فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد و شرایط آن

وکیل طلاق توافقی در مشهد

فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد و شرایط آن

به پیروی از احکام فقهی و بر اساس قانون مدنی ، یکی از راه های انحلال عقد نکاح ، فسخ نکاح است که در صورت وجود عیب قانونی در زن یا مرد و همچنین در صورت فریب یا تدلیس در ازدواج صورت می پذیرد ؛ لذا در قانون مدنی عیوب مردان و زنان برای فسخ نکاح مورد پیش بینی قرار گرفته است که یکی از این عیوب قانونی که برای فسخ نکاح از طرف زن پیش بینی شده است ، ” عنن یا ناتوانی جنسی مرد ” می باشد و زن می تواند با استناد به آن تقاضای فسخ نکاح نماید . به همین مناسبت در این موضوع قصد داریم به بررسی عیوب مردان برای فسخ نکاح ، فسخ نکاح به علت عنن یا ناتوانی جنسی زوج و شرایط فسخ نکاح به علت عیب عنن در زوج بپردازیم .

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

عیوب مردان برای فسخ نکاح

در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی مواردی پیش بینی شده است که زن با استناد به آنها می تواند اقدام به فسخ عقد نکاح کند . مواردی که در این ماده مورد پیش بینی قرار گرفته اند ، به نوعی عیوب مردان برای فسخ نکاح از طرف زن محسوب می شوند . بر اساس این ماده : ” عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :
۱ ) خصاء ؛
۲ ) عَنَن ؛ به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد .
۳ ) مقطوع بودن آلت تناسلی ؛ به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد .

فسخ نکاح به علت عنن

یکی از موارد فسخ نکاح از طرف زن ، عنن یا ناتوانی جنسی مردان می باشد که در بند دوم ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است . بنابراین ، در صورتی که مرد مبتلا به عیب عنن یا ناتوانی جنسی برای انجام اعمال زناشویی باشد ، زن به استناد این عیب می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای فسخ نکاح نماید و دادگاه هم با ملاحظه دلایل و مدارک این دادخواست ، در صورتی که عیب عنن را در مرد تشخیص دهد ، حکم به فسخ نکاح صادر خواهد کرد و مرد نمی تواند جلوی فسخ شدن نکاح را بگیرد ؛ چرا که این عیب به موجب قانون دلیلی برای فسخ شدن نکاح است . البته در صورتی که زن با این عیب مرد مشکلی نداشته باشد ، می تواند به زندگی مشترک ادامه داده و در چنین شرایطی ، عقد نکاح خود به خود فسخ نمی شود . لذا فسخ نکاح به علت وجود عیب عنن یا ناتوانی جنسی در مرد صرفا به درخواست و تقاضای زن انجام خواهد شد و نیازمند طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه و درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح است .

 

شرایط فسخ نکاح به علت عنن

وجود عیب عنن در مردان می تواند موجب فسخ نکاح از طرف زن بشود ؛ اما ذکر این نکته ضروری است که فسخ نکاح به علت عنن مرد منوط به شرایطی است که در این قسمت قصد بررسی آن را داریم .
بر اساس بند دوم ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی ، ” عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد ” ، موجب فسخ نکاح خواهد شد . بنابراین ، مهم ترین شرط فسخ نکاح به علت ناتوانی جنسی مرد آن است که برای یکبار هم مرد عمل زناشویی را انجام نداده باشد . لذا ناتوانی جنسی یا وجود عیب عنن در زوج ، در صورتی سبب می شود که زن بتواند از حق فسخ خود در عقد ازدواج استفاده کند که مرد حتی یکبار هم قادر به انجام عمل زناشویی نبوده باشد . بنابراین ، اگر حتی برای یک بار عمل زناشویی میان زن و مرد انجام شده باشد ، دیگر زن نمی تواند به این عیب استناد کرده و درخواست فسخ نکاح به علت بیماری عنن در مرد را  نماید . لازم به ذکر است که در صورتی که زوج قبل از عقد ازدواج به عیب عنن مبتلا بوده و زن از وجود آن عیب اطلاعی نداشته باشد و یا اینکه پس از عقد ازدواج و در دوران رابطه زناشوئی این بیماری برای مرد ایجاد شود ، در هر دو حالت زن حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت

 

تماس 09156024004