دلایل شکایت کارفرما از کارگر

دلایل شکایت کارفرما از کارگر

دلایل شکایت کارفرما از کارگر

شکایت کارفرما از کارگر در قانون کار معمولا به دلیل مواردی از قبیل عدم رعایت شرایط قانونی توسط کارگر، فسخ قرارداد کار بدون رعایت مقررات، یا قصور در انجام وظایف کاری صورت می‌گیرد. در زیر به برخی از دلایل شکایت کارفرما از کارگر در قانون کار اشاره می‌شود:

 1. عدم رعایت شرایط استعفا: کارگر برای استعفا باید شرایط مربوط به این موضوع را رعایت کند. این شرایط ممکن است شامل ارائه استعفا به صورت کتبی و با رعایت مدت قانونی و مقررات مربوط به استعفا باشد. اگر کارگر این شرایط را رعایت نکند، کارفرما می‌تواند شکایت کند.
 2. فسخ قرارداد کار بدون رعایت مقررات: همانطور که اشاره شد، هیچ یک از طرفین (کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند در مدت معین و کار مشخص قرارداد کار را به صورت دلخواه فسخ کنند. اگر کارگر به‌طور غیرمجاز این اقدام را انجام دهد، کارفرما می‌تواند شکایت کند.
 3. قصور در انجام وظایف کاری یا نقض مقررات کارگاه: اگر کارگر در انجام وظایف خود قصور کند و یا مقررات و انضباط کارگاه را نقض کند، کارفرما می‌تواند از او شکایت کند. این موضوع ممکن است شامل تاخیر در انجام کار، کیفیت پایین انجام کار، یا رفتار نامناسب در محیط کار باشد.

به طور کلی، هر گونه عملکرد نامناسب یا نقض موازین قانونی و قراردادی توسط کارگر می‌تواند زمینه‌ای برای شکایت کارفرما از او فراهم کند. این شکایت‌ها معمولاً به وسیله مراجع مختلفی مانند اداره کار یا دادگاه‌های کاری پیگیری می‌شوند و به تشخیص وضعیت مورد نظر اقدامات لازم انجام می‌شود.

 

شکایت از نقض مقررات کارآموزی توسط کارگر

در قوانین مربوط به کارآموزی کارگر، مواردی که به شکایت از نقض مقررات کارآموزی توسط کارگر منجر می‌شوند، نیاز به رعایت و اجرای مقررات و شرایط مشخص است. در زیر به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

 1. مدت زمان کارآموزی: به طور کلی، مدت زمان کارآموزی باید با شرایط و قوانین مربوط به کارآموزی سازگار باشد. اگر کارگر در طول مدت کارآموزی به طور ناعادلانه از او استفاده شود یا مدت کارآموزی را به طور غیرقانونی کاهش دهد، کارآموز می‌تواند شکایت کند.
 2. شرایط کارآموزی: کارفرما موظف است به کارآموز شرایط مناسب و امکانات لازم را فراهم کند. این شرایط شامل مواردی مانند حقوق و مزایا، ساعات کاری، ایمنی و بهداشت در محیط کار و دیگر موارد مرتبط با کارآموزی است. اگر این شرایط به طور نادرست تعیین شوند، کارآموز می‌تواند شکایت کند.
 3. تحقق اهداف کارآموزی: کارفرما موظف است اهداف آموزشی و آموزشی کارآموز را در طول مدت کارآموزی تضمین کند. اگر کارفرما از تامین این اهداف به طور نادرست صرف‌نظر کند یا کارآموز به شیوه‌ای معنا‌نیاز یا تبعیضی باشد، کارآموز می‌تواند شکایت کند.
 4. پرداخت حقوق و مزایا: کارفرما باید به موقع حقوق و مزایای معین برای کارآموز پرداخت کند. اگر این پرداخت به طور ناقص یا تاخیری صورت گیرد، کارآموز می‌تواند شکایت کند.

بنابراین، در صورتی که کارآموز مواجه با نقض مقررات کارآموزی توسط کارفرما شود، می‌تواند از طریق اداره کار شکایت کند و حقوق و مزایای قانونی خود را از کارفرما انتظار داشته باشد. این شکایت‌ها معمولاً با توجه به قوانین و مقررات مربوطه ارزیابی و پیگیری می‌شوند و در صورت نیاز اقدامات لازم انجام می‌شود.

 

شکایت از کارگر خارج از قانون کار

شکایت از کارگر خارج از قانون کار معمولاً به دلیل رخدادهایی است که مرتبط با جرم یا خسارت به دیگران یا مالکیتها است و در قانون کار مستقیماً تنظیم نمی‌شود. برخی از این موارد عبارتند از:

 1. مرتکب شدن جرم توسط کارگر: اگر کارگر اعمالی نظیر فحاشی، سرقت، تخریب مالکیت عمومی یا خصوصی، توهین، حمله جسمانی و غیره انجام دهد، می‌تواند موجب جرم شناخته شود و شکایت از او به عنوان یک فرد مجرم مطرح شود. این نوع شکایت‌ها بیشتر به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شوند.
 2. خسارت به اموال کارگاه و کارفرما توسط کارگر: اگر کارگر عمداً یا به طور ناخواسته باعث خسارت به اموال، تجهیزات، یا دیگر مالکیتهای کارفرما شود، کارفرما می‌تواند از او خسارت مطالبه کند و در صورت عدم توافق، این موضوع به دادگاه‌های حقوقی مراجعه و پیگیری شود.

در اینگونه موارد، شکایت‌ها بیشتر به صورت ادعاهای کیفری یا حقوقی در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شوند و مجازات‌ها و خسارت‌های متناسب با جرم یا خسارت اعمال می‌شوند. این نوع شکایت‌ها به عنوان پرونده‌های جداگانه از حوزه قانون کار مستقل هستند و با قوانین کیفری یا حقوقی مرتبط پیگیری می‌شوند.

 

شرایط شکایت از کارگر بابت ترک کار

برای طرح شکایت از کارگر بابت ترک کار باید به شرایطی دقت کنیم که قبل از اقدام به شکایت باید فراهم شوند. مهمترین شرایطی که باید مراعات شود عبارتند از:

 1. اطلاع و ارائه استعفا به صورت کتبی: کارگر برای ترک کار باید استعفای خود را به صورت کتبی به کارفرما اعلام کند. این استعفا باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ ترک کار اعلام شود، مگر اینکه طرفین به صورت کتبی به مدت کوتاه‌تر موافقت کرده باشند.
 2. حضور در کارگاه حداقل ۳۰ روز بعد از استعفا: کارگر باید پس از اعلام استعفا، حداقل ۳۰ روز دیگر در کارگاه حاضر باشد و ترک کار نکند، مگر اینکه کارفرما با توافق کتبی این مدت را کوتاه‌تر کرده باشد.
 3. فسخ قرارداد کار: در صورتی که کارگر ترک کار می‌کند، قرارداد کار بین او و کارفرما باید به صورت قانونی فسخ شود.

با رعایت این شرایط، کارفرما می‌تواند شکایت خود را از کارگر به مراجع مربوطه، مانند اداره کار، پیگیری کند و حقوق و تعهدات مربوط به ترک کار را از کارگر دریافت کند. این اقدامات با همکاری مراجع قضایی یا اداری می‌تواند به رسیدگی به شکایت و اجرای حقوق و تعهدات مربوطه کمک کند.

 

 

تماس 09156024004