شماره وکیل کیفری در مشهد

وکیل خوب حق حبس زوجه در مشهد

شماره وکیل کیفری در مشهد

شماره وکیل کیفری در مشهد

جایگزین حبس

جایگزین های حبس از ابداعات قانون مجازات جدید است که در صورت اجرای درست آن می توان از جمعیت زندان کم نمود .گاها افرادی که برای اولین بار و برای مدت کوتاه به زندان می روند به علت قرار گرفتن در کنار افراد سابقه دار تبدیل به مجرم شده و شیوه های جدید ارتکاب جرم را یاد می گیرند به همین دلیل اجرای جایگزین های حبس می تواند از ساختن چنین مجرمینی پیشگیری نماید .

سوال : جایگزین حبس چیست و در چه صورت فرد شامل جایگزین حبس می گردد ؟

پاسخ : در قانون جایگزین های حبس را به دوره ی مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تعیین کرده است . این جایگزین ها در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب ،آثار ناشی ازجرم ،سن ،جنس ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه ی مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین می گردد .

سوال :آیا مجازات جایگزین شامل تمام جرایم می شود ؟

پاسخ : خیر ، جرایمی که مشمول جایگزین حبس شوند در قانون مشخص شده است در جرایم عمدی حداکثر مجازات سه ماه،۹۱ روز تا شش ماه و بیش از شش ماه تا یک سال و همه ی جرایم غیر عمد مگر مجازات بیش از دو سال حبس باشد .

در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعمال جایگزین های حبس ممنوع است .

تماس 09156024004