شماره وکیل خانواده در مشهد

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه

وکیل نفقه در مشهد , بهترین وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه خوب در مشهد , وکیل نفقه حرفه ای در مشهد , مشاوره با وکیل نفقه در مشهد , موسسه وکیل نفقه در مشهد , وکیل نفقه


شماره وکیل خانواده در مشهد

شماره وکیل خانواده در مشهد

نفقه حقوقی و کیفری

-نفقه چیست؟

-نفقه همان خرجی یا مخارج زندگی مشترک است -و بر اساس قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مریضی (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی)

* میزان نفقه

-پرداخت نفقه در عقد دائم، به عهده مرد (شوهر) قرار داده شده است. نفقه ربطی به تمکن و عدم تمکن مرد ندارد حتی اگر زن، توان مالی بالایی داشته باشد باز هم مسئولیت پرداخت نفقه به عهده مرد است. البته به لحاظ اخلاقی، زوجین در تامین هزینه های زندگی مشارکت خواهند داشت.

-پرداخت نفقه در عقد موقت :

پرداخت نفقه زمانی ضرورت دارد که ازدواج از نوع دائم باشد و زن نیز از شوهرش تمکین داشته باشد. توضیح اینکه در عقد موقت (یا انقطاعی) پرداخت نفقه الزامی نیست مگر اینکه  پرداخت نفقه در ضمن همان عقد ازدواج یا ضمن عقد لازم دیگر شرط شده باشد.

-اثر تمکین و نشوز زن بر نفقه :

اگر زن تمکین نداشته باشد، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت؛ با وجود این، در ۴ مورد، عدم تمکین زن باعث نمی‌شود که نفقه به وی تعلق نگیرد. دو مورد مهم و کاربردی از این چهار مورد به شرح زیر است:
۱- چنانچه سکونت زوجه با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.
۲- چنانچه زوجه با شرایط مربوطه از “حق حبس” استفاده کند. توضیح اینکه اگر مهریه عندالمطالبه باشد و  بعد از ازدواج، نزدیکی جنسی صورت نگرفته باشد، زن میتواند تمکین خود را مشروط به پرداخت تمام مهریه نماید، حتی اگر دادگاه مهریه را تقسیط کند، زن تا پایان آخرین قسط و دریافت تمام مهریه، حق حبس دارد. این مطلب، از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استنباط می گردد و رویه دادگاههای خانواده نیزهمین است.

-دو مطلب کاربردی در خصوص تمکین و نفقه

سوال: در صورتی که زوجه حق حبس راجع به مهریه خود را با استفاده از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اعمال نماید، و به لحاظ عدم پرداخت مهریه از شوهرش تمکین نکند آیا مستحق نفقه ایام مذکور می باشد و آیا شوهر به لحاظ نپرداختن نفقه قابل تعقیب کیفری است؟
جواب: اگرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریه زوجه تسلیم نشده باشد در صورت حال بودن (یا همان عندالمطالبه بودن) مهریه، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر ندارد امتناع کند و این امتناع باعث از بین رفتن حق نفقه نخواهد بود اما از نظر کیفری (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب آن، مجازات شوهر به علت امتناع از پرداخت نفقه زن، منوط به تمکین زن می باشد و نیز با توجه به نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه، ازآنجایی که تعقیب کیفری زوج مستلزم تمکین زن می باشد بنابراین تعقیب کیفری زوج وجاهت قانونی ندارد.
سوال:  اگر زن به دلیل نداشتن امنیت یا ضررهای جسمی و روحی با حکم دادگاه مبنی بر صدور حکم عدم تمکین، از زوج تمکین نکند آیا مستحق نفقه است؟ آیا زوج قابل تعقیب کیفری است؟
جواب: اگر زوجه به دلایل موجه و با حکم دادگاه تمکین نکرده باشد مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، نفقه زوجه (زن) به عهده زوج (شوهر) است و زن مستحق نفقه است اما زوج قابل تعقیب کیفری نیست در نتیجه زوجه میتواند با تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبه نفقه را بکند.

-اثبات پرداخت نفقه :

اگر اختلاف شود که شوهر نفقه را پرداخت کرده یا نه، در این صورت، شوهر باید ثابت کند که چگونه و به چه نحوی نفقه را پرداخت کرده است (فیش واریزی، یا به صورت نقدی از طریق شهادت شهود) در غیر این صورت، محکوم به پرداخت نفقه مورد ادعای زن خواهد شد.البته در مواردی، ممکن است کار به سوگند کشیده شود.
-نفقه ندادن می تواند دلیلی برای طلاق باشد :
مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه {دادگاه} و الزام به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم {دادگاه خانواده} رجوع کند وحاکم {قاضی دادگاه} شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
استنکاف از پرداخت نفقه در عقدنامه
یکی از شروط ضمن عقد ازدواج، مندرج در عقدنامه های چاپی، که در صورت احراز و اثبات آن، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق بنماید: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تعیین نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
شماره وکیل خانواده در مشهد
شماره وکیل خانواده در مشهد
شماره وکیل خانواده در مشهد
شماره وکیل خانواده در مشهد

آدرس وکیل خوب در مشهدآدرس وکیل در مشهدادرس وکیل در مشهدانتقال علامت تجاریبهترین وکیلبهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهدبهترین وکیل پایه یک مشهدبهترین وکیل حقوقی در مشهدبهترین وکیل در مشهدبهترین وکیل طلاقبهترین وکیل طلاق توافقیبهترین وکیل طلاق توافقی در مشهدبهترین وکیل طلاق توافقی درمشهدبهترین وکیل طلاق توافقی مشهدبهترین وکیل مشهدبهترین وکیل مهریه در مشهدپرداخت نفقه در عقد موقتثبت علامت تجاریحقوق مالی زوجهدرخواست وکیلدرخواست وکیل طلاقدفتر طلاق توافقیدفتر طلاق توافقی در مشهدسوالات طلاق توافقیشرکت طلاق توافقی در مشهدشماره وکیل پایه یک دادگستری در مشهدشماره وکیل خانواده در مشهدشماره وکیل در مشهدطلاق توافقیطلاق توافقی 5 روزهطلاق توافقی در مشهدطلاق توافقی فوری در مشهدطلاق توافقی مشهدعلامت تجاریکمترین زمان طلاق توافقیماده طلاق توافقیمدارک لازم برای طلاق توافقی در مشهدمدارک مورد نیاز در طلاق توافقیمراحل طلاق توافقی در مشهدمراحل و مدت زمان طلاق توافقیمشاوره با وکیل طلاق توافقی در مشهدمشاوره رایگان با وکیل در مشهدموسسه حقوقی در مشهدنفقه حقوقینفقه حقوقی و کیفرینفقه کیفریوکیل اقا طلاق توافقی در مشهدوکیل انتقال علامت تجاریوکیل انتقال علامت تجاری در مشهدوکیل پایه 1 طلاق توافقی در مشهدوکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکیل حقوقی در مشهدوکیل خانوادهوکیل خوبوکیل خوب در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق به دلیل خیانت زنوکیل طلاق توافقی در 10 روزوکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد 10 روزهوکیل طلاق توافقی مشهدوکیل کیفری مشهدوکیل مهریه در مشهدوکیل مهریه مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهدوکیل نفقه کیفری در مشهدوکیل نفقه، آدرس دفتر وکالت در مشهد