جرم رانندگی در حال مستی

بهترین وکیل کیفری در مشهد

جرم رانندگی در حال مستی

در سال‌های اخیر بسیاری از تصادفات رانندگی در ایران در اثر استفاده از مشروبات الکلی

و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان بوده است. در سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۰۰۰ فقره تصادف در حال مستی

راننده از سوی دادستان وقت تهران گزارش شده است. در بسیاری از کشور‌ها که استعمال

مشروبات الکلی موضوعی معمول است رانندگی در حال مستی ممنوع شده است

و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در ادامه ابعاد حقوقی رانندگی

در حالت مستی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

ابتدائا باید خود شرب خمر و مستی را بررسی کرد که تصادف به سبب ان رخ داده

در قانون مجازات اسلامی شرب خمر به عنوان یک جرم مستقل قابل مجازات است

طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است

پس طبق قانون مجازات اسلامی «خوردن مسکر موجب حد است اعم از آن که کم باشد یا زیاد،

مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»

حال اگر فرد در حالت مستی جرم دیگری مرتکب شود با توجه به این موضوع که خود را برای آن جرم مست کرده باشد

یا نه قانون گذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این شخص پیش بینی کرده است.

وکیل کیفری در مشهد

در واقع اگر کسی بر اثر شرب خمر اراده اش را از دست بدهد و ثابت شود

که شرب خمر برای ارتکاب جرم نبوده، اما شخص به واسطه از دست دادن

اراده اش مرتکب جرم قتل یا هر جرم دیگری شده باشد در این حالت به خاطر ارتکاب جرم قتل و … محکوم نمی‌شود،

اما اگر به قصد ارتکاب جرم مرتکب شرب خمر شده باشد و پس از مصرف

مسکر مرتکب قتل یا جرم دیگری گردد علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی

نیز محکوم می‌گردد. به عبارتی کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیر عمد بکشد

این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه محکوم می‌شود

و برای رانندگی در حالت مستی به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌گردد.

 

اما مجازات رانندگی در حالت مستی چیست؟

رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است. نخست مجازات شرب خمر و دیگری تشدید در مجازات رانندگی.

به این معنا، فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه دومیلیون ریالی،

گواهینامه‌اش ۶ ماه ضبط می‌شود و این متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

مجازات راننده‌ مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد

به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد؛

اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی،

مجازات شرب‌خمر و مجازات صدمه‌های  غیرعمدی محکوم خواهد شد.

 

بهترین وکیل کیفری مشهد و کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی «هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمد شود مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می‌گردد.» قانون برای کسانی که مشروبات الکلی استفاده کرده اند و در حالت مستی اقدام به رانندگی نموده اند مجازات شدیدتری در نظر گرفته است طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی «چنانچه راننده متخلف در حالت مستی مرتکب جرم شود به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می‌شود به عنوان مثال اگر راننده در حالت مستی مرتکب قتل غیر عمد شود دادگاه می‌تواند وی را به بیش از ۵ سال حبس محکوم نماید.

ضمنا دادگاه می‌تواند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه محروم نماید.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد

 

به طور کلی رانندگی در حالت مستی ممکن است مجازات‌های زیر را در پی داشته باشد:

۱- مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) هشتاد ضربه شلاق حدی است. (ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

۲- در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مقصر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد. همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند.
۳- رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان ۴۰۰ هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را در پی دارد.

۴- در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند.
در واقع بیمه باید خسارات ناشی از تصادفات را تحت هر شرایطی پرداخت کند لذا رانندگی در حالت مستی و رانندگی بدون گواهی نامه تاثیری در این موضوع ندارد، زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است.

 

بهترین وکیل مطالبه خسارات از بیمه ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
(رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.)

مرجع صالح جهت رسیدگی مجازات رانندگی در حالت مستی کدام دادگاه است؟

چنانچه متصدی وسیله نقلیه موتوری با بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل غیر عمدی شود دادسرای عمومی محل وقوع جرم و در تهران دادسرای ویژه راهور تحقیقات مقدماتی را عهده دار خواهد بود و پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال خواهد شد.

 

بهترین وکیل کیفری در مشهد و خراسان ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اگر در قرار جلب به دادرسی فقط قتل غیر عمد باشد راننده متخلف تنها به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می‌گردد، اما چنانچه راننده متخلف در حالت مستی مشغول به رانندگی بوده و مرتکب قتل غیر عمد شود به ۸۰ ضربه شلاق و حداقل ۵ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می‌گردد.
در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که در رانندگی قتل عمد وجود ندارد قتل ناشی از رانندگی حتی در فرض مقصر بودن راننده و عدم رعایت مقررات از سوی وی عمدی محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

 بهترین وکیل کیفری مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

جهت مشاوره رایگان با بهترین وکیل در این زمینه تماس حاصل نمایید: ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل خوب مشهد

 

تماس 09156024004