فوت وکیل در جریان پرونده و عواقب آن

ممنوع الخروجی فرزند توسط والدین

فوت وکیل در جریان پرونده و عواقب آن

مرگ وکیل به چه معناست؟ عواقب فوت وکیل در پرونده چیست؟ آیا فوت وکیل در جریان محاکمه باعث تاخیر در رسیدگی می شود؟ عواقب فوت وکیل در پرونده کیفری چیست؟ عواقب فوت وکیل در پرونده چیست؟ نقش وکیل در دادگاه در مورد فوت وکیل در جریان محاکمه؟ تکلیف همکاری پس از فوت وکیل در جریان محاکمه چه می شود؟ نظر دادگاه در مورد فوت وکیل در این مورد چیست؟ قانون در مورد فوت وکیل در پرونده چه می گوید؟ شرایط تعلیق فوت وکیل در جریان دادرسی چیست؟

فوت وکیل در جریان پرونده یکی از وقایعی است که ممکن است در دادرسی یا دادرسی کیفری رخ دهد. با توجه به اینکه وکیل به عنوان نماینده قانونی شخص در دادگاه و در جلسه رسیدگی حضور دارد، فوت یا استعفای وی نمی تواند مانع از رسیدگی و یا تعویق آن شود. بنابراین، به نظر می رسد که قانون اجازه نمی دهد که فوت وکیل در جریان رسیدگی به دادرسی را به تأخیر بیاندازد یا خاتمه دهد. اما این همه ماجرا نیست. در برخی موارد فوت وکیل در جریان پرونده نیز می تواند عواقبی داشته باشد. مثلاً هر وکیل کیفری به خوبی می داند که در برخی از پرونده های کیفری متهم به وکیل نیاز دارد. حال اگر وکیل وی فوت کند، تا زمانی که وکیل از طرف او یا دادگاه قبول نکند، رسیدگی متوقف می شود. بنابراین می توان راه های مختلفی را برای حل این مشکل در نظر گرفت.

فوت وکیل در جریان پرونده از نظر قراردادی

فوت وکیل در جریان پرونده ابتدا باید از نظر قانونی و توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد. در واقع ابتدا باید بدانیم فوت وکیل بر اساس قراردادی که بین او و موکلش وجود دارد چه تاثیری در روند رسیدگی به پرونده خواهد داشت. هر وکیلی به خوبی می داند که در حقوق ایران هر قراردادی در محدوده یکی از مفاهیم وجوب یا جواز ارزیابی می شود.

عقد الزام آور قراردادی است که در آن طرفین اختیار فسخ یا فسخ قرارداد را ندارند مگر اینکه یکی از شرایط چهارگانه مقرر در قانون حادث شود. عقودی مانند مبایعه نامه، عقد یا … در حقوق ایران جزو عقود ضروری شناخته شده است. اما قراردادهایی مانند قرارداد وکلا معتبر تلقی می شوند. اختیار قراردادی به این معناست که هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی قرارداد را فسخ کنند. در مواردی برای اینکه موکل از قرارداد پشیمان نشود و فرصت فسخ آن را نداشته باشد، با بیان موضوع بدون رضایت، فرصت فسخ قرارداد را از بین می برد. اما این موضوع این عقد وکالت را در زمره عقود لازم قرار نمی دهد.

یکی از تفاوت های آشکار بین عقد لازم و جایز این است که در عقد لازم به دلیل فوت یکی از طرفین امکان فسخ وجود ندارد، اما در عقود جایز عقد فسخ می شود و در نتیجه از بین می رود. مرگ یکی از طرفین بنابراین، طبق قانون و قراردادها، فوت وکیل در جریان رسیدگی به پرونده، منجر به قطع رابطه موکل و وکیل می شود. بنابراین موکل در صورت ادامه دادرسی باید وکیل دیگری را انتخاب کند.

تماس 09156024004