شماره وکیل مهریه در گلبهار

شماره وکیل مهریه در مشهد

شماره وکیل مهریه در گلبهار

 

وکیل مهریه در مشهد

 

 

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که به مجرد عقد زن مالک آن می گردد .
وکیل مهریه در مشهد میتواند زوجه را در دریافت مهریه راهنمایی نماید .از آن جایی که گرفتن مهریه پیچیدگی های خودش را دارد تنها وکیل متخصص در امور مهریه در مشهد می‌تواند جهت وصول به زوجه کمک در تسریع امور نماید .

* انواع مهریه در فقه و اسلام :

انواع مهریه در فقه عبارتند از :

مهرالمسمی: مهریه ای که زوجین در زمان عقد نکاح یا پس از آن تعیین می نمایند .

مهرالمثل:اگر مهر در عقد ذکرنشده باشد و پس از نزدیکی طلاق صورت گیرد زن مستحق مهر المثل خواهد بود .

مهرالمتعه: عدم تعیین مهر در عقد و طلاق قبل از نزدیکی .برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث فقر و غنا مورد توجه قرار می گیرد .

مهرالسنه :این مهریه همان مهریه حضرت زهرا (س) است که شامل ۵۰۰ درهم یا ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره ی مسکوک می باشد .

مهر السر :در بعضی از خانواده ها برای دختر و پسر دو مهریه تعیین می گردد که یکی را علنی اعلام می نمایند و دیگری را بین خود مخفی می دارند .

* انواع مهریه های خاص :

طبق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد میتواند عنوان مهریه بگیرد و توسط زوجین انتخاب شود در عرف جامعه ی ما پول ،طلا،سکه و ملک به عنوان مهریه پذیرفته شده و عمومیت دارد.
اما مهریه های خاصی نیز در جامعه وجود دارد مانند یک کیلو بال مگس ،دست چپ داماد ،چشم داماد ،ده راس آهوی وحشی ،سفر به ۱۲۰ پایتخت جهان و…… که بایستی جهت درستی آن بررسی شود.

*** انواع مهریه در عقد موقت :

یکی از شروط اساسی برای صحت عقد موقت یا صیغه، تعیین مهریه می باشد به طوری که عدم تعیین مهر باطل بودن عقد را در پی دارد .
از انواع مهریه مهرالمثل و مهر المتعه به زن در عقد موقت تعلق نمیگیرد چرا که این نوع مهریه به دلیل عدم تعیین مهر در عقد دائم است و به واسطه ی نزدیکی یا عدم نزدیکی در زمان طلاق به زن تعلق می گیرد اما در عقد موقت اگر در زمان عقد مهریه تعیین نگردد عقد باطل است .بنابراین تنها میتوان مهرالمسمی را برای عقد موقت تعیین کرد .

 انواع مهریه در قانون مدنی :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که از جانب شوهر به وی داده می شود . در قانون مدنی بر حسب اینکه مهریه چه زمانی تعیین گردد و زوجه باکره باشد یا نه مهریه متفاوت است به همین مبنا سه نوع مهریه وجود دارد : مهر المسمی ، مهر المثل ، مهر المتعه

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* مهر المسمی : این نوع از مهریه همان مهریه ی متداول و مرسوم بین افراد جامعه است که در زمان عقد میزان آن مشخص و در سند ازدواج ثبت می گردد .

* مهرالمثل : اگر در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد و قبل از تراضی و توافق برای میزان مهریه بین زوجین نزدیکی واقع شده باشد در زمان جدایی زن مستحق مهر المثل خواهد بود که میزان مهر المثل با توجه به شئونات و موقعیت اجتماعی و خانودگی ، زیبایی و تحصیلات زوجه و… تعیین می گردد.

* مهر المتعه : طبق ماده ی ۱۰۹۳ قانون مدنی : ” هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود ” در تعیین مهر المتعه بر خلاف مهر المثل حال مرد از حیث فقر و غنا در نظر گرفته می شود .

* مهر المثل در زنای به عنف :

در صورتی که بکارت دختری بر اثر زنای به عنف که به معنای اجبار و زور است از بین برود و این امر اثبات گردد مهر المثل و ارش البکاره به دختر تعلق می گیرد که میزان مهر المثل با توجه به شرایط دختر تعیین می گردد اما اگر زنای به عنف نبوده باشد تنها مجازات کیفری دارد و مهر المثل تعلق نمی گیرد .

*مهر السنته :

مهر السنته مهریه ی حضرت زهرا (س) است که پانصد درهم معادل ۱۵۰۰ گرم نقره ی خالص است . در صورتی که مهر السنته در سند ازدواج ثبت شده باید با میزان قیمت نقره در زمان طلاق محاسبه و به روز گردد .

*** محاسبه مهر المثل :

طبق قانون زمانی مهر المثل به زن تعلق می گیرد که اولا در زمان عقد مهریه تعیین نشده باشد و ثانیا قبل از توافق برای میزان مهریه نزدیکی واقع شده باشد . برای تعیین مهرالمثل این امر به کارشناسی ارجاع می گردد و کارشناس بر اساس ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی میزان مهرالمثل را مشخص می کند این ماده بیان می دارد :” برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .”

تعیین مهریه با کیست ؟

مهریه یا صداق مالی است که مرد برای نشان دادن علاقه و محبت خود آن را به زن تقدیم می کند .در قانون شخص خاصی برای تعیین مهریه بیان نشده است . ماده ی ۱۰۸۰ قانون مدنی بیان می دارد : تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است .” همچنین ماده ی ۱۰۸۹ ” ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود .” مطابق قانون اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

تعیین مهریه در عقد موقت :

در ازدواج دائم میتوان تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول نمود و این امر موجب ابطال عقد نکاح نمی گردد اما در عقد موقت حتما می بایست در زمان عقد میزان مهریه مشخص گردد . ماده ی ۱۰۹۵ قانون مدنی بیان می دارد :” در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .” بدین مفهوم ذکر میزان مهریه ضروری است اما اگر عقد باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته نباشد زن مستحق هیچ مهریه ای نیست .

مهریه قبل از انحصار وراثت :

مهریه زوجه حتی با فوت زوج نیز از بین نمی رود و زن می تواند از ماترک مرد مهریه ی خود را دریافت کند .برای گرفتن مهریه زن ابتدا باید تقاضای انحصار وراثت نماید تا کلیه ی وراث مشخص شوند سپس از محل ماترک سهم الارث و مهریه ی خود را که به تاریخ فوت شوهر محاسبه می شود دریافت کند .

مهریه ی زیاد در روایات :

روایات زیادی وجود دارد که در آن از تعیین مهریه ی زیا منع کرده اند .امام علی (ع) : مهریه های زنان را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد .

اما صادق (ع) : از برکات زن کمی مهریه ی اوست . همچنین ایشان در روایت دیگر می فرمایند : از برکات زن کمی مهریه اوست .

شرایط مهر المسمی :

مهر المسمی یکی از انواع مهریه می باشد .مهرالمسمی همان مهریه ی رایج است که در زمان خواستگاری تعیین می گردد و در سند ازدواج ثبت می شود در مورد تعلق مهر المسمی به زن باید گفت اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد زن مستحق نیمی از مهریه است و اگر بعد از نزدیکی باشد تمام مهریه متعلق به زن است .

 

 مهریه بعد فوت

مهریه بعد از مرگ :

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است که حتی پس از مرگ نیز ازبین نخواهد رفت . تا زمانی که زوجه زنده باشد خود میتواند مهریه اش را به روز از مرد مطالبه نماید اما اگر زن در زمان حیاتش مهریه اش را نگرفته باشد وراث قانونی زن می توانند این مهریه را از مرد مطالبه نمایند .مهریه ی مذکور به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد .

وکیل طلاق توافقی در مشهد

مهریه بعد از طلاق توافقی :

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق بائن است . در این نوع طلاق زن و مرد باید بر روی تمام مسائل مادی زندگی مشترک به توافق برسند .یکی از این موارد مهریه می باشد .زن میتواند در قبال طلاق تمام یا قسمتی از مهریه ی خود را بذل نماید .مقدار این بذل به توافق طرفین بستگی دارد این امر باید قبل از طلاق مشخص گردد تا در رای دادگاه قید شود .

مهریه بعد از اتمام مدت صیغه :

در عقد موقت یا صیغه دو نکته باید مشخص گردد اول مدت صیغه و دوم میزان مهریه .در صورتی که یکی از این موارد قید نگردد عقد باطل خواهد بود .مدت صیغه با بذل زمان از طرف مرد نیز به اتمام خواهد رسید . پس از اتمام زمان صیغه مرد باید مانند ازدواج دائم مهریه ی زن را به طور کامل به وی پرداخت نماید .

مهریه قبل از طلاق :

مهریه در صورتی که عند المطالبه باشد به مجرد عقد به زن تعلق می گیرد و میتواند آن را از مرد مطالبه نماید حال اگر زنی قبل از نزدیکی طلاق بگیرد مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر نزدیکی صورت گرفته باشد تمام مهریه به وی تعلق می گیرد . اما در صورتی که عقد از ابتدا باطل بوده باشد و نزدیکی نیز صورت نگرفته باشد زن حق مهر ندارد همچنین اگر عقد فسخ گردد و نزدیکی صورت نگرفته باشد هم زن مهریه ندارد مگر علت فسخ عنن بودن مرد باشد که در این صورت نصف مهریه به زن تعلق می گیرد .

تماس 09156024004