مراحل ثبت علامت تجاری

مراحل ثبت علامت تجاری

مراحل ثبت علامت تجاری

مراحل ثبت علامت تجاری به ترتیب زیر است:

 1. ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی: ابتدا باید به سامانه مالکیت معنوی مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. در این مرحله، اطلاعات اولیه مانند نام، شماره تماس و ایمیل وارد می‌شود.
 2. احراز هویت در یکی از دفاتر اسناد رسمی: پس از ایجاد حساب کاربری، برای احراز هویت باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. دفاتر اسناد رسمی مشخصات شما را بررسی و تأیید می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات وارد شده در سامانه درست است.
 3. ثبت درخواست و تکمیل مشخصات و مدارک مورد نیاز در سامانه: پس از احراز هویت، به سامانه مالکیت معنوی بازگشته و درخواست ثبت علامت تجاری را تکمیل کنید. در این مرحله، باید مدارک مورد نیاز مانند مدارک شناسایی، پروانه کسب، مدارک نماینده قانونی (در صورت وجود) و تصاویر علامت تجاری را بارگذاری کنید.
 4. پرداخت هزینه‌ها و روزنامه‌ها پس از تأیید کارشناس: پس از تکمیل و ارسال درخواست، کارشناس مربوطه مدارک و اطلاعات شما را بررسی می‌کند. در صورت تأیید، باید هزینه‌های مربوط به ثبت علامت تجاری و انتشار آگهی در روزنامه رسمی را پرداخت کنید. این هزینه‌ها شامل هزینه ثبت و هزینه انتشار آگهی می‌باشد.

نکات مهم:

 • دقت در تکمیل اطلاعات: مطمئن شوید که تمام اطلاعات و مدارک به درستی و کامل وارد شده‌اند تا از بروز مشکلات احتمالی در مراحل بعدی جلوگیری شود.
 • پیگیری درخواست: پس از ارسال درخواست، می‌توانید وضعیت آن را از طریق سامانه پیگیری کنید. در صورت نیاز به ارائه مدارک اضافی یا اصلاح اطلاعات، سریعاً اقدام کنید.
 • انتشار آگهی: پس از پرداخت هزینه‌ها، آگهی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. این آگهی به مدت مشخصی در روزنامه منتشر خواهد شد تا در صورت وجود اعتراض، فرصت لازم برای اقدام فراهم باشد.
 • دریافت گواهی ثبت: در صورت عدم وجود اعتراض و پس از گذشت دوره قانونی، گواهی ثبت علامت تجاری صادر و به شما تحویل داده می‌شود.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا فرایند ثبت علامت تجاری را به درستی و با موفقیت طی

مراحل ثبت علامت تجاری به ترتیب زیر است:

 1. ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی:
  • به سامانه مالکیت معنوی مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. اطلاعات اولیه مانند نام، شماره تماس و ایمیل وارد می‌شود.
 2. احراز هویت در یکی از دفاتر اسناد رسمی:
  • پس از ایجاد حساب کاربری، برای احراز هویت باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. دفاتر اسناد رسمی مشخصات شما را بررسی و تأیید می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات وارد شده در سامانه درست است.
 3. ثبت درخواست و تکمیل مشخصات و مدارک مورد نیاز در سامانه:
  • پس از احراز هویت، به سامانه مالکیت معنوی بازگشته و درخواست ثبت علامت تجاری را تکمیل کنید. در این مرحله، باید مدارک مورد نیاز مانند مدارک شناسایی، پروانه کسب، مدارک نماینده قانونی (در صورت وجود) و تصاویر علامت تجاری را بارگذاری کنید.
 4. پرداخت هزینه‌ها و روزنامه‌ها پس از تأیید کارشناس:
  • پس از تکمیل و ارسال درخواست، کارشناس مربوطه مدارک و اطلاعات شما را بررسی می‌کند. در صورت تأیید، باید هزینه‌های مربوط به ثبت علامت تجاری و انتشار آگهی در روزنامه رسمی را پرداخت کنید. این هزینه‌ها شامل هزینه ثبت و هزینه انتشار آگهی می‌باشد.

نکات مهم:

 • دقت در تکمیل اطلاعات: مطمئن شوید که تمام اطلاعات و مدارک به درستی و کامل وارد شده‌اند تا از بروز مشکلات احتمالی در مراحل بعدی جلوگیری شود.
 • پیگیری درخواست: پس از ارسال درخواست، می‌توانید وضعیت آن را از طریق سامانه پیگیری کنید. در صورت نیاز به ارائه مدارک اضافی یا اصلاح اطلاعات، سریعاً اقدام کنید.
 • انتشار آگهی: پس از پرداخت هزینه‌ها، آگهی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. این آگهی به مدت مشخصی در روزنامه منتشر خواهد شد تا در صورت وجود اعتراض، فرصت لازم برای اقدام فراهم باشد.
 • دریافت گواهی ثبت: در صورت عدم وجود اعتراض و پس از گذشت دوره قانونی، گواهی ثبت علامت تجاری صادر و به شما تحویل داده می‌شود.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا فرایند ثبت علامت تجاری را به درستی و با موفقیت طی کنید. رعایت دقیق این مراحل موجب تسهیل و تسریع در روند ثبت و بهره‌برداری از حقوق قانونی مربوط به علامت تجاری می‌شود.

تماس 09156024004