سر دستگی گروه مجرمانه

سر دستگی گروه مجرمانه

سر دستگی گروه مجرمانه

در این موضوع می‌خواهیم به بررسی سردستگی گروه مجرمانه بپردازیم و اینکه اساسا سردستگی به چه معنا و مفهومی در این خصوص می‌باشد و مجازات در نظر گرفته شده طبق قانون برای این افراد به چه میزان و چه نوع مجازاتی هست و اینکه آیا به هر گروهی ستگی اطلاق می‌شود و می‌توان به هر گروه سازمان یافته این موضوع را اختصاص داد یا خیر مواردی از این قبیل را در این خصوص بررسی خواهیم کرد

انواع سر دستگی گروه مجرمانه

در بعضی از موارد ممکن است که جرمی با توجه به افراد متعددی انجام شود باید این را دانست که همیشه کسی که جرمی را انجام می‌دهد که به آن فاعل جرم می‌گویند همیشه یک نفر نمی‌باشد در بعضی از موارد جرایم به صورت سردستگی و به طور سازمان یافته که آن را سرپرستی را ممکن است یک یا چند نفر به عهده بگیرند اما می‌توان گفت کسی که دره است یا سردسته می‌باشد فعل مجرمانه را ایفا می کند و دستورات مورد نظر استراتژی‌ها و نقشه و مواردی از این قبیل را او انجام خواهد داد بر عهده او می‌باشد و افراد دیگر که ممکن است چند نفر باشند این موارد و این دستورات را تحت سرپرستی او انجام می‌دهم همانطور که مشخص است این افراد گوش به فرمان و زیردست ان شخص می‌باشد اما در خصوص مجازاتی که گفته شد در خصوص آن صحبت خواهیم کرد این است که طبیعتاً مجازات شخصی که به عنوان سردسته از آن یاد شد مجازات شدیدتری نسبت به بقیه اعضای آن گروه می باشد.

گروه مجرمانه

حال که از سردسته و مجازات سردستگی صحبت کردیم باید به این مسئله بپردازیم که اساساً گروه به چه چیزی گفته می‌شود و یک گروه برای اینکه عنوان گروه را بتوان به او اطلاق کرد چه ویژگی‌هایی دارد هر جمعی که از سه نفر و بیشتر تشکیل شود به آن گروه گفته می‌شود و هنگامی که فردی که از آن به عنوان سردسته یاد شد گروه سازمان یافته را به صورت یکپارچه درآورد و برای اعضای گروه در راستای کاری که می‌خواهند بکنند استراتژی و نقشه خاص خود را طراحی کند و تمام افراد و اعضای گروه به صورت سازمان یافته تحت فرمان و سرپرستی این شخص قرار گیرند و به دستورات او عمل کنند به این گروه سازمان یافته گفته خواهد شد در این خصوص یک گروه ممکن است از ابتدا با هدف ایجاد و عمل مجرمانه تشکیل شود ممکن هم هست که یک گروه به قصد هدف دیگری تشکیل شود و بعداً از هدف اولیه خود منحرف شده و دست به ارتکاب جرایمی بزند.

سر دسته کیست؟

سردسته ممکن است یک نفر باشد ممکنم هست که چند نفر باشد و در سه حالت می‌توان فرد را سردسته دانست سردستگی را می‌توان به کسی که مسئول طرح و برنامه‌ریزی نقشه است اشاره کرد و آن را سردسته دانست شخصی که گروه را سازماندهی می‌کند و کسی که گروه را اداره می کند این موارد را می‌توان در خصوص سردسته نام برد.

مواد مرتبط

 

ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی:

هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره ۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

 

تماس 09156024004