شرایط تنظیم استشهادیه محلی

شرایط تنظیم استشهادیه محلی

شرایط تنظیم استشهادیه محلی

برای اینکه یک فرم استشهادیه محلی صحیح و معتبر باشد، لازم است امضا کنندگان آن دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر باشند:

 1. بالغ بودن: امضا کننده باید فردی بالغ باشد. معیار بلوغ، سنی است که در قانون در نظر گرفته شده است. طبق قانون، دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی بالغ محسوب می‌شوند.
 2. عاقل بودن: امضا کننده باید فردی عاقل باشد. نباید فرد مجنون یا دیوانه فرم را امضا کند.
 3. ولگرد یا تکدی‌گر نبودن: مطابق قانون، امضا کننده نباید فردی ولگرد یا تکدی‌گر باشد.
 4. عادل بودن: امضا کننده باید فردی عادل باشد. به لحاظ حقوقی، معیار عادل بودن این است که شخص به انجام گناه و معصیت شهرت نداشته باشد.
 5. صادق بودن: امضا کننده باید فردی صادق باشد تا به دروغ شهادت ندهد.
 6. شناخت کامل از طرف: امضا کننده باید فردی را که به نفعش امضا می‌کند، به طور کامل بشناسد. در غیر این صورت، اگر به دادگاه احضار شود و برای قاضی محرز شود که بدون شناخت کافی برگه استشهادیه را امضا کرده است، مشمول پیامدهای حقوقی و کیفری خواهد شد.

در صورتی که امضا کنندگان شرایط بالا را نداشته باشند، استشهادیه محلی فاقد اعتبار بوده و نمی‌توان در مراجع ذی‌ربط به آن استناد کرد.

 

تفاوت تنظیم استشهادیه محلی با شهادت

در این مقاله یک بار شباهت‌های شهادت و تنظیم استشهادیه محلی را عنوان کردیم. در این بخش به تفاوت‌های این دو مقوله می‌پردازیم. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

 1. شهادت حضوری و شفاهی:
  • شهادت به صورت حضوری و شفاهی در برابر قاضی انجام می‌شود.
  • در شهادت نیاز به قسم است.
  • شهادت حضوری تصمیم‌گیری را برای افراد تصمیم‌گیرنده آسان‌تر می‌کند.
 2. استشهادیه محلی:
  • در تنظیم استشهادیه محلی و تقدیم آن به مراجع ذی‌ربط، نیازی به شهادت حضوری شخص نیست.
  • قاضی می‌تواند توسط تطابق با صحبت فرد مدعی، استشهادیه را رد یا قبول کند.
  • تعداد استشهادیه‌ها ارتباطی به نحوه رای و تجدید نظر ندارد. قاضی برای صدور رای، قوانین را ملاک قرار می‌دهد.
 3. اعتبار:
  • از نظر اعتبار، شهادت حضوری از اعتبار بیشتری برخوردار است، زیرا قاضی نمی‌تواند آن را به سادگی رد کند.
  • در حالت کلی، اعتبار تاییدیه یا استشهاد نامه وابسته به نظر قاضی است.

به طور خلاصه، شهادت حضوری دارای رسمیت و اعتبار بیشتری است و نیاز به قسم دارد، در حالی که استشهادیه محلی به صورت مکتوب و غیرحضوری ارائه می‌شود و اعتبار آن وابسته به نظر قاضی است.

 

مجازات تنظیم استشهادیه محلی دروغ

در این بخش به منظور سخن پایانی به این موضوع می‌پردازیم که در صورت تنظیم استشهادیه محلی دروغ و کذب، چه عواقبی در انتظار ماست؟ برای پاسخ به این موضوع باید بگوییم که اگر با امضای استشهادیه کذب مواجه شده‌اید، این نکته را در خاطر داشته باشید که در قانون مجازات اسلامی، صرفاً ادای شهادت دروغ در دادگاه و نزد قاضی جرم محسوب می‌شود. در واقع، حکم شرعی شهادت دروغ حبس و شلاق است. اما در این بین، قانون‌گذار در مورد استشهادیه کذب، هیچ مجازاتی تعیین نمی‌کند.

اقدامات در صورت مواجهه با استشهادیه محلی دروغ

اگر در تنظیم استشهادیه محلی با دروغ مواجه شویم، باید چه کنیم؟ در رویه دادگاه‌ها شاهد این موضوع هستیم که اگر قاضی در موارد زیر یقین پیدا کند، امضا کنندگان استشهادیه مجرم شناخته می‌شوند و مجازات می‌گردند:

 1. ادعای دروغ امضا کنندگان:
  • اگر امضا کنندگان استشهادیه نامه، ادعای دروغ کرده باشند.
 2. تاثیر منفی بر یکی از طرفین:
  • اگر به‌موجب استشهادیه دروغین، یکی از طرفین مجرم محسوب شود یا زیانی به او وارد آید.

نکات کلیدی

 • شهادت دروغ در دادگاه: جرم محسوب می‌شود و مجازات آن حبس و شلاق است.
 • استشهادیه محلی کذب: قانون مجازات مشخصی برای آن تعیین نکرده است، اما در صورت تاثیر منفی بر روند قضایی و اثبات دروغین بودن آن، امضا کنندگان ممکن است مجرم شناخته شوند و مجازات شوند.
 • توجه به اعتبار: اعتبار استشهادیه محلی وابسته به صحت اطلاعات و صداقت امضا کنندگان آن است.

در نهایت، تنظیم استشهادیه محلی دروغ می‌تواند عواقب جدی برای امضا کنندگان داشته باشد، به ویژه اگر قاضی به یقین برسد که استشهادیه کذب بوده و منجر به زیان یا اتهام نادرست برای یکی از طرفین شده است.

تماس 09156024004