قاعده ثلث ارث (یک سوم) و شرایط آن

گرفتن حکم تخلیه از شورای حل اختلاف

قاعده ثلث ارث (یک سوم) و شرایط آن

قانون ارث یک سوم چیست؟ شرایط قانون جانشینی یک سوم چیست؟ نکات مهم مربوط به قانون ارث یک ثلث چیست؟ چه زمانی از قانون وراثت یک سوم استفاده می شود؟ چرا از قانون وراثت یک سوم استفاده می شود؟ قانون ارث یک سوم چیست؟ قاعده ارث یک سوم چگونه تعیین می شود؟ آیا بدهی بر قانون جانشینی نسبت به اشخاص ثالث تأثیر دارد؟ شرایط استفاده از قانون یک سوم چیست؟ نقش وکیل پایه یک دادگستری در مورد قانون ارث ثلث چیست؟ مرجع تصمیم گیری در مورد قانون ثلث چیست؟
قانون ارث یک سوم ارث یکی از مهمترین قوانین مربوط به اموال انتفاعی است. طبق این قانون هر شخص حق دارد فقط یک سوم اموال خود را بدهد. به بیان ساده، هر شخص حق دارد فقط یک سوم اموال خود را به عنوان تکلیف واگذار کند. این واگذاری توسط مالک، وقف ملک، هبه یا … انجام می شود
.
شایان ذکر است که طبق قانون، هیچکس نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را در جهت تصمیم گیری به فردی منتقل کند، مگر اینکه همه وراث با این امر موافقت کنند. در غیر این صورت، وصیت به ثلث ترکه صحیح است و هر چیزی بیش از آن باطل است. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید
.
در ادامه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که قانون چه کار می کند و چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می خواهیم بدانیم یک سوم ملک چگونه تعیین می شود؟ آیا ارزش ملک عامل اصلی در تعیین این مبلغ محسوب می شود؟

قانون ارث ثلث و چندین بررسی

زمانی که مهم ترین مفاهیم در این زمینه را بشناسیم، می توانیم قانون ارث یک سوم را به درستی درک کنیم. در واقع، یک سوم ارث بخشی از قانون گسترده تری است که به آن وصیت می گویند. در حقوق ایران وصیت به دو دسته مالی (تملیکی) و دینی(تعهدی) تقسیم می شود.
در وصیت نامه تعهد نامه اموات خواسته های بازماندگان را دارند. این درخواست ها ممکن است برای پرداخت بدهی یا انجام کاری باشد. بازماندگان موظفند این مسئولیت را در چارچوب قانون به طور کلی یا به صورت  خاص انجام دهند. اما با داشتن وصیت میت وضعیت اموالش را بعد از فوتش مشخص کرده است
.
در اصل وصیت نوعی فرصت است که قانون و شرع به شخص داده می شود تا بعد از مرگ در مورد قسمتی از اموال خود تصمیم بگیرد. به عبارت دیگر این قانون نوعی احترام به شخص است. زیرا طبق شرع و عرف ،پس از مرگ انسان، تمامی حقوق سلب می شود. در واقع قانون پس از مرگ موظف است وضعیت اموال و بدهی افراد را متعادل کند و مسئولیت آنها را احراز کند. و افردای به عنوان وارث شناخته می شوند. یکی از مهم ترین عواملی که به این روند کمک می کند، همانطور که هر وکیلی می داند، موضوع وصیت نامه است.

تماس 09156024004