سازمان بازرسی کل کشور چه وظایفی دارد؟

ملک مشاع (یا اشاعه)

سازمان بازرسی کل کشور چه وظایفی دارد؟

سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ سازمان بازرسی کل کشور چه وظیفه ای دارد؟ مهمترین نکات مربوط به این سازمان چیست؟ چرا از آن  استفاده می شود؟ سازمان بازرسی کشور در چه مواردی اقدام می کند؟ چگونه از طریق سازمان بازرسی کل کشور اقدام کنیم؟ چگونه به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنیم؟ در چه مواردی می توان از سازمان بازرسی اصلی کشور استفاده کرد؟ مهم ترین شرایط استفاده از سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ وظایف اصلی وکلای دادگستری در ارتباط با سازمان بازرسی کشور چیست؟

سازمان بازرسی کشور یکی از نهادهای دولتی و حقوقی پیشرو در کشور محسوب می شود. این اداره وظیفه نظارت بر ادارات، دولت و ادارات دولتی را به منظور مبارزه با هر نوع فساد ایجاد شده توسط این سازمان ها بر عهده دارد. به عبارت ساده تر، سازمان حسابرسی دولتی وظیفه بررسی نهادهای دولتی و اداری در رابطه با اجرای صحیح قوانین و مبارزه با فساد را دارد. این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
به طور کلی در این مقاله می خواهیم بدانیم وظیفه اصلی این سازمان چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ به عبارت ساده تر، سوال مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا هر فرد عادی جامعه می تواند از فعالیت های این سازمان بهره مند شود؟ آیا می توان از این موسسه توسط یک سازمان دولتی شکایت کرد؟ همچنین می خواهیم بدانیم آیا این سازمان می تواند برای تخلفات حکم قضایی صادر کند یا چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ اینها مهمترین مواردی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. با ما بمان.

 

سازمان بازرسی کل کشور و هدف از تأسیس آن

 

بازرس کل کشور کلیه نهادهای دولتی، پلیس و قضایی را مدیریت و نظارت می کند. این سازمان موظف است بر همه این منابع و حتی شرکت ها و مؤسساتی که ۱۰۰ درصد تحت کنترل دولت هستند نظارت و نظارت کند. این بازرسی و نظارت معمولاً برای اطمینان از اجرای صحیح قانون و عدم وجود فساد انجام می شود.
در واقع مشکل این است که دولت، ، پلیس و قوه قضاییه مسئول اجرای عدالت در جامعه و ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی هستند. به گونه ای که خود این نهاد متولی حقوق شهروندی جامعه است. از این رو این نهادها خودبه خود مرجع اصلی ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شوند. اما سوال اصلی این است که اگر این نهادها به هر نحوی مرتکب بی عدالتی یا فساد شوند، کدام نهادها و ارگان ها دنبال خواهند شد؟ آیا خود دولت می تواند بر دستگاه های تحت کنترل خود نظارت کند؟ اگرچه این کار باید انجام شود، اما نمی توان چنین نظارتی را کامل و دقیق دانست. دولت مثل پدر ارگان هاست. بنابراین، حتی جنایات احتمالاً نادیده گرفته می شوند.
بنابراین نیاز به ایجاد نهادی مستقل برای بررسی و مبارزه با این گونه تخلفات و جرایم در جامعه وجود دارد. از این رو قانونگذار در قانون اساسی کشور، وجود چنین نهادی را با هدف پیشگیری از تخلفات، جرایم و فساد در این نهادها در تمامی جهات پیش بینی کرده است. به تعبیری ایده اصلی ایجاد چنین نهادی، نظارت مستمر و بازنگری مستمر بر نهادهای دولتی و اجرایی است.

 

تماس 09156024004