قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدر


قتل فرزند توسط پدر    

همیشه خبرهای مربوط به قتل و آزار جنسی باعث ایجاد هراس و ناامنی در جامعه و جریحه دار شدن احساسات مردم می شود حال اگر این قتل یا سایر جرایم توسط نزدیکان و یا پدر و مادر باشد عمق فاجعه را بیشتر نشان خواهد داد.

 

وکیل کیفری در مشهد

 

پدری جان فرزند خود را میگیرد .فارغ از علت قتل امروز جامعه منتظر واکنش جدی و سخت با این پدر است اما قانون چه مجازاتی برای وی در نظر گرفته است ؟

به طور کلی مجازات قتل عمدی قصاص قاتل است اما باید گفت مطابق ماده ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ” قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا جد پدری مجنی علیه نباشد .”همچنین در ماده ی ۳۰۹ قانون مذکور بیان گردیده است ” این ادعا که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است باید در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود .”

بنابراین در صورت اثبات رابطه ی ابوت در دادگاه قصاص اجرا نخواهد شد و این رویه ای است که امروزه در دادگاه ها و در ارای قضات دیده می شود .

نکته ی مهم آن است که برخی جرایم مانند قتل علاوه بر جنبه ی خصوصی جرم که شاکی دارد جنبه ی عمومی نیز دارد و دادستان به عنوان مدعی العموم به واسطه ی جرمی که در جامعه اتفاق افتاده تقاضای مجازات مجرم از دادگاه را دارد .بدین مفهوم در صورتی که قصاص به هر دلیلی اجرا نشود زندان و دیه به جهت جنبه ی عمومی جرم پابرجاست .