ضابطین دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ضابطین دادگستری

 

* مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری >

* ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. “وکیل کیفری در مشهد

 

*ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان آن شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
ب- ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند. از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ” وکیل زندانیان در مشهد” ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. “وکیل پایه یک در مشهد ”

*تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. “وکیل پایه یک در مشهد

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان اجرا می دهند حق نظارت دارند. “وکیل خوب در مشهد
*تبصره ارجاع امر از سوی مقام قضایی با ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. “ بهترین وکیل در مشهد

* نکات >>>
*تعیین ضابطین دادگستری به عهده قانون می باشد و هیچکس ضابط دادگستری نیست مگر به حکم قانون. “وکیل دادگستری مشهد

ضابط دادگستری 

یک- ضابط عام
دو- ضابط خاص

* ضابطان عام: صلاحیت پرداختن به همه جرایم به استثنای مواردی که قانون اقدام به آن منع شده‌اند را دارند. نیروی انتظامی.
*ضابطین خاص: صلاحیت پرداختن به هیچ جرمی را ندارند مگر آنکه قانون مشخص کرده.
°روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،
°نیروی مقاومت بسیج پاسداران :در جرایم مشهود_ در صورت عدم حضور ضابطین_ عدم اقدام به موقع ضابطین_ اعلام نیاز ضابطین.

 

°نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی
° سایر مامورین به موجب قوانین خاص: ماموران شکاربانی،
شهرداری، “وکیل شهرداری در مشهد
جنگلبانی،
گارد صنعت نفت،
آب و برق،
قند و شکر،
وزارت پست،
گارد بنادر،
سپاه پاسداران،
مامور وصول عایدات و کشف قاچاق،
پلیس راه‌آهن ،
خلبان هواپیما نسبت به جرايم در هواپیما،
بخشدار،
بازرس مخصوص وزارت بهداشت.

* ریاست و نظارت بر ضوابط بر عهده دادستان می باشد. ” وکیل پایه یک دادگستری

* ضابطین نظامی > برای جرایمی که در صلاحیت دادگاه نظامی فعالیت می‌کند.
و ضابطین دادگستری > برای جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

 

 افراد ضابط نظامی

° ماموران دژبانی
° مأمورین انتظامی
°افسران و درجه‌داران در جرایم مشهود
° دادستان و بازپرس نظامی. 

حدود وظایف ضابطین دادگستری

° تخلف ضابطین از دستور مقام قضایی اعم از قاضی، داستان، بازپرس مستلزم سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت و یا یک ماه تا ۶ ماه حبس می باشد. “وکیل کیفری در مشهد”

° تکلیف ضابطین در جرایم غیر مشهور فقط اعلام جرم و پس از کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام قضایی می باشد. “وکیل خوب در مشهد

° ضابطین حق بازداشت متهم را ندارند، فقط در جرایم مشهود برای تکمیل تحقیقات پس از ابلاغ کتبی و فوری موضوع اتهام با ذکر دلایل اتهام و حداکثر ۲۴ ساعت آن هم تحت نظر قرار دهند. “بهترین وکیل در مشهد”

* نکته : ضابطین حق تحقیق در جرایم منافی عفت را ندارند مگر در جرایم مشهود. “وکیل رابطه نامشروع در مشهد”

*نکته : ضابطین دادگستری حق اخذ تامین کیفری را ندارند. “وکیل در مشهد

* نکته : گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر که مورد وثوق و اعتماد قاضی باشد. “وکیل پایه یک در مشهد

* نکته : تفتیش اشیا در جرایم غیر مشهود (اتومبیل و سایر بازرسی های خودروها) مستلزم اجازه مخصوص مقام قضایی می باشد. احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو و توسط مقام قضایی دارد و این گونه بازرسی ها ضروری تشخیص داده شود. “وکیل خوب در مشهد”

* جهت آشنایی با دادگاه های کیفری استان خراسان و مشهد و شهرستان های استان خراسان میتوانید با وکلای پایه یک دادگستری در مجموعه حقوقی حق جویان با شماره تلفن موسسه بگیرید.

تماس 09156024004