شکایت علیه پزشک

شکایت علیه پزشک

شکایت علیه پزشک

شکایت علیه پزشک یک روند حقوقی است که در صورت اعتقاد به تخلف یا اشتباه پزشکی، بیمار یا خانواده‌اش می‌توانند اقدام به ثبت شکایت کنند. در ادامه توضیحاتی درباره گام‌های این فرآیند آورده شده است:

 1. جمع‌آوری اطلاعات: ابتدا باید اطلاعات مربوط به موقعیت مشکل‌آور را جمع‌آوری کنید. این اطلاعات ممکن است شامل پزشکان حاضر در موقعیت، گزارش‌های پزشکی، شواهد، توصیه‌نامه‌ها، و هرگونه مستند دیگری باشد.
 2. مشاوره با وکیل: پیشنهاد می‌شود با یک وکیل مشورت کنید. وکیل متخصص در زمینه حقوق پزشکی می‌تواند به شما کمک کند تا مسیر مناسبی برای ادامه راه انتخاب کنید و درخواست شما را حمایت کند.
 3. ثبت شکایت: شکایت معمولاً به وسیله نوشتار رسمی به شورای پزشکی یا سازمان مربوطه ثبت می‌شود. این نامه باید شرح دقیقی از موقعیت و ادعاهای شما را شامل شود.
 4. بررسی توسط شورای پزشکی: پس از درخواست شما، شورای پزشکی یا سازمان مربوطه ممکن است یک بررسی انجام دهد. این بررسی شامل گوش دادن به توضیحات پزشک و شاهدان ممکن است.
 5. رسیدگی به مسائل حقوقی: اگر شورای پزشکی به نتیجه‌گیری رسید که پزشک تخلف کرده است، ممکن است اقدامات حقوقی انجام دهد. این اقدامات می‌تواند تأدیبی یا جبران خسارت باشد.
 6. دادرسی: در صورتی که مسائل حل نشوند و شما مایل به ادامه پروسه قضایی هستید، ممکن است بخواهید از مسیر قضایی پیش بروید و دعوای حقوقی را در دادگاه ارائه دهید.

 

انواع جرایم و تخلفات پزشکی

در حقوق پزشکی، خطاهای پزشکی ممکن است از نظر علت و نیت پزشک متفاوت باشند. این خطاها می‌توانند از سهوی ناشی شوند یا از سوی پزشک عمدی انجام شوند. بسته به نوع و شدت خطا، قوانین مختلف تعیین کننده مجازات‌های مختلفی برای پزشکان فراهم کرده‌اند.

در صورتی که خطا از سوی پزشک به صورت عمدی انجام شود (با قصد و تصمیم پیش‌فرض)، ممکن است به عنوان جرم محسوب شود و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. این ممکن است شامل جرایمی مانند آسیب جسمی عمدی، قتل یا جنایات پزشکی باشد.

از سوی دیگر، اگر خطا به دلیل سهو و ناشی از عدم دقت یا تردید پزشک اتفاق بیفتد، قوانین معمولاً تعیین مقررات و مسئولیت‌های مدنی مختلفی دارند. این مسائل ممکن است به صورت تضمین مسئولیت حرفه‌ای یا جبران خسارت مطرح شوند.

برخی از کشورها شوراهای پزشکی دارند که مسئولیت‌های حرفه‌ای پزشکان را نظارت می‌کنند و در صورت خطاهای پزشکی، تحقیقات انجام داده و تصمیم‌هایی اعمال می‌کنند که ممکن است شامل تنبیهات حرفه‌ای یا مجازات‌های دیگر باشد.

به طور کلی، اهداف این تدابیر حقوقی، برقراری عدالت، حفاظت از حقوق آسیب‌دیدگان، ارتقاء استانداردهای پزشکی و جلوگیری از تکرار خطاهای پزشکی است.

شکایت از پزشک در دادسرای جرایم پزشکی

دادسرای جرایم پزشکی و کمیسیون پزشکی در فرآیند رسیدگی به مواقعی مانند قصور پزشکی نقش مهمی دارند. در ادامه، فرآیند این رسیدگی توضیح داده می‌شود:

 1. ثبت شکایت: مراجعه‌کننده ابتدا باید شکایت خود را در دادسرای جرایم پزشکی ثبت کند. این شکایت ممکن است به شکل نوشتاری یا شفاهی ارائه شود.
 2. گردآوری مدارک و ادله: پس از ثبت شکایت، مراجعه‌کننده موظف به گردآوری مدارک و ادله مرتبط با وقوع تخلف، مانند گزارش‌های پزشکی، شهادتنامه‌ها، تصاویر پزشکی و هر گونه شواهد دیگر است.
 3. ارجاع به کمیسیون پزشکی: دادسرای جرایم پزشکی پس از ثبت شکایت، ممکن است موضوع را به کمیسیون پزشکی ارجاع دهد. این کمیسیون متشکل از اعضای خبره و تخصصی در حوزه پزشکی است که وظیفه بررسی موارد پزشکی را بر عهده دارند.
 4. بررسی توسط کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی با بررسی دقیق مدارک و ادله مراجعه‌کننده و شنوایی از او، نظر خود را درباره وقوع یا عدم وقوع قصور پزشکی اعلام می‌کند. این بررسی توسط اعضای متخصص و با توجه به دانش پزشکی انجام می‌شود.
 5. تصمیم دادسرا: دادسرای جرایم پزشکی پس از دریافت نظر کمیسیون پزشکی و اطلاع از نتیجه بررسی‌ها، تصمیم خود را درباره اعلام عدم حادث شدن قصور پزشکی یا صدور کیفرخواست مبنی بر حدوث خطای پزشکی اعلام می‌کند.
 6. پیگیری پرونده در دادگاه: در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و روند دادرسی شروع می‌شود. در دادگاه، شواهد، اطلاعات پزشکی و نظرات کمیسیون پزشکی در نظر گرفته می‌شوند و تصمیم گیری انجام می‌شود.

این فرآیند نشان دهنده همکاری میان دستگاه قضایی و تخصصی پزشکی در رسیدگی به مسائل پزشکی است و سعی در برقراری عدالت و رفع تخلفات در حوزه پزشکی دارد.

تماس 09156024004