رد اتهام انتسابی سرقت چگونه است؟

رد اتهام انتسابی سرقت چگونه است؟

رد اتهام انتسابی سرقت چگونه است؟

برای دفاع از اتهام انتسابی سرقت، مراحل و نکاتی وجود دارد که متهم باید به آنها توجه کند تا بتواند به بهترین نحو از خود دفاع کند. در ادامه، به توضیح این مراحل و نکات می‌پردازیم:

۱٫ جمع‌آوری مدارک و شواهد

متهم باید مدارک و شواهدی را که می‌تواند بی‌گناهی او را ثابت کند، جمع‌آوری کند. این مدارک ممکن است شامل:

 • گواهی‌ها و شهادت‌های افراد معتبر
 • مدارک تصویری یا ویدئویی (مانند فیلم‌های دوربین‌های مداربسته)
 • مدارک مکتوب (مانند رسید‌ها، فاکتورها، پیام‌ها و ایمیل‌ها)

۲٫ مشاوره با وکیل

بهتر است متهم با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کند. وکیل می‌تواند راهنمایی‌های حقوقی لازم را ارائه دهد و استراتژی دفاعی مناسبی را پیشنهاد کند.

۳٫ حضور در جلسات بازپرسی

متهم باید در جلسات بازپرسی حاضر شود و به سوالات بازپرس به دقت و صداقت پاسخ دهد. اگر متهم مدارکی دارد که بی‌گناهی او را ثابت می‌کند، باید آنها را به بازپرس ارائه دهد.

۴٫ ارائه دفاعیات مکتوب

در صورتی که پرونده به دادگاه ارسال شود، متهم می‌تواند دفاعیات خود را به صورت مکتوب تهیه و به دادگاه ارائه کند. این دفاعیات باید شامل توضیحات دقیق و مستندات کافی برای رد اتهام باشد.

۵٫ ارائه شاهدان

متهم می‌تواند افرادی را که می‌توانند به نفع او شهادت دهند، به دادگاه معرفی کند. شهادت‌های معتبر می‌تواند تاثیر زیادی در اثبات بی‌گناهی داشته باشد.

۶٫ مطالعه قوانین و مقررات مربوطه

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به سرقت و فرآیند دادرسی می‌تواند به متهم کمک کند تا بهتر از خود دفاع کند. مطالعه قوانین مربوط به سرقت حدی و تعزیری و همچنین حقوق متهمین و روند دادرسی کیفری بسیار مفید خواهد بود.

۷٫ درخواست قرار منع تعقیب

در صورتی که مدارک کافی برای اثبات بی‌گناهی وجود داشته باشد، متهم می‌تواند از بازپرس درخواست کند که قرار منع تعقیب صادر شود تا پرونده بسته شود.

۸٫ استفاده از اصول حقوقی

متهم می‌تواند از اصول حقوقی مانند اصل برائت (اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم) استفاده کند و این اصل را در دفاعیات خود مطرح کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، دفاع مؤثر از اتهام سرقت نیازمند دقت، جمع‌آوری شواهد معتبر، مشاوره با وکیل و حضور فعال در فرآیند دادرسی است. با رعایت این نکات، متهم می‌تواند به نحو مؤثرتری از خود دفاع کرده و بی‌گناهی خود را به اثبات برساند.

 

روش های دفاع از اتهام انتسابی سرقت در دادگاه کیفری

دفاع از اتهام سرقت در دادگاه کیفری نیازمند استراتژی‌های دقیق و مستند است. در این راستا، متهم می‌تواند با توجه به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی به دفاع از خود بپردازد. در ادامه به توضیح این سه عنصر و نحوه دفاع از اتهام سرقت در دادگاه کیفری پرداخته می‌شود:

۱٫ عنصر قانونی

عنصر قانونی به معنای تعریف دقیق جرم سرقت طبق قانون است. بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت به عنوان ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. برای دفاع در این بخش، متهم باید:

 • بررسی قانونی: مطمئن شود که عمل او تحت تعریف قانونی سرقت قرار نمی‌گیرد. برای مثال، اگر ادعای مالکیت مشترک بر مال وجود دارد، ممکن است عمل به عنوان سرقت تلقی نشود.
 • مشاوره حقوقی: با یک وکیل متخصص مشورت کند تا اطمینان یابد که اتهام مطرح شده با قوانین مربوطه مطابقت دارد.

۲٫ عنصر مادی

عنصر مادی به اعمال فیزیکی انجام شده برای ارتکاب جرم اشاره دارد. متهم باید نشان دهد که هیچ عملی که منجر به ربودن مال دیگری شود، انجام نداده است. برای دفاع در این بخش، متهم می‌تواند:

 • ارائه مدارک عدم حضور: اگر بتواند ثابت کند که در زمان وقوع سرقت در محل حضور نداشته، مانند استفاده از مدارک مسافرت، بلیط‌ها، یا گواهی‌های حضور در مکان‌های دیگر.
 • شهادت شاهدان: شاهدانی را به دادگاه معرفی کند که بتوانند حضور وی را در زمان و مکان دیگری تأیید کنند.
 • مدارک فیزیکی: ارائه مدارکی مانند تصاویر دوربین‌های مداربسته که نشان دهد در محل وقوع جرم نبوده است.

۳٫ عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی شامل قصد و نیت مجرمانه برای ارتکاب جرم است. برای دفاع در این بخش، متهم باید ثابت کند که قصد و نیت سرقت نداشته است. راه‌های دفاع شامل:

 • عدم نیت مجرمانه: اثبات کند که عمل او به صورت غیرعمدی و بدون قصد مجرمانه بوده است. به عنوان مثال، اگر به صورت اشتباهی مال دیگری را برداشته، بدون این که قصد سرقت داشته باشد.
 • بی‌ارادگی یا حالت روانی: اگر متهم در حالت مستی، بیماری روانی، یا تحت تأثیر داروها عمل کرده است و کنترل و اراده‌ای برای ارتکاب جرم نداشته است، باید مدارک پزشکی و شهادت کارشناسان روانپزشکی را ارائه دهد.

نکات تکمیلی دفاع

 • همکاری با وکیل: همکاری نزدیک با وکیل می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و ارائه دفاعیات موثر کمک کند.
 • بررسی دقیق پرونده: مطالعه دقیق پرونده و بررسی همه جوانب آن به همراه وکیل، تا هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد.
 • شهادت کارشناسان: در برخی موارد، استفاده از شهادت کارشناسان برای ارائه تحلیل‌های فنی و علمی مفید است.
 • اصول حقوقی: استفاده از اصول حقوقی مانند اصل برائت (فرض بی‌گناهی تا اثبات جرم) و استناد به آن در دفاعیات.
تماس 09156024004