قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو”

قانون جدید تخفیفات بیمه ی "شخص ثالث خودرو"

قانون جدید تخفیفات بیمه ی "شخص ثالث خودرو"


قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو”

 

در قانون جدید بیمه ی شخص ثالث خودرو آنچه بیشتر مورد توجه قانون گذاران قرار می گیرد شخص (راننده) می باشد تا خودرو. راننده، شرکت بیمه و تمام افراد داخل و خارج خودرو سه ضلع مثلث این قانون را تشکیل می دهند. بر اساس طرح جدید، شرکت های بیمه موظف هستند بر اساس عملکرد راننده بیمه شخص ثالث را صادر کنند و لازم است در این خصوص اطلاعات راننده را از قبیل جنس، سن، تجربه، میزان تخلفات و سایر اطلاعات جمع آوری شده را در نظر بگیرند و سپس بر اساس آن بیمه نامه را صادر نمایند. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

تخفیفاتی که در قانون سال 98 در نظر گرفته شده است می تواند برای کسانی که رانندگی بهتری دارند یک امتیاز مثبت به شمار آید. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)

 

وکیل حقوقی در مشهد

 

تفاوت های قانون قدیم و جدید در چند بند قابل ذکر می باشد:
1 . در قانون جدید بیمه شخص ثالث خود تخفیف های عدم روز خسارت خودرو به مانند قانون قدیم اعمال خواهد شد. اما تفاوت اینجاست که این این تخفیف ها به جای آنکه به وسایل نقلیه تعلق بگیرد به راننده تعلق می گیرد که راننده می تواند این تخفیف ها را به خودروی خود یا خانواده اثر منتقل نماید. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)
2. در قانون قدیم بیمه، تخفیف های اعمل شده با اولین خسارت و استفاده از بیمه برای پرداخت خسارت از بین می رفت اما در قانون جدید، کاهش تخفیف به صورت پله ای اعمال می شود و تمامی تخفیفات راننده به یک باره از بین نمی رود. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

 

3. در قانون قدیم در صورت تقصیر راننده مبلغی از سوی بیمه به وی پرداخت نمی شد ولی در قانون جدید بیمه وقتی راننده مقصر دچار حادثه می شود در صورت مصدومیت خودش یا فوت اعضای خانواده یا اولیای دم ، بر اساس نظریه پزشکی قانونی تا سقف دیه ماه یر حرام مبلی را دریافت کند. (پرداخت دیه به راننده مقصر و اعضای خانواده اش از ویژگی های مهم این قانون می باشد.) اما نکته مهم در این رابطه آن است که در صورتی که راننده مقصر به سبب تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حادثه ای را به وجود آورد باید بخشی از زیان وارده به زیان دیده را بپردازد و شرکت های بیمه همه ی خسارت را نمی پردازند. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

 

لازم به ذکر است که در این قانون برای پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه زمان تعیین شده است بدین مفهوم که شرکت بیمه بایستی خسارت ناشی از جرح یا فوت را حداکثر ظرف مدت دو هفته پرداخت نماید که در صورت تاخیر در پرداخت خسارت باید روزی نیم هزارم مبل خسارت، جریمه پرداخت کند. (مشاوره رایگان با وکیل خوب تصادفات در مشهد 09153104004)

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

 

تخفیفات جدید قانون بیمه شخص ثالث خودرو به شرح ذیل می باشد:
1 سال عدم خسارت 5%
2 سال عدم خسارت 10%
3 سال عدم خسارت 15%
4 سال عدم خسارت 20%
5 سال عدم خسارت 25%
6 سال عدم خسارت 30%
7 سال عدم خسارت 35%
8 سال عدم خسارت 40%
9 سال عدم خسارت 45%
10 سال عدم خسارت 50%
11 سال عدم خسارت 55%
12 سال عدم خسارت 60%
13 سال عدم خسارت 65%
14 سال عدم خسارت 70%
—————————-

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

 

یک بار خسارت مالی 20 % کاهش تخفیفات
یک بار خسارت جانی 30 % کاهش تخفیفات
دو بار خسارت مالی 30 % کاهش تخفیفات
دو بار خسارت جانی 70 % کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی 40 % کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی 100 % کاهش تخفیفات

 

 

قانون جدید تخفیفات بیمه ی “شخص ثالث خودرو” 09153104004

 

شماره های تماس موسسه حقوقی حق جویان :  05137600011 , 09153104004