مجازات وارد کننده تولیدکننده و صادرات مواد مخدر

وکیل قراردادهای ملکی و تجاری در مشهد

مجازات وارد کننده تولیدکننده و صادرات مواد مخدر ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

 

وارد، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ ، گرس ، تریاک و شیره سوخته تریاک و گراس یا تفاله تریاک

 

مجازات وارد کننده تولیدکننده و صادرات مواد مخدر ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

  • تا ۵۰ گرم : تا چها رمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
  • بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم:از چها رمیلیون ریال  پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس
  • بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو : از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا ۷۴ ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
  • بیش از ۵ کیلو: اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده

مستند ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن  ( ۱۷/۷/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام )

 

مجازات وارد کننده تولیدکننده و صادرات مواد مخدر ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

متن قانون

هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش

آنها هم نشده و مواد ۲۰ کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و ۷۴ ضریه شلاق و مصادره

اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای ۲۰ کیلو تحت هر

شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .

 

مجازات وارد کننده تولیدکننده و صادرات مواد مخدر ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

تماس 09156024004