طلاق مشروط  چیست

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق مشروط  چیست

واژه ی طلاق ازریشه ی عربی وبه معنی”گشودن گره ها”و”رهاکردن”است ودرفقه اسلامی “زائل کردن

قید از ازدواج با لفظ مخصوص تعریف می شود.دراصطلاح حقوقی طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج

وجدایی زوجین ازیکدیگر می باشد که درپی آن حقوق وتکالیفی که میان آنها وجودداشته است ازبین می رود.

گاهی طلاق منجر است یعنی بدون هیچ قیدوشرطی اتفاق می افتد امادربرخی موارد طلاق مشروط ومعلق می گردد.

دراین مطلب درباری این نوع طلاق واینکه درست است یاخیر توضیح خواهیم داد.

طلاق وقتی معلق محسوب می گردد که وقوع شرط درآینده مسلم وقطعی نباشد وبه طورکلی وقتی طلاق به امور آینده معلق شود

موجب بطلان طلاق است اعم از اینکه شرط امکان وقوع داشته باشدیاخیر؟مثلا بگویدهمسرم راطلاق می دهد اگرفرزندم پسرباشد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

طلاق دهنده باید جازم وقاطع باشد.اگر طلاق به نحو معلق واقع شود یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد

باتوجه به نص صریح ماده ی ۱۱۳۵قانون مدنی که بیان می دارد:”طلاق باید منجز باشد وطلاق معلق به شرط باطل است.”باطل می باشد.

 

علت این ابطال ازدید قانون گذار می تواند چنددلیل داشته باشد:اولا طلاق تاثیری زیادی درنظم اجتماعی دارد

و نباید دستخوش تزلزل وانتظار زوجین قراربگیرد لذا اگر قصد طلاق دارد بایدجدی دراین امر باشند.ثانیا رابطه ی زناشویی

نباید درحال تعلیق باشد چراکه ثبات خانواده ازنظراجتماعی اهمیت دارد،ثالثا رابطه ی زناشویی

یک رابطه یک جانبه یاصرف بین زوجین نیست تابتواند آن رادرحالت تعلیق وبلاتکلیفی قرارداد

زیرا اثبات وبقای جامعه منوط به ثبات وپایداری خانواده است به همین علت تعلیق درطلاق باطل می باشد.

نکته ی مهم آن است که اگر طلاقی معلق باشد عملا طلاقی اتفاق نیفتاده است زیرا طلاق

پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه خانواده وتعیین تکلیف روابط مالی وغیرمالی زوجین وثبت دردفتر ازدواج وطلاق می باشد

که انجام این مراحل درطلاق معلق امکان ندارد.

 

بنابراین درقانون وشرع فقط طلاق منجز پذیرفته شده است یعنی طلاقی که مشروط به شرطی درآینده نباشد.

 

وکیل مشاوره رایگان خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

درصورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در این خصوص و دیگر موارد بااین شماره تماس بگیرید.

۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

(حرفه ای ترین وکیل خانواده در ایران )

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

رضا حسینی برج

 

1 دیدگاه دربارهٔ «طلاق مشروط  چیست»

  1. بازتاب: وکیل خوب مهریه در مشهد - وکیل پایه یک دادگستری - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004