در ادامه می خواهیم این موضوع را بررسی کرده و از زاویه ای متفاوت به آن نگاه کنیم.

منظور از خرج کردن زن در زندگی چیست؟

خرج کردن برای زندگی زن به این معنا نیست که زن موظف به این کار باشد یا اگر مردی زنش برای زندگی اش هزینه نکند بتواند از او در دادگاه شکایت کند. طبق قوانین ایران و شرع اسلام، اساساً هیچ تکلیفی برای تأمین مخارج زندگی زن وجود ندارد. حتی اگر زن از امکانات مالی کافی برخوردار باشد، هیچ مسئولیتی در قبال مخارج زندگی ندارد.

بنابراین شوهر نمی توانند در اموال زن دخالت کنند. موضوعی که در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. به بیان ساده تر، شوهر به دلیل ازدواج حقی نسبت به اموال و درآمد او ندارد و نمی تواند خود را مالک مال او بداند. بر اساس این قانون، هر گونه اموال منقول یا غیرمنقول از قبیل ارث کاملاً در اختیار زوجه است و زن می تواند بدون اذن شوهر در آن اموال و مال ها تصرف کند. بنابراین، صرف پول در عمل برای زن در زندگی به این معناست که او درآمد یا ثروت خود را به خاطر میل و نیازی که در زندگی احساس می کند و به عنوان پشتیبان و مددکار در زندگی مشترک عرضه کرده است و هیچ تکلیف و شرعی وجود ندارد. مربوط به آن این موضوع باعث شد که زن در هنگام طلاق یا اختلاف با کمک وکیل این اموال یا کالاها یا هزینه ها را پس بگیرد. نکته مهم اینجاست که اگر زوجه اثبات کند که به اجبار و دستور شوهر این خرج و مخارج را در زندگی مشترک کرده است میتواند این هزینه ها را از زوج باز پس گیرد.

تماس 09156024004