قانون ترک کار کارگر در ایران

قانون ترک کار کارگر در ایران

قانون ترک کار کارگر در ایران

در این مقاله، به تعریف و بررسی مفهوم “ترک کار” در قانون کار ایران می‌پردازیم. این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا تعیین اینکه آیا فردی به عنوان ترک کار محسوب می‌شود یا خیر، تأثیر زیادی بر حقوق و تعهدات او دارد.

تعریف ترک کار: ترک کار به معنای قطع دائمی رابطه کاری بین کارگر و کارفرما در غیاب مجوز کتبی و رسمی از طرف کارفرما است. این اقدام می‌تواند توسط کارگر یا کارفرما صورت گیرد، اما هرگاه توسط کارگر انجام شود، باید شرایط خاصی فراهم شود تا به عنوان ترک کار شناخته شود.

شرایط ترک کار توسط کارگر:

 1. عدم اطلاع‌رسانی: کارگر باید بدون اطلاع‌رسانی به کارفرما، به صورت کتبی یا رسمی اعلام کند که او تصمیم گرفته است که قرارداد کاری را قطع کند.
 2. قصد و نیت معلوم: علاوه بر عدم اطلاع‌رسانی، کارگر باید قصد و نیت قطع قرارداد کاری را داشته باشد. این نیت باید روشن و مشخص باشد.
 3. قطعی بودن رابطه کاری: قطع رابطه کاری باید به صورت دائمی و بدون امکان بازگشت باشد. این به این معنی است که کارگر قصد داشته باشد که دیگر به کارفرما بازنگردد و رابطه کاری نیز به اتمام رسیده باشد.

مواردی که به عنوان ترک کار شناخته نمی‌شوند:

 1. فوت کارگر
 2. بازنشستگی کارگر
 3. از کار افتادگی کلی کارگر
 4. انقضای مدت قرارداد
 5. پایان کار در قراردادهای معین

این موارد به عنوان دلایل مشخصی برای پایان یافتن قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما شناخته می‌شوند و به عنوان ترک کار در نظر گرفته نمی‌شوند. در این موارد، قرارداد کاری به طور طبیعی و بر اساس شرایط تعیین شده در قانون به پایان می‌رسد.

با توجه به موارد بالا، ترک کار یک مفهوم حقوقی پیچیده است که نیازمند توجه دقیق به جزئیات و شرایط قانونی است تا به درستی مورد بررسی قرار گیرد و حقوق طرفین محفوظ شود.

 

قانون ترک کار کارگر

بنابر دستورالعمل روابط کار که در سال ۱۳۹۰ توسط وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده، ترک کار توسط کارگر به معنای فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی کارگر است، بدون اینکه او از کارفرما مجوزی برای این اقدام دریافت کند.

برای اینکه یک اقدام به عنوان ترک کار شناخته شود، باید شرایط زیر فراهم باشد:

 1. فسخ یک‌جانبه قرارداد: کارگر باید بدون مجوز قانونی از سوی کارفرما، قصد داشته باشد که قرارداد کاری را فسخ کند.
 2. قصد و نیت حقوقی: قصد قانونی یا حقوقی برای فسخ قرارداد کاری باید موجود باشد. این به معنی آن است که کارگر باید قصد داشته باشد که به طور دائمی و بدون امکان بازگشت از کارفرما جدا شود.
 3. عدم اطلاع‌رسانی به کارفرما: قرارداد کاری باید بدون اینکه کارگر به کارفرما اطلاع دهد، فسخ شود.

بنابراین، اگر کارگر به طور موقت یا بدون قصد دائمی از حضور در محل کار خود دوری کند، ترک کار محسوب نمی‌شود، مگر اینکه شروط فوق‌الذکر فراهم باشند. به عنوان مثال، اگر کارگر تصمیم به استعفا بگیرد و این تصمیم به طور کتبی و بدون اطلاع رسانی به کارفرما انجام شود، ممکن است به عنوان ترک کار شناخته شود، زیرا شرایط قانونی برای فسخ قرارداد کاری فراهم است.

به طور کلی، ترک کار یک مفهوم حقوقی دقیق است که نیازمند بررسی جزئیات و شرایط خاص قانونی است تا به درستی مشخص شود که آیا یک اقدام خاص به عنوان ترک کار محسوب می‌شود یا خیر.

 

دلایل ترک کار کارگر

ترک کار کارگر می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد که شامل موارد زیر می‌شود:

 1. عدم رضایت از حقوق و مزایا: این احساس می‌تواند به دلیل حقوق و دستمزدهای پایین‌تر از حد معقول، عدم ارزش‌گذاری صحیح کار، یا برخوردهای نامناسب با امور مالی مربوط به کارگران باشد.
 2. فشار کاری زیاد: زمانی که کارگر با فشار و استرس زیادی در محیط کاری مواجه می‌شود که می‌تواند به عدم تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای، خستگی و احساس ناتوانی منجر شود.
 3. فرهنگ سازمانی نامناسب: وجود فرهنگ سازمانی که به عدم احترام به کارگران، عدم شفافیت، یا عدم پذیرش تنوع و شایستگی‌ها منجر می‌شود.
 4. عدم اعتماد به مدیران و همکاران: وجود مشکلات در ارتباطات، عدم پشتیبانی از سوی مدیران، یا احساس بی‌ثباتی در روابط با همکاران می‌تواند باعث ایجاد نگرانی‌ها و ناامنی در کارگر شود.
 5. عدم امکان رشد و یادگیری: زمانی که کارگر احساس می‌کند که در محیط کاری فرصت‌هایی برای رشد شخصی و حرفه‌ای ندارد، به عنوان مثال، ارائه آموزش و آموزش مداوم، فرصت‌های ارتقاء شغلی یا انتقال تجربیات.

این دلایل می‌توانند به طور ترکیبی یا جداگانه باعث تصمیم کارگر برای ترک کار شوند. ترک کار یک اقدام جدی است که تأثیرات زیادی بر هر دو طرف (کارگر و کارفرما) دارد و نیازمند بررسی دقیق و حل مشکلات قبل از آن است تا بتوان از این نوع وضعیت‌ها جلوگیری کرد.

تماس 09156024004