قولنامه و نکات حقوقی آن

وکیل قراردادهای ملکی و تجاری در مشهد

قولنامه و نکات حقوقی آن


قولنامه و نکات حقوقی آن

قولنامه و نکات حقوقی آن

.قولنامه و نکات حقوقی آن

 

قولنامه و نکات حقوقی آن 09151186862

 

وکیل در مشهد می گوید :

حتما برای شما نیز پیش‌آمده است که قصد خرید یا فروش مالی نظیر اتومبیل و یا منزل را داشته‌اید، ولی مقدمات لازم برای انجام معامله وجود نداشته است.

مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد.

اما هر دو بر سر فروش مال توافق شفاهی دارند. در این مواقع، طرفین توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.

وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده

و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

قولنامه یک کاغذ است که به دست افراد عادی تنظیم شده و ماموران دولت در آن دخالتی نداشته‌اند.

وکیل در مشهدبه عبارت دیگر گمان نکنید قولنامه، سند خانه شماست و بخواهید با قولنامه کار را تمام کنید.

تا وقتی به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنید و سند دریافت نکنید مالک تام‌الاختیار خانه‌ای که خریده‌اید نیستید!

قولنامه و نکات حقوقی آن 09151186862

 

مبلغ وجه التزام در قولنامه

مفاد قولنامه‌ اغلب به این صورت پیش‌بینی می‌شود که دو نفر در مقابل هم تعهد می‌کنند

در تاریخ غالباً معینی در دفترخانه حاضر شده و معامله‌ای را بر اساس شرایط قولنامه انجام دهند.

در صورتی که هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کنند، بایستی مبلغی به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند.

قولنامه و نکات حقوقی آن 09151186862

 

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند مطرح گردد:

  • ۱) در قولنامه ذکر شود که در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید،
  • فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند،
  • خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
  • ۲) بصورت جامع تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند
  • و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد
  • خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

قولنامه و نکات حقوقی آن 09151186862

 

البته نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند،

باید خود تعهداتش را به طور کامل ایفا کرده باشد. به عنوان مثال خریدار باید در دفترخانه حاضر شود

و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و اجرا نکردن تعهد طرف دیگر احراز شود . وکیل مشهد

 

مشاوره تلفنی 09153104004