دستور فروش ملک مشاع

نکات حقوقی حضانت فرزند پس از طلاق

دستور فروش ملک مشاع

مراحل گرفتن گواهی عدم افراز ملک مشاع

در زمانی که یک یا چند شریک تصمیم به افراز ملک مشاع می‌گیرند ولی دیگری‌ها مخالفت می‌کنند یا به دلایل دیگر امکان افراز ملک مشاع وجود ندارد، خواهان افراز می‌تواند از دادگاه گواهی عدم افراز (یا همان گواهی عدم امکان افراز) درخواست کند. این گواهینامه توسط دادگاه صادر می‌شود و مشخص می‌کند که ملک مشاع مورد نظر قابل افراز نیست و امکان تقسیم آن بین شرکا وجود ندارد.

مراحل گرفتن گواهی عدم افراز ملک مشاع عموماً به صورت زیر است:

 1. تهیه و تنظیم دادخواست: خواهان افراز باید دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد و در آن دلایل و مستندات لازم برای عدم امکان افراز ملک را ذکر کند.
 2. رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از دریافت دادخواست، به بررسی مستندات و شرایط موجود پرداخته و شرایط احتمالی را بررسی می‌کند.
 3. صدور گواهی عدم افراز: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ملک مشاع قابل افراز نیست، گواهی عدم افراز صادر خواهد کرد که این موضوع را تأیید می‌کند و مشخص می‌کند که امکان تقسیم ملک بین شرکا وجود ندارد.

این گواهی عدم افراز مهم است زیرا مشخص می‌کند که ملک مشاع توسط دادگاه بررسی شده است و امکان افراز آن وجود ندارد.

مراحل قانونی دستور فروش ملک مشاع

مراحل قانونی دستور فروش ملک مشاع به طور خلاصه به صورت زیر است:

 1. ثبت دادخواست: فرد متقاضی باید دادخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. در این دادخواست باید جزئیات ملک مشاع و دلایل مالکیت و حقانیت خود را برای تقاضای فروش آن مشخص کند.
 2. بررسی دادخواست توسط دادگاه: دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ارائه شده در دادخواست، درخصوص ملک مشاع تصمیم خواهد گرفت.
 3. تصمیم به فروش ملک: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ملک قابل فروش است، تصمیم به فروش آن می‌گیرد.
 4. برگزاری مزایده: ملک از طریق یک مزایده به فروش خواهد رسید. در این مزایده، مالک مشاع توسط کارشناس قیمت گذاری مشخص خواهد شد.
 5. فروش ملک و تقسیم درآمد: پس از برگزاری مزایده، ملک به شخصی که بیشترین پیشنهاد را داده است، فروخته می‌شود. سپس درآمد حاصل از فروش بین شرکا بر اساس سهم هر کدام تقسیم می‌شود.

به علاوه، در برخی حالات ممکن است دادگاه به جای مزایده، یک خریدار را برای ملک مشاع تعیین کند و فروش ملک به این خریدار صورت پیدا کند.

 حتی اگر یک ملک مشاع بیش از یک مالک داشته باشد، اگر تنها یکی از شرکای ملک قصد فروش داشته باشد، می‌تواند درخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه ارائه کند. در این صورت، دادگاه به تصمیم‌گیری و صدور دستور فروش خواهد پرداخت.

مدارک مورد نیاز برای درخواست دستور فروش ملک مشاع

درخواست دستور فروش ملک مشاع به دادگاه نیاز به ارائه مدارکی دارد که معمولاً عبارتند از:

 1. تصویر کارت ملی: تصویر رنگی و معتبر کارت ملی صاحبان ملک مشاع که نشان دهنده هویت آنهاست.
 2. تصویر و اصل سند مالکیت: کپی اصلی و تصویری از سند مالکیت ملک مشاع که نشان دهنده حقوق مالکیت هر یک از شرکای ملک است.
 3. گواهی عدم افراز ملک: این گواهی تایید می‌کند که ملک مشاع قابلیت افراز ندارد و از سوی دادگاه یا اداره ثبت صادر شده است.
 4. فرم دادخواست: فرم رسمی است که برای درخواست دستور فروش ملک مشاع باید تکمیل شود.
 5. فیش واریز هزینه دادرسی: هزینه مربوط به دادرسی و رسید آن باید به همراه مدارک دیگر ارائه شود.

با ارائه این مدارک به دادگاه، درخواست فروش ملک مشاع می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مدت زمان دستور فروش ملک مشاع

در واقع، مدت زمان لازم برای انجام دستور فروش ملک مشاع ممکن است بسیار متغیر باشد و بستگی به عوامل مختلفی دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

 • پیچیدگی موضوع: اگر موضوع مورد بحث پیچیده و متشعب باشد، ممکن است مدت زمان بیشتری برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره دستور فروش نیاز باشد.
 • اشکالات حقوقی: وجود اختلافات حقوقی یا مسائل قانونی می‌تواند باعث تاخیر در فرآیند دستور فروش شود.
 • تعداد مالکان: اگر تعداد مالکان بیشتر باشد، پیدا کردن توافق بین آنها و برگزاری مزایده ممکن است زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد.
 • ظرفیت دادگاه: ممکن است ظرفیت دادگاه برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مشابه محدود باشد که باعث تاخیر در رسیدگی به دستور فروش ملک مشاع شود.

بنابراین، در نهایت، تاخیرات ممکن است مدت زمان را افزایش دهد و به همین دلیل مدت زمان دقیقی برای انجام دستور فروش مشخص نمی‌شود، اما می‌توان به طور تقریبی به ۲ تا ۶ ماه اشاره کرد.

هزینه دستور فروش ملک مشاع

هزینه‌های مربوط به دستور فروش ملک مشاع شامل هزینه دادرسی و هزینه مزایده به عنوان دو مورد اساسی می‌باشند.

 1. هزینه دادرسی: این هزینه برای پرداخت هزینه‌های مربوط به رسیدگی دادگاه به پرونده ملک مشاع است. این شامل هزینه‌های مربوط به تهیه و ثبت دادخواست، مشاوره حقوقی، و هرگونه هزینه قانونی دیگر می‌شود. میزان این هزینه بستگی به موقعیت جغرافیایی، پیچیدگی پرونده، و هزینه‌های حقوقی متفاوت است.
 2. هزینه مزایده: این هزینه برای برگزاری مزایده جهت فروش ملک مشاع است. معمولاً در قانون معادل یک بیستم یا نیم عشر ارزش ملک مشاع تعیین می‌شود. این مقدار هزینه به عوامل متعددی از جمله ارزش ملک، قوانین محلی، و شرایط بازار ملکی وابسته است.

همچنین، اگر هزینه‌های مربوط به دستور فروش ملک مشاع پرداخت نشود، دستور ممکن است اعتبار نداشته باشد و مشکلاتی را برای فرد فروکش کند. بنابراین، مهم است که هزینه‌های مربوطه پرداخت شوند تا فرآیند دستور فروش به درستی پیش برود.

نکات مهم در دستور فروش ملک مشاع

در دستور فروش ملک مشاع، برخی نکات مهم وجود دارند که برای طرفین (خواهان و شرکا) اهمیت دارند. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می‌شود:

 • طبیعت دستور فروش: دستور فروش ملک مشاع به عنوان یک فرمان از سوی دادگاه صادر می‌شود و بنابراین به آن اعتراض کردن ممکن نیست. این به معنای این است که تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.
 • حق تقاضای دوباره: اگر خواهان به هدف خود نرسد، می‌تواند مجدداً برای دستور فروش ملک مشاع درخواست کند. این امکان برای ایجاد فرصت دوباره برای فروش ملک و پیگیری حقوق مالکان وجود دارد.
 • شرکت همه شرکا و ورثه: اگر درخواست دستور فروش به همراه دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه تقدیم شود، دادخواست باید به طرفیت همه شرکا و ورثه باشد تا دادگاه به آن رسیدگی کند.
 • ضرورت گواهی عدم افراز: دادگاه تنها زمانی دستور فروش ملک مشاع را صادر می‌کند که از قبل گواهی عدم افراز ملک به پیوست دادخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
 • ملک در توقیف یا رهن: در صورت توقیف یا رهن بودن ملک، دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق هر کدام از شرکا دستور فروش را صادر کند.
 • حق شرکت در مزایده: فرد متقاضی دریافت دستور فروش ملک مشاع می‌تواند در مزایده شرکت کند و تمام ملک را خریداری کند.
 • عدم حضور شرکا در مزایده: عدم حضور یک یا چند شریک در مزایده، مانع از برگزاری مزایده فروش ملک نخواهد شد، اما ممکن است تأثیری در فرآیند فروش داشته باشد.

 

دادخواست

رئیس محترم دادگاه عمومی حقوقی (نام دادگاه)

خواهان: [نام و نام خانوادگی] / [کد ملی] / [محل اقامت]

خوانده: [نام و نام خانوادگی] / [کد ملی] / [محل اقامت]

موضوع: درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می‌رسانم که خواهان به استناد به مواد و قوانین مربوطه به عنوان یکی از شرکای مالک ملک مشاع، اینجانب متقاضی صدور دستور فروش ملک مشاع متعلق به اینجانب و شرکا می‌باشم. لذا به منظور رسیدگی به این موضوع و صدور دستور فروش ملک مشاع موضوع ماده … قانون افزار، اینجانب خواهان درخواست می‌نمایم که موضوع مربوطه را بررسی و برای اجرای آن، دستور فروش ملک مشاع مورد نظر را صادر فرمایید.

ضمناً، متقاضی خواهان به منظور اجرای دستور فروش ملک مشاع متعلق به اینجانب، حق محاسبه کلیه خسارات دادرسی را مطابق با مقررات مربوطه ادعا می‌نمایم.

ضمناً، متقاضی خواهان پیوست مدارک زیر را به دادگاه ارائه می‌نماید:

 1. تصویر مصدق سند مالکیت ملک مشاع متعلق به خواهان.
 2. گواهی عدم افراز صادر شده از اداره ثبت.

با تشکر فراوان،

[امضاء خواهان]

تاریخ: [تاریخ]

 

با سلام و عرض احترام

احتراماً اینجانب (نام فرد) به موجب سند مالکیت به شماره (شماره سند ملکی) مالک سه دانگ از شش دانگ مشاع از پلاک ثبتی …، فرعی از… اصلی، بخش ….، شهرستان ….. واقع شده در نشانی …. هستم. در حال حاضر به دلیل مشکلات و اختلافات ایجاد شده در نحوه تصرف و استفاده از این مال مشاع، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر دستور فروش مال مشاع بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم.

با تشکر

تماس 09156024004