خیار در حقوق به چه معناست؟

خیار در حقوق به چه معناست؟

خیار در حقوق به چه معناست؟

“اسقاط کافه خیارات” مصطلحی است که به معنای حذف یا لغو تمام اختیارات یا حقوق مربوط به یک قرارداد اشاره دارد. این اصطلاح ممکن است در قراردادها یا توافق‌نامه‌ها به‌عنوان یک بند جداگانه یا شرط اضافی قرار گیرد.

با اضافه کردن این بند به قرارداد، طرفین متعهد می‌شوند که در صورت بروز شرایط خاصی، حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت و تمام اختیارات مربوط به آن را حذف یا لغو خواهند کرد. این ممکن است به عنوان یک تضمین یا تعهد اضافی برای حفظ استحکام قرارداد و جلوگیری از فسخ یک‌جانبه آن در شرایط خاص مطرح شود.

در تحلیل بند به صورت جزئی‌تر، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

 1. موضوع اسقاط:
  • مشخص کنید که چه نوع حقوق یا اختیاراتی اسقاط می‌شوند.
 2. شرایط فسخ:
  • معیارها یا شرایطی را که موجب امکان اسقاط می‌شوند، دقیقاً بیان کنید.
 3. تعهد طرفین:
  • نحوه تعهد طرفین به عدم استفاده از حق فسخ را توضیح دهید.
 4. تأثیر بر شرایط قرارداد:
  • تأثیر اسقاط کافه خیارات بر شرایط قرارداد و مسئولیت‌های هر طرف را مورد بررسی قرار دهید.
 5. راهکارها در صورت بروز شرایط خاص:
  • در صورتی که شرایط خاصی بروز کنند، چه تدابیری انجام می‌شود؟

این توضیحات می‌توانند به موجبه بهبود درک از مفهوم “اسقاط کافه خیارات” و اهمیت آن در یک قرارداد کمک کنند.

 

خیار در حقوق به چه معناست؟

در حقوق ایران، مفهوم “خیار” به معنای حق فسخ یا لغو یک قرارداد در صورت بروز شرایط خاص یا با انتخاب یکی از طرفین، به وجود می‌آید. خیار فسخ به عنوان یک بند مهم در قراردادها ذکر می‌شود تا در صورت بروز شرایط خاص، طرفین بتوانند حق فسخ قرارداد را اعمال کنند.

در دسته‌بندی عقود در حقوق ایران، به دو دسته اصلی به نام‌های “عقود جایز” و “عقود لازم” اشاره می‌شود:

 1. عقود جایز:
  • در این نوع عقود، طرفین می‌توانند در هر زمانی که بخواهند، قرارداد را فسخ کرده و به حیات آن پایان بخشند. عقد وکالت به عنوان یکی از نمونه‌های بارز از عقود جایز ذکر شده است.
 2. عقود لازم:
  • در این نوع عقود، فسخ قرارداد به راحتی و تنها با اراده یکی از طرفین امکان‌پذیر نمی‌باشد. در صورت بروز شرایط خاص، حق فسخ به وجود می‌آید که با اجرای آن می‌توان به قرارداد پایان داد. این حق فسخ در اصطلاح حقوقی به “خیار فسخ” معروف است.

اسقاط کافه خیارات:

 • این بند در قراردادها به نام “اسقاط کافه خیارات” ذکر می‌شود و به معنای این است که طرفان قرارداد تمام خیاراتی که ممکن است در آینده پیش آید را از بین ببرند و حتی در صورت بروز شرایط مستند به خیار فسخ، هیچ یک از طرفین نتوانند قرارداد را فسخ کنند.

انواع خیار فسخ:

 • خیار فسخ می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که بسته به نیازها و شرایط خاص هر قرارداد متفاوت باشد. این انواع می‌توانند شامل خیار فسخ متقابل، خیار فسخ یک‌جانبه، خیار فسخ مشروط و غیره باشند.

به طور کلی، اسقاط کافه خیارات به عنوان یک بند مهم در قراردادها می‌تواند تضمین کننده استحکام و پایداری قرارداد باشد و حقوق و تعهدات طرفین را در مواقع خاص مشخص کند.

 

 

انواع خیارات قراردادی

تعدادی از انواع خیارات قراردادی که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران پیش بینی شده‌اند، به شرح زیر هستند:

 1. خیار مجلس:
  • در این خیار، طرفین عقد می‌توانند تا زمانی که در مجلس عقد حاضر هستند، حتی پس از امضای قرارداد، از حق فسخ استفاده کنند.
 2. خیار حیوان:
  • اگر موضوع معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را فسخ نماید.
 3. خیار شرط:
  • اگر یکی از طرفین یا شخص ثالث حق فسخی داشته باشد، به آن معامله “خیاری و شرطی” گویند که در آن حق فسخ پیش‌بینی شده است.
 4. خیار تاخیر ثمن:
  • اگر زمانی مشخص برای پرداخت ثمن تعیین شده باشد و خریدار در آن زمان پرداخت نکند و همچنین فروشنده مبیع را تحویل ندهد، حق فسخ خواهد داشت.
 5. خیار رویت و تخلف وصف:
  • اگر شخص مالی را بدون رویت به شرط داشتن وصفی خریده باشد و در هنگام رویت متوجه شود که دارای آن وصف نیست، می‌تواند معامله را فسخ نماید.
 6. خیار غبن:
  • اگر عوضین معامله ارزشی متعارف نداشته باشند، طرفی که زیان دیده است می‌تواند معامله را بر هم زند.
 7. خیار عیب:
  • هر زمانی که شخصی کالایی که معیوب باشد را خریداری کند و از عیب آگاهی نداشته باشد، می‌تواند معامله را فسخ نماید.
 8. خیار تدلیس:
  • این خیار مرتبط با قصد فریب یکی از طرفین معامله یا نسبت دادن صفتی که مال فاقد آن است، است.
 9. خیار تبعض صفقه:
  • اگر معامله نسبت به بخشی از آن از جهتی باطل باشد و نسبت به بخش دیگر صحیح باشد، خریدار می‌تواند تنها نسبت به بخش صحیح معامله را بپذیرد یا به دلیل بخش باطل، معامله را فسخ کند.
 10. خیار تخلف شرط:
  • اگر شرطی به نفع یکی از طرفین شده باشد و تخلف از آن صورت گیرد، مشروط له می‌تواند رد صورت وجود شرایطی قرارداد را فسخ کند.

این انواع خیارات قراردادی از جمله ابزارهایی هستند که به طرفین امکان فراهم می‌کنند تا در شرایط خاص و با رعایت شروط مشخص، از حق فسخ یا فسخ جزئی قرارداد استفاده نمایند.

تماس 09156024004