شورای حل اختلاف و اختیارات آن

ملک مشاع (یا اشاعه)

شورای حل اختلاف و اختیارات آن

هیئت حل اختلاف چیست؟ وظیفه هیئت حل اختلاف چیست؟ مهمترین نکته در مورد هیأت های حل اختلاف چیست؟ چگونه از هیئت حل اختلاف استفاده کنیم؟ وظیفه هیئت حل اختلاف چیست؟ اختیارات هیأت حل اختلاف چیست؟ هیأت حل اختلاف به چه دعاوی رسیدگی می کند؟ بهترین زمان برای مشاوره حل اختلاف چه زمانی است؟ آیا می توان از هیئت های حل اختلاف در پرونده های کیفری استفاده کرد؟ هدف هیئت حل اختلاف چیست؟ وظایف اولیه یک وکیل در سیستم دادگاه در مورد هیئت های داوری چیست؟ هدف هیئت حل اختلاف چیست؟ نقش هیأت های حل اختلاف در نظام قضایی چیست?

شورا حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که طی سال های اخیر بر اساس قانون جدید به یک نهاد قضایی تبدیل شده است. به عبارت ساده، امروزه می توان این شورا را نهادی مشابه دادگاه و سایر نهادهای قضایی، هرچند با اختیارات و وظایف محدودتر نامید. شورای حل اختلاف در گذشته فقط برای میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین استفاده می شد. اما به تدریج با گسترش اختیارات و حیطه وظایف، امروزه می توان تصمیماتی را در مورد برخی پرونده های حقوقی و حتی کیفری اعلام کرد.
پس از آن می خواهیم بدانیم نقش شورای حل اختلاف در جامعه و حقوق چیست و چگونه می توان از این مسیر قضایی استفاده کرد؟ همچنین در پی پاسخگویی به این سوال مهم هستیم که آیا شوراهای حل اختلاف می توانند با کاهش بار دعاوی در سیستم قضایی به اهداف خود کمک کنند یا خیر؟

شورای حل اختلاف و اهداف آن

شورای حل اختلاف را می توان از منظرهای مختلفی بررسی کرد. اولین سوال در مورد این شورا این است که قوه مقننه از این نهاد چه استفاده ای کرده است؟ به طور کلی می توان گفت که مبنای فکری اصلی تأسیس این شورا شوراهای محلی و مشکل ریش سفیدی است. در واقع، یک وکیل به خوبی می‌داند که درصد بالایی از دعاوی حقوقی اهمیت خاصی ندارند و مبتنی بر نوعی استدلال یا اثبات حقی هستند که از منظر مالی ارزشمند تلقی نمی‌شوند. اما بر اساس قانون، قوه قضائیه موظف است به این گونه دعاوی نیز رسیدگی کند. اما حل و فصل این دعاوی بار مالی و هزینه زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد می کند و بسیاری از دعاوی یکی پس از دیگری انباشته می شود.
بنابراین قانونگذار نهادی به نام هیأت حل اختلاف ایجاد کرد تا این دسته از دعاوی را به آنها ارجاع دهد و این هیأت موظف است به دعوی رسیدگی و نوعی سازش و صلح بین طرفین ایجاد کند. بنابراین وظیفه اصلی این شورا ایجاد آشتی و صلح بین طرفین در جریان است.
اما به دلیل کثرت رسیدگی های حقوقی و کاهش فرصت های صلح و سازش، قانونگذار اختیارات آن شورا را افزایش داد و اختیار تصمیم گیری و اجرای تصمیمات را به آن تفویض کرد. بر این اساس، دعاوی حقوقی و مالی کمتر از بیست میلیونی،مطالبات مستأجر و موجر، دعاوی معین خانوادگی و مسائل انحصار ورثه در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است. این تصمیم دارای مبنای حقوقی مشابه تصمیم دادگاه بوده و لازم الاجرا تلقی می شود. اما به یاد داشته باشید که در صورت مخالفت با این تصمیم، پرونده به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنید.

تماس 09156024004