شماره وکیل مهریه در مشهد

شماره وکیل مهریه در مشهد

شماره وکیل مهریه در مشهد


شماره وکیل مهریه در مشهد

 

شماره وکیل مهریه در مشهد

 انواع مهریه

* انواع مهریه در قانون مدنی :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که از جانب شوهر به وی داده می شود . در قانون مدنی بر حسب اینکه مهریه چه زمانی تعیین گردد و زوجه باکره باشد یا نه مهریه متفاوت است به همین مبنا سه نوع مهریه وجود دارد : مهر المسمی ، مهر المثل ، مهر المتعه

* مهر المسمی : این نوع از مهریه همان مهریه ی متداول و مرسوم بین افراد جامعه است که در زمان عقد میزان آن مشخص و در سند ازدواج ثبت می گردد .

* مهرالمثل : اگر در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد و قبل از تراضی و توافق برای میزان مهریه بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد در زمان جدایی زن مستحق مهر المثل خواهد بود که میزان مهر المثل با توجه به شئونات و موقعیت اجتماعی و خانودگی ، زیبایی و تحصیلات زوجه و… تعیین می گردد.

* مهر المتعه : طبق ماده ی 1093 قانون مدنی : ” هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود ” در تعیین مهر المتعه بر خلاف مهر المثل حال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می شود .

* مهر المثل در زنای به عنف :

در صورتی که بکارت دختری بر اثر زنای به عنف که به معنای اجبار و زور است از بین برود و این امر اثبات گردد مهر المثل و ارش البکاره به دختر تعلق می گیرد که میزان مهر المثل با توجه به شرایط دختر تعیین می گردد اما اگر زنای به عنف نبوده باشد تنها مجازات کیفری دارد و مهر المثل تعلق نمی گیرد .

*مهر السنته :

مهر السنته مهریه ی حضرت زهرا (س) است که پانصد درهم معادل 1500 گرم نقره ی خالص است . در صورتی که مهر السنته در سند ازدواج ثبت شده باید با میزان قیمت نقره در زمان طلاق محاسبه و به روز گردد .

*** محاسبه مهر المثل :

طبق قانون زمانی مهر المثل به زن تعلق می گیرد که اولا در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد و ثانیا قبل از توافق برای میزان مهریه نزدیکی واقع شده باشد . برای تعیین مهرالمثل این امر به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس بر اساس ماده ی 1091 قانون مدنی میزان مهرالمثل را مشخص می کند این ماده بیان می دارد :” برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .”