شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد

 

شماره تلفن وکیل طلاق در مشهد

 

طلاق غیرمدخوله

طلاق غیر مدخوله طلاقی است که قبل از نزدیکی میان زوجین صورت می گیرد و در رای دادگاه عنوان طلاق غیر مدخوله یا غیر مدخول بها نوشته می شود .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

*طلاق بائن غیر مدخوله :

طلاق بائن یکی از انواع طلاق می باشد و بر خلاف طلاق رجعی مرد در مدت عده نمی تواند به زن رجوع نماید طبق ماده ی ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق بائن موارد ذیل می باشد :

۱-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

۲-طلاق زن یائسه

۳-طلاق خلع و مبارات

۴-سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید .

بنابراین طلاق غیر مدخوله نوعی از طلاق بائن است و بدین معناست که بین زوجین نزدیکی اتفاق نیفتاده است .

* عده ی طلاق غیر مدخوله :

عده در قانون برای زوجه ای در نظر گرفته شده است که باکره نباشد و میان زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد اما در مورد طلاقی که بائن غیر مدخوله است عده وجود ندارد زیرا رابطه ی زوجیتی وجود نداشته بنابراین زن پس از طلاق می تواند بدون نگه داشتن عده با مرد دیگری ازدواج نماید .

* مهریه در طلاق بائن غیر مدخوله :

مهریه در هر نوع طلاقی به زن تعلق می گیرد مگر آنکه طبق قانون عقد نکاح از ابتدا باطل بوده یا فسخ گردد . طلاق از سوی هر کدام از زوجین نیز که درخواست داده شود باز هم مهریه ی زن پابرجاست . در طلاق بائن غیر مدخوله نیز به زن مهریه تعلق میگیرد اما از آن جایی که در این طلاق زن باکره می باشد و نزدیکی اتفاق نیفتاده است تنها مستحق نصف مهریه خواهد بود .

* معنای مدخوله چیست ؟:

مدخوله در مقابل غیر مدخوله به معنای آن است که بین زوجین نزدیکی اتفاق افتاده است و زن دیگر باکره نمی باشد و در صورت جدایی تمام مهریه به وی تعلق می گیرد .

* طلاق غیر مدخوله بائن است یا رجعی :

طلاق غیر مدخوله به معنای طلاقی است که میان زوجین نزدیکی واقع نشده و قصد جدایی دارند بنابراین زوجه باکره می باشد .طبق بند الف ماده ی ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود بائن است بدین مفهوم طلاق غیر مدخوله بائن است و زوج در زمان عده نمی تواند به زوجه رجوع نماید .

تماس 09156024004