شماره وکیل طلاق توافقی مشهد

وکیل طلاق قضایی در مشهد

شماره وکیل طلاق توافقی مشهد

 

شماره وکیل طلاق توافقی مشهد

عده طلاق

* عده طلاق رجعی

یکی از اقسام طلاق ، طلاق رجعی است که نقطه مقابل طلاق بائن است . طلاق رجعی که به معنای قائل شدن حق رجوع برای مرد در مدت عده است ، با طلاق بائن متفاوت است . چرا که مرد در طلاق بائن نمی تواند در طول مدت زمان عده به زن رجوع کند و با وی زندگی کند ؛ اما در مورد طلاق رجعی این امکان وجود خواهد داشت .
در قانون مدنی ، عده طلاق رجعی مورد پیش بینی قرار گرفته است . لذا در صورتی که زن یائسه نباشد و شوهر با زن نزدیکی کرده باشد ، زن موظف است تا زمان سپری شدن عده ، از ازدواج با مرد دیگر خودداری نماید . در این مقاله قصد داریم تا ابتدا طلاق رجعی را توضیح داده و در ادامه نیز عده طلاق رجعی و مدت زمان آن را مورد بررسی قرار دهیم .

* طلاق رجعی چیست

بر اساس شرع و قانون مدنی ، اقسام طلاق عبارت است از طلاق رجعی و طلاق بائن . طلاق رجعی به معنای طلاقی است که زن پس از آن باید مدتی را منتظر بماند تا بتواند دوباره به زوجیت دیگری در آید . به این مدت زمان ، عده زن گفته می شود .
بر اساس ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی ، ” در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است ” . بر اساس این ماده برای اینکه طلاق ، از نوع رجعی باشد ، باید دو وصف را داشته باشد :
اولا؛ زن باید بعد از طلاق عده نگه دارد و نمی تواند بلافاصله بعد از طلاق دوباره به ازدواج مرد دیگری درآید .
ثانیا؛ در زمان عده بتوان از طلاق رجوع کرد و به زندگی مشترک بازگشت . به همین دلیل ، در مواردی که برای زوجه عده وجود دارد ، اما باز هم محدودیتی برای رجوع وجود دارد و امکان رجوع برای شوهر پیش بینی نشده است، طلاق رجعی نخواهد بود ؛ بلکه طلاق از نوع بائن می باشد ؛ مانند طلاق خُلع که زن با بخشش مهریه ، حق طلاق از شوهر را به دست آورده است .

* عده طلاق رجعی

همانگونه که گفتیم ، زن باید بعد از طلاق از نوع رجعی ، مدتی را عده نگهدارد . بنابراین ، یکی از تفاوت های طلاق رجعی و طلاق بائن این است که طلاق بائن نیازمند نگهداری عده نیست ؛ لکن در طلاق رجعی زن باید عده طلاق نگه دارد .

بر اساس ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی عده طلاق سه طُهر است . یعنی اینکه زن بایستی از تاریخ وقوع طلاق ، سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت ماهیانه را به پایان برساند . اما اگر هنگام طلاق ، زن در سنی باشد که معمولا زنان در آن سن عادت ماهیانه خواهند داشت ولی به دلایلی مانند بیماری و غیره عادت ماهانه نشود ، باید به مدت سه ماه عده طلاق رجعی نگه دارد .
بعلاوه اینکه ، عده طلاق رجعی در مورد زنانی که باردار هستند به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدنی ، تا وضع حمل آنان است ؛ حتی اگر کمتر یا بیشتر از سه ماه و سه طُهر باشد .
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که زن در مدت عده طلاق رجعی از حق نفقه برخوردار خواهد بود ؛ چرا که در زمان عده طلاق رجعی ، زن در حکم زوجه است ؛ بنابراین پرداخت نفقه به وی نیز الزامی است . به علاوه اینکه اگر در طول مدت عده طلاق هر کدام از زن و مرد فوت کنند ، دیگری از او ارث می برد ؛ چرا که در مدت عده طلاق رجعی هنوز زن را می توان به عنوان زوجه شوهر محسوب کرد .

*** برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عده طلاق رجعی با کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی حق جویان مشاوره بگیرید.

 

شماره وکیل طلاق توافقی مشهد  شماره وکیل طلاق توافقی مشهد شماره وکیل طلاق توافقی مشهد

تماس 09156024004