مجازات جعل اسناد عادی و رسمی

مجازات جعل اسناد عادی و رسمی

مجازات جعل اسناد عادی و رسمی

 1. جعل توسط افراد وابسته به ارگان‌های دولتی (ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی):
  • مجازات: جزای نقدی و حبس از یک تا پنج سال.
  • توضیحات: این ماده به جعل اسناد رسمی توسط کارمندان و ماموران دولتی اشاره دارد که در جریان وظایف خود اقدام به جعل می‌کنند. این نوع جعل به دلیل تاثیر مستقیم بر اسناد رسمی و اعتماد عمومی، مجازات سنگین‌تری نسبت به جعل اسناد عادی دارد.
 2. جعل توسط اشخاص غیر رسمی (ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی):
  • مجازات: جزای نقدی و حبس از شش ماه تا سه سال.
  • توضیحات: این ماده به جعل اسناد رسمی توسط اشخاصی که وابسته به ارگان‌های دولتی نیستند، اشاره دارد. در این حالت، هرچند که شخص غیر دولتی است، ولی به دلیل جعل اسناد رسمی، همچنان مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

مجازات جعل اسناد عادی

 1. جعل سند عادی (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی):
  • مجازات: جزای نقدی و حبس از سه ماه تا یک سال.
  • توضیحات: این ماده به جعل اسناد عادی توسط افراد اشاره دارد. در این حالت، مجازات نسبت به جعل اسناد رسمی کمتر است، ولی همچنان شامل جزای نقدی و حبس می‌باشد. علاوه بر این، اگر فردی با علم به جعلی بودن سند عادی، آن را مورد استفاده قرار دهد، مشمول همین مجازات می‌شود.

خلاصه

 • جعل اسناد رسمی توسط کارمندان دولتی: جزای نقدی و حبس از یک تا پنج سال (ماده ۵۳۲).
 • جعل اسناد رسمی توسط اشخاص غیر رسمی: جزای نقدی و حبس از شش ماه تا سه سال (ماده ۵۳۳).
 • جعل اسناد عادی: جزای نقدی و حبس از سه ماه تا یک سال (ماده ۵۳۶).

این تفاوت‌ها در مجازات‌ها نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بیشتر جعل اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی است، زیرا اسناد رسمی معمولاً در حوزه عمومی و اداری دارای اهمیت بیشتری هستند و جعل آنها می‌تواند تاثیرات گسترده‌تری بر جامعه و نظم عمومی داشته باشد.

تفاوت‌های جعل اسناد عادی و رسمی:

تفاوت‌های میان جعل اسناد عادی و رسمی بر اساس نوع جعل (مادی و معنوی) و مراحل بررسی ادعاها تفاوت‌های قابل توجهی دارند. در ادامه به تفاوت‌های این دو نوع جعل پرداخته می‌شود:

۱٫ جعل مادی:

جعل مادی شامل تغییرات فیزیکی و ملموس در اسناد است و می‌تواند در هر دو نوع اسناد عادی و رسمی رخ دهد.

 • اسناد عادی:
  • شامل تغییرات فیزیکی در اسنادی است که توسط افراد عادی بدون دخالت مقامات رسمی تنظیم می‌شود.
  • نمونه‌ها: تغییر در محتوا، تاریخ یا امضای یک قرارداد خصوصی.
  • بررسی ادعا: در صورت ادعای جعل، دادگاه یک کارشناس رسمی تعیین می‌کند تا صحت ادعا را بررسی کند.
 • اسناد رسمی:
  • شامل تغییرات فیزیکی در اسنادی است که توسط مقامات رسمی تنظیم می‌شوند.
  • نمونه‌ها: تغییر در محتوا، تاریخ یا امضای شناسنامه، پاسپورت، یا اسناد ملکی.
  • بررسی ادعا: مانند اسناد عادی، در صورت ادعای جعل، دادگاه کارشناس رسمی تعیین می‌کند تا صحت ادعا را بررسی کند.

۲٫ جعل معنوی (مفادی):

جعل معنوی شامل تغییرات غیر فیزیکی و غیر ملموس در محتوای معنایی و مفاد اسناد است و به طور معمول در اسناد رسمی رخ می‌دهد.

 • اسناد رسمی:
  • شامل تغییرات در محتوای معنایی و مفاد اسناد رسمی است که توسط ماموران و کارمندان دولتی انجام می‌شود.
  • نمونه‌ها: تغییر موضوع و ماهیت اسناد رسمی، تغییر اطلاعات نادرست به اطلاعات صحیح یا بالعکس.
  • بررسی ادعا: در صورت ادعای جعل معنوی، مفاد و عبارت‌های سند با آنچه که پیش مامور رسمی بیان شده است، مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

۳٫ فرآیند بررسی ادعاها:

 • جعل مادی در اسناد عادی و رسمی:
  • کارشناس رسمی توسط دادگاه تعیین می‌شود تا بررسی کند آیا تغییرات فیزیکی انجام شده است یا خیر. کارشناس می‌تواند از تکنیک‌ها و ابزارهای تخصصی برای تشخیص جعل استفاده کند.
 • جعل معنوی در اسناد رسمی:
  • مفاد و محتوای معنایی سند با نسخه اصلی که پیش مامور رسمی وجود دارد، مقایسه می‌شود. این بررسی به منظور اطمینان از عدم تغییر در موضوع و ماهیت اسناد انجام می‌گیرد. معمولاً این بررسی توسط متخصصان حقوقی و ماموران رسمی انجام می‌شود.

جمع‌بندی:

 • جعل مادی در هر دو نوع اسناد عادی و رسمی رخ می‌دهد و شامل تغییرات فیزیکی در اسناد است.
 • جعل معنوی به طور معمول در اسناد رسمی رخ می‌دهد و شامل تغییرات غیر فیزیکی و مفادی در محتوای اسناد است.
 • بررسی ادعاهای جعل مادی نیازمند نظر کارشناسان رسمی برای تایید تغییرات فیزیکی است، در حالی که بررسی ادعاهای جعل معنوی نیازمند مقایسه مفاد و محتوای معنایی اسناد با نسخه‌های اصلی و آنچه که پیش مامور رسمی بیان شده، است.

با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، فرآیند قانونی و تخصص‌های مورد نیاز برای بررسی ادعاهای جعل مادی و معنوی در اسناد عادی و رسمی نیز متفاوت است.

تماس 09156024004