شرایط تنظیم استشهادیه محلی

شرایط تنظیم استشهادیه محلی

شرایط تنظیم استشهادیه محلی

شرایط تنظیم استشهادیه محلی بسیار حائز اهمیت هستند و از جمله مهمترین شرایط آن، شرایط امضا کنندگان استشهادیه محلی می‌باشد. برای اینکه یک فرم استشهادیه محلی صحیح و معتبر باشد، امضا کنندگان باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

 1. بالغ بودن: امضا کننده باید شخصی بالغ باشد. به طبق قانون، دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی بالغ محسوب می‌شوند.
 2. عقلانیت: امضا کننده باید فردی عاقل باشد و نباید در حالتی از عدم عقلانیت مانند دیوانگی یا مجنونیت باشد.
 3. عدم ولگردی یا تکدی‌گری: امضا کننده نباید ولگرد یا تکدی‌گر باشد و باید در جامعه به عنوان فردی معقول و مستقر شناخته شود.
 4. عدالت: امضا کننده باید فردی عادل باشد، به این معنی که در گذشته به جرم و جنایت شهرت نداشته باشد و تاریخچه خود را نشان دهد.
 5. صداقت: امضا کننده باید فردی صادق باشد و نباید به دروغ شهادت دهد یا اطلاعات را جعل کند.
 6. شناخت کامل از طرف شخص مورد امضا: امضا کننده باید فردی باشد که شخصیت و اطلاعات کاملی از طرف مورد امضا دارد و امضا را با آگاهی کامل از شخصیت و اتفاقات صورت داده، انجام دهد.

اگر هر یک از شرایط بالا در امضا کننده استشهادیه محلی مورد نظر فراهم نباشد، فرم استشهادیه فاقد اعتبار است و قابل استناد نیست. بنابراین، امضا کنندگان باید به دقت انتخاب شوند و باید از این نکته مهم آگاه باشند که امضای غیر معتبر می‌تواند به مشکلات قانونی و حقوقی بزرگی منجر شود.

 

تفاوت تنظیم استشهادیه محلی با شهادت

تفاوت‌های اصلی بین تنظیم استشهادیه محلی و شهادت به شرح زیر است:

 1. شهادت حضوری و شفاهی: شهادت به صورت حضوری و شفاهی در دادگاه و در مقابل قاضی انجام می‌شود. شاهد در دادگاه ظاهر می‌شود و به صورت شفاهی شاهادت می‌دهد.
 2. نیاز به قسم: در شهادت، معمولاً شاهدان قسم می‌خورند که به معنای جدیت و صحت شهادت خود اعتبار بخشد.
 3. تصمیم‌گیری قاضی: در شهادت، قاضی بر اساس شهادت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و از اعتبار شهادت حضوری استفاده می‌کند.
 4. تنظیم استشهادیه محلی: در تنظیم استشهادیه محلی، نیازی به حضور شخص در دادگاه نیست. استشهادیه محلی به صورت کتبی تنظیم می‌شود و به دادگاه ارائه می‌شود تا قاضی بر اساس اطلاعات درج شده در استشهادیه تصمیم بگیرد.
 5. اعتبار: شهادت حضوری به دلیل طبیعت شفاهی و مستقیمتر بودن، معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است. در مقابل، استشهادیه محلی که بر اساس اظهارات کتبی تنظیم می‌شود، ممکن است قابلیت ارزیابی دقیق‌تر توسط قاضی را داشته باشد.
 6. تصمیم‌گیری قاضی درباره استشهادیه محلی: قاضی می‌تواند استشهادیه محلی را به عنوان یکی از شواهد مورد استفاده قرار دهد و بر اساس این شواهد و سایر شواهد موجود در پرونده، تصمیم بگیرد که استدلال مدعی صحیح است یا خیر.

به طور کلی، شهادت به عنوان یک شواهد حضوری و شفاهی، اعتبار بیشتری دارد در حالی که استشهادیه محلی بر اساس شواهد کتبی تهیه می‌شود و قابلیت ارزیابی و تجزیه و تحلیل بیشتری در دادگاه دارد. قاضی در تصمیم‌گیری خود ممکن است به تمامی شواهد موجود در پرونده توجه کند، از جمله استشهادیه محلی که بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌نماید.

 

مجازات تنظیم استشهادیه محلی دروغ

اگر با تنظیم استشهادیه محلی کذب مواجه شوید، باید به موارد زیر توجه داشته باشید که در رویه دادگاه‌ها به عنوان مواردی که ممکن است به شما تعیین مجازات کند:

 1. تقلب: اگر استشهادیه محلی شما شامل اطلاعات یا شواهد تقلبی باشد، ممکن است با اتهام تقلب مواجه شوید. تقلب به عنوان یک جرم قابل مجازات در قانون شناخته شده است و ممکن است به شما مجازاتی مانند جریمه یا حتی حبس تعلق بگیرد.
 2. تقلب برای مقاصد مالی: اگر استشهادیه محلی شما برای کسب منافع مالی یا اقتصادی دروغین تهیه شده باشد، احتمالاً با اتهام تقلب برای مقاصد مالی مواجه خواهید شد که ممکن است مجازات قوی‌تری داشته باشد.
 3. سوءاستفاده از اسناد رسمی: استفاده از اسناد رسمی دروغین، مانند استشهادیه محلی، می‌تواند به اتهام سوءاستفاده از اسناد رسمی وارد شوید که این نیز یک جرم قابل مجازات است.
 4. تبانی: اگر استشهادیه محلی کذب به همراه دیگر افراد تهیه شده و توافقی برای ارائه شواهد دروغین وجود داشته باشد، ممکن است به اتهام تبانی یا همکاری در جرم مواجه شوید.

در نتیجه، در صورت مواجهه با تنظیم استشهادیه محلی کذب، بهتر است که از نظرات یک وکیل حقوقی مشورت بگیرید و دقت کنید که هر گونه اطلاعات و شواهدی که در استشهادیه استفاده می‌شود، صادقانه و مطابق واقعیت باشند تا از مشکلات حقوقی و جرمی جلوگیری کنید.

تماس 09156024004