مدت اعتبار صیغه طلاق طبق قانون

ملک مشاع (یا اشاعه)

مدت اعتبار صیغه طلاق طبق قانون

حکم طلاق چقدر طول می کشد؟ صحت صیغه طلاق چگونه تعیین می شود؟ آیا مدت اعتبار صیغه طلاق بسته به نوع طلاق متفاوت است؟ ملاک های تعیین کننده صحت حکم طلاق چیست؟ نقش وکیل اصلی در روند طلاق چیست؟ کدام مرجع به صحت صیغه طلاق نظر می دهد؟ مهم ترین شرایط صحت صیغه طلاق چیست؟ صحت صیغه طلاق را کدام مرجع تعیین می کند؟ نظر قانون به صحت صیغه طلاق چگونه است؟ بهترین راه برای تمدید اعتبار صیغه طلاق چیست؟ آیا می توان حکم طلاق را تمدید کرد؟

مدت اعتبار صیغه طلاق یکی از مواردی است که در راه طلاق وجود دارد. در واقع از آنجایی که حکم طلاق توسط دادگاه خانواده صادر می شود، طرفین باید این حکم را ثبت و اجرا کنند. در غیر این صورت حکم منقضی و لغو می شود. به عبارت ساده تر، پس از پایان اعتبار صیغه طلاق، این حکم باطل می شود و امکان اجرای حکم طلاق از بین می رود. در این صورت طرفین همچنان زن و شوهر نامیده می شوند. همین موضوع باعث شد تا زوجین این تصور را داشته باشند که عدم حضور در دفترخانه موجب بطلان حکم طلاق می شود.

این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد. پس می خواهیم بدانیم حکم طلاق تا چه زمانی معتبر است؟ شروط و عواقب قانونی در صورت عدم مشارکت همسر در این راه چیست؟ از این نظر نکته بسیار مهم این است که حکم طلاق زمانی صادر می شود که متقاضی زوجه باشد. بنابراین زوجه باید قبل از ثبت صیغه طلاق و ثبت آن در ثبت احوال بداند که چقدر وقت دارد.

مدت اعتبار حکم طلاق را زمانی می توانیم به درستی مورد بررسی قرار دهیم که ابتدا با مفاهیم اولیه و مهم آن آشنا شویم. به طور کلی باید در نظر داشته باشید که حکم طلاق در حالتی صادر می شود که درخواست کننده طلاق زوجه باشد. حالت دیگر توسط عنوان حکم عدم سازش تعریف می شود. توجه داشته باشید که مدت زمان انقضای هر کدام از این احکام متفاوت است.

نکته دیگری که در این بین وجود دارد این است که صادر شدن حکم طلاق یا حکم عدم سازش بدین معنی نیست که نکاح باطل شده است. بلکه این حکم اجازه را به طرفین می دهد که بتوانند نسبت به ثبت طلاق و جدایی اقدام کنند. از لحظه ثبت طلاق و جاری شدن صیغه طلاق زوجیت از بین می رود. بنابراین در طول مدتی که حکم صادر شده و صیغه جاری می شود همچنان طرفین زن و شوهر یک دیگر محسوب می شود.

این مسئله از این نظر اهمیت دارد که در شرایطی مانند ارث باید به آن توجه کرد. به طور مثال اگر طی این فاصله زمانی زوج از دنیا برود، زوجه می تواند به عنوان وارث معرفی شود. چرا که زوجیت آن ها از بین نرفته است. بنابراین آخرین گام از مسیر طلاق و جدایی استفاده از حکم صادر شده و ثبت طلاق توسط آن است.

بر اساس قانون مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه و مدت اعتبار حکم عدم سازش ۳ ماه می باشد. بنابراین اگر زوجه طی شش ماه بعد از صدور حکم طلاق اقدامی نکند و یا این حکم به هر دلیل اجرایی نشود عملا حکم از اعتبار ساقط می شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که مبدا این حکم بعد از صدور قطعی آن در نظر گرفته می شود. یعنی بعد از مهلت زمان فرجام خواهی یا بعد از صدور حکم فرجام خواهی مبدا زمانی مدت اعتبار حکم طلاق در نظر گرفته می شود. این ها مهمترین مفاهیمی است که هر وکیل حقوقی در خصوص مدت اعتبار حکم طلاق به خوبی به آن مطلع است.

 

 

 

تماس 09156024004