روابط نامشروع در فضای مجازی

روابط نامشروع در فضای مجازی

روابط نامشروع در فضای مجازی


روابط نامشروع در فضای مجازی

 

 

با گسترش فضای مجازی و استفاده ی همگان از شبکه هی اینترنتی بدیهی است ارتکاب به جرم نیز در آن روز افزون خواهد بود. این شبکه ها از یک سو ارتباط افراد را با یکدیگر راحت کرده و از سوی دیگر استفاده ی نادرست از آن مشکلاتی برای افراد به وجود آورده است. یکی از این مشکلات رابطه ی نامشروع در فضای مجازی است که متاسفانه بنیان خانواده ها را تهدید میکند و آمار بالایی را ب خود اختصاص داده است.

 

روابط نامشروع در فضای مجازی 09153104004

 

بسیاری از افراد به دلیل اینکه این فضا را مجازی می نامند تصور جرم و مجازات را برای آن ندارند. در حالی که در ماده 637 تعزیرات قانون گذار بیا کرده است: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه ی زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهد شد و اگر عمل با عفت و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
بنایراین اگر در فضای مجازی رابطه ی نامشروع اثبات گردد تفاوتی با فضای غیر مجازی ندارد و می تواند مشمول ماده 637 تعزیرا ت شود. زیرا رابطه نامشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباط که محتوای آن بر خلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود و در ابتدا ماده به عدم علقه ی زوجیت نیز اشاره کرده است. ضمن اینکه نظریه ی مشورتی 7/3492|88/618 بیان میدارد. در ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.

 

روابط نامشروع در فضای مجازی 09153104004

 

طبق قانون تحقیق و بازجویی در مورد جرایم منافی عفت و رابطه ی نامشروع ممنوع می باشد و اگر در مواردی شاکی خصوصی داشته باشد، به عفت یا سازمان یافته باشد و مشهود . بنابراین اگر رابطه نامشروع دارای شاکی خصوصی باشد از آنجایی که اطلاعات تماس و پیامک ها اطلاعات شخصی محسوب می شوند فقط به تشخیص دادگاه و دادسرا می توان پرینت مکالمات را از طریق استعلام اخذ نمود که در این رابطه کلیدی اپراتورها موظف به ارائه ی سوابق مکالمات و تماس ها هستند. لازم به ذکر استکه مکالمات و تماس های افراد به مدت 6 ماه در حافظه ی سرورهای اپراتورها حفظ و نگهداری می شود که میتواند آماره ای برای قاضی به شمار آید و همراه با سایر قرائن و مدارک نسبت به رابطه نامشروع حکم صادر نماید.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

اما در مورد شبکه اجتماعی از قبیل تلگرام و اینستاگرام به دلیل خارجی بودن این شبکه ها و نداشتن اطلاعات کاربر و عدم همکاری وی برای اعلام رمز خود از این طریق نمی توان رابطه ی نامشروع را اثبات نمود ولی اگر شاکی از طریق عکس یا اسکرین شات پرینتی از محتوای تلگرام که نشان دهنده ی رابطه نامشروع باشد به دست بیاورد می تواند به عنوان دلیل به دادگاه ارائه دهد.
در انتها لازم است به این نکته اشاره نمود که به موجب قانون اگر فردی از همسر خود به خاطر رابطه ناشروع جنسی و جسمانی شکایت داشته باشد باید به دادگاه مراجعه نماید و شکایت خود را تنظیم کند ولی اگر شکایت بخاطر روابط نامشروع در فضای مجازی باشد مانند رابطه از طریق پیامک ، تلگرام و …. باید به دادسرا مراجعه کرده و علیه همسر خود شکایت کند.

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : 05137602838 , 05137600011 , 09153104004