طرح دعوی علیه متوفی

بهترین وکیل انعقاد قرارداد در مشهد

طرح دعوی علیه متوفی

* گاهی ممکن است دعوایی که مطرح میگردد علیه شخصی باشد که در قید حیات نمی باشد و فوت کرده است. “وکیل ارث در مشهد”
در این شرایط اگر تقسیم ترکه صورت گرفته باشد “وکیل تقسیم ترکه در مشهد” دعوی باید در آخرین محل اقامت سکونت متوفی مطرح گردد “وکیل وصیت در مشهد” و در صورتی که تقسیم ترکه شده باشد طرح دعوی علیه وارث و محل اقامت آنان “وکیل ارث در مشهد” می باشد .بدین مفهوم دعوی علیه متوفی میتواند اتفاق “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “بیفتد .

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

* این طرح دعوی نسبت به اموال منقول و غیر منقول قابلیت طرح” وکیل ارث در مشهد” دارد .
اما چگونه می توان آن را اثبات کرد ؟ برای اثبات این دعوی همانند دعاوی دیگر لازم است “وکیل وصیت در مشهد” شخص اسناد و مدارک کافی برای صحت ادعای خود داشته باشد مدارکی مانند اسناد رسمی ، قولنامه “وکیل طلاق توافقی در مشهد” ، شهود و……

* لازم به ذکر است وراث زمانی می توانند ادعای مالکیت بر مالی را داشته باشند “وکیل ارث در مشهد” که دیون و بدهی های متوفی را پرداخت کرده باشند “وکیل تقسيم ترکه در مشهد” ؛ بدین مفهوم وراث نمی توانند صرف فوت شخصی مالک ماترک وی شوند و به بهانه ی نبود وی از انجام تعهدات شانه خالی “وکیل حقوقی در مشهد” نمایند . اصولا این گونه دعاوی به طرفیت ورثه یا نماینده ی قانونی آنها اقامه “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “می گردد .

 

 

* اگر طلب طلبکار محرز باشد ولی ترکه برای ادای دین کافی نباشد “وکیل ارث و وصیت در مشهد” طلبکار می تواند به کسی که از مدیون مالی در دست دارد اقامه ی دعوی کند “وکیل حقوقی در مشهد” ولی اگر طلب وی محرز نباشد ابتدا باید طلب خود را نسبت به ورثه اثبات کند و سپس علیه کسی که مالی از مدیون دارد طرح دعوی “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “نماید .

* لازم به ذکر است در صورتی که متوفی وصی تعیین کرده باشد “وکیل وصیت در مشهد” اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه است و اگر طلب فردی عین مالی باشد دعوی علیه شخصی است که عین مال در دست او می باشد “وکیل وصیت در مشهد” مگر اینکه شخص اقرار کند عین مال جزو ترکه می باشد که در این صورت اقامه ی دعوی علیه همه ی وراث می باشد “وکیل ارث در مشهد” .

 

* جهت آشنایی با امور متوفی از قبیل پرداخت دیون و استرداد طلب، دیون ممتازه، ورشکستگی متوفی، گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه، فروش اموال متوفی، می‌توانید با مراجعه به موسسه حقوقی حق جویان و طرح سوال از وکیل پایه یک دادگستری در مشهدو وکیل حقوقی مشهد و وکیل ارث در مشهد از نقطه نظر حقوقی بهترین مسیر دادگاه را انتخاب نمایید.
تلفن هماهنگی ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

1 دیدگاه دربارهٔ «طرح دعوی علیه متوفی»

  1. بازتاب: وکیل دیه در مشهد - 09153104004 - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004