مجازات ریختن اسید روی خودرو

مجازات ریختن اسید روی خودرو

مجازات ریختن اسید روی خودرو

جرم اسیدپاشی چگونه انجام می شود؟
حمله اسیدی به معنای آسیب رساندن به قطعات یا اشیاء دیگر با پاشیدن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی است. طبق قوانین ایران، مجازات اسیدپاشی ریختن اسید روی سر، دهان یا بدن شخص دیگری است که مشمول قوانین تشدید اسیدپاشی و حمایت از قربانیان می‌باشد. همچنین، اسیدپاشی می تواند به اموال شخصی مانند ماشین یا لباس او انجام شود. مجازات پرتاب اسید روی خودروها و سایر اموال منقول و غیرمنقول بسته به میزان خسارت و اقدامات متخلف می تواند متفاوت باشد. در مطلب بعدی ضمن بررسی ارکان جرم اسیدپاشی به مجازات اسیدپاشی به خودرو و سایر اشیا می پردازیم
.

ارکان جرم و مجازات اسیدپاشی به خودرو

یک نکته مهم در مورد اسیدپاشی این است که فقط حملات اسیدی به شی های دیگر تحت پوشش قانون مجازات و حفاظت از قربانیان است. در مورد پرتاب اسید به مال مانند خودرو، جرم را می توان در فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی با عنوان آتش سوزی، تخریب و خسارت مال در نظر گرفت. طبق ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی هرکس مال منقول دیگری را آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود. اگر اسیدپاشی با اسید قابل اشتعال مانند روغن ترمز انجام شود و بدنه خودرو آتش بگیرد، موضوع آتش سوزی موضوع مقاله مذکور خواهد بود. همچنین مطابق ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس مال منقول دیگری را تلف کند یا به نحوی از انحا کل یا بعضاً از بین ببرد یا از کار بیاندازد، دو برابر آن جریمه نقدی خواهد داشت.
اگر اقدامات فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مرتکب به مجازات محاربه محکوم می شود
.

نحوه رسیدگی به این جرایم

همانطور که گفته شد مجازات پرتاب اسید به خودرو می تواند دو فقره آتش سوزی یا تخریب باشد. رسیدگی به این پرونده ها طبق قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. ابتدا دادسرا عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم متهم را تحت تعقیب قرار می دهد و تحقیقات مقدماتی در رابطه با جرم را انجام می دهد. در صورتی که پس از دریافت اظهارات متهم به دادسرا ثابت کند که مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته است، در جریان گشایش پرونده، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست ارسال می کنند.
دادگاه کیفری ۲ با حضور قاضی جلسه ای برگزار کرد و به اتهامات رسیدگی می کند. چنانچه این جنایت به قصد مقابله با حکومت اسلامی صورت گرفته باشد، متهم در دادگاه انقلاب با حضور سه قاضی محاکمه می شود. دادگاه پس از بررسی موضوع و اعلام ختم رسیدگی، ظرف یک هفته نسبت به صدور رأی اقدام می کند. پس از تایید تصمیم، تصمیم اجرا می شود. اجرای احکام مالی کیفری زیر نظر قاضی اجرای احکام کیفری و بر اساس مقررات قانونی اجرای جرایم مالی انجام می شود
.
همانطور که گفته شد برای پرتاب اسید به وسیله نقلیه در صورت آتش سوزی مجازات درجه ۵ از ۶ ماه تا ۳ سال است. اگر کسی که اسید پاشیده است به زندان محکوم شود، تحت شرایط سیستم آزادی مشروط می‌تواند تحت نظارت الکترونیکی مانند وثیقه قرار گیرد
.
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اسیدپاشی بر روی ( خودرو) یکی از مجازات های قابل بخشش وگذشت است. بنابراین محاکمه متهم این جنایت جز با شکایت مدعی خصوصی آغاز نمی شود. همچنین در صورتی که شاکی در هر زمان گذشت کند، اجرای حکم و تعقیب متهم متوقف خواهد شد.

نحوه تشخیص اسیدپاشی در خودرو

بر اساس اصل آزادی اثبات جرم اسیدپاشی به خودرو مانند سایر جرایم به هر نحوی قابل اثبات است. حقیقت این است که می توان به هر روشی استناد کرد که در آن وجدان قاضی متقاعد شود که متهم مرتکب جرم شده است. در نتیجه برای اثبات مجازات اسیدپاشی به خودرو دلایلی از قبیل شهادت شاهد، نظریه کارشناسی، فیلم دوربین مداربسته و … قابل استناد است. همچنین امکان اعتراف متهم به ارتکاب جرم وجود دارد. در مواردی که جرم پرتاب اسید به وسیله نقلیه در انظار عمومی و با حضور مأموران نیروی انتظامی انجام شود، مأموران باید طبق جرایم مشهود به موضوع رسیدگی کنند. یعنی باید متهم را دستگیر کنند و مراقب شواهد و مدارکی باشند که در صحنه جنایت پیدا می شود.