مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویروس کرونا

مبارزه با ویروس کرونا

 

ویروس کرونا

* حکم فقهی و حقوقی انتقال ویروس کرونا به دیگران >>>

*در این مطلب به تجزیه و تحلیل انتقال عمدی ویروس کرونا از زبان یکی از حقوقدان جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی جورکویه پرداخته می‌شود >>>

* اگر انجام یک اجتماع در چنین شرایطی عمدی باشد، مجازات معاونت برای فرد مطرح می شود و معاون مشمول پرداخت دیه نمی شود، چرا که افراد به اجبار در این اجتماعات شرکت نکرده اند، بلکه خود این افراد حکم مباشر را دارند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

* در زمینه انتقال ویروس کرونا به دیگران و حکم فقهی و حقوقی آن قولی مطرح است مبنی بر اینکه کسانی که مصوبه شورای تامین و یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هر گونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه ” وکیل پایه یک دادگستری مشهد” خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند “وکیل پایه یک در مشهد” .

 

وکیل کیفری در مشهد

 

* این حقوقدان پیرامون این گزاره فقهی و حقوقی بیان می‌نماید : فردی که چه با کسب و کار خود و چه با برپایی نماز جماعت و یا هر اجتماع دیگری منجر به انتقال ویروس کرونا به دیگران شده است، حکم معاونت در این عمل را دارد “وکیل در مشهد” .

* وی افزود: اگر این کار عمدی باشد، مجازات معاونت برای فرد مطرح می شود و معاون مشمول پرداخت دیه نمی شود، چرا که افراد به اجبار در این اجتماعات شرکت نکرده اند، بلکه خود این افراد حکم مباشر را “وکیل در مشهد” دارند.

* اگر دیه ای باید پرداخت شود، باید مباشر، یعنی کسی که این ویروس را به دیگران منتقل کرده باید آن را بپردازد “وکیل پایه یک در مشهد” و این کار صورت شبه عمدی دارد، اما برای معاون نهایتا حکم تعزیر صادر می شود.

 

مبارزه با ویروس کرونا

 

* کسی که مردم را به اجتماعی دعوت می کند، به زور این کار را نکرده، بلکه از مصادیق معاونت: تشویق، تسهیل و تهیه وسائل و مسائلی از این قبیل است که قانونگذار بیان کرده به طرق دیگر. این موارد در حد معاونت است و استناد به این افراد برای پرداخت دیه ضعیف است “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” .

* اگر شخصی که این ویروس را دارد، بخواهد عمدا دیگری را مبتلا کند، بحث قصاص پیش می آید، اما چون معمولا غیرعمد این اتفاق می افتد، دیه آن به عهده مباشر است “وکیل در مشهد” .

*البته در زمینه ایدز دادگاه ها حکم صادر می کنند، چرا که کشنده است، اما درباره ویروس کرونا که کشنده نیست، دادگاه ها اصل طرح بحث را نمی پذیرند و طبیعتا این بحث منتفی است “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

* این مباحث از نظر فقهی و حقوقی مطرح است، اما از نظر اخلاقی افراد مکلف هستند که از حضور در این اجتماعات پرهیز کنند که بحث آن از بعد حقوقی جدا است “وکیل پایه یک در مشهد” .

* همانطور که بصورت اجمالی به جرم انتقال ویروس کرونا پرداخته شد بازهم جامعه حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری از تمام هم‌میهنان و همشهریان عاجزانه درخواست که در جهت حفظ سلامت عمومی و جامعه به تمامی اصول بهداشتی و توصیه‌های پزشکی که از طریق صداوسیما و وزیر محترم بهداشت و نظام پزشکی صادر می‌شود توجه و عمل نمایند تا با کمک همدیگر این بیماری را شکست دهیم.

تماس 09156024004