مراحل شکایت از جرم ترک انفاق

مراحل شکایت از جرم ترک انفاق

برای شکایت کیفری در مورد جرم ترک انفاق، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کنید. در اینجا به طور کامل مراحل شکایت کیفری برای جرم ترک انفاق را توضیح می‌دهیم:

۱. تنظیم و ثبت شکایت

ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم کنید که شامل توضیح کامل و دقیق درباره ترک انفاق توسط شوهر باشد. در شکواییه باید جزئیات مربوط به عدم پرداخت نفقه و شرایط مرتبط را ذکر کنید.

اقدامات لازم:

  • نوشتن شکواییه: شامل نام و مشخصات کامل شاکی (زن) و مشتکی‌عنه (شوهر)، توضیح ماجرا و دلایل ترک انفاق.
  • مدارک و مستندات: جمع‌آوری مدارک مربوط به عدم پرداخت نفقه، مانند شهادت شهود، پیامک‌ها یا ایمیل‌های مربوط، فیش‌های بانکی و…

مراجعه به دادسرا:

  • دادسرای محل وقوع جرم: به دادسرای مربوط به محل زندگی یا محل وقوع جرم مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید.

۲. ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری

پس از ثبت شکایت، پرونده شما به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، تحقیقاتی از شاکی (زن) انجام می‌شود.

اقدامات لازم:

  • حضور در دادسرا: شاکی باید در زمان تعیین شده در دادسرا حضور یابد و توضیحات لازم را به بازپرس یا دادیار ارائه دهد.
  • ارائه مدارک: مدارک و مستندات خود را به بازپرس یا دادیار ارائه کنید تا برای بررسی به پرونده اضافه شود.

۳. احضار زوج (شوهر)

پس از تحقیق از شاکی، احضاریه‌ای برای زوج ارسال می‌شود تا در دادسرا حضور یابد و پاسخگو باشد.

اقدامات لازم:

  • حضور زوج در دادسرا: شوهر باید در زمان مقرر در دادسرا حاضر شود و پاسخگو باشد.
  • دفاعیات زوج: زوج می‌تواند در دفاع از خود مدارک و مستنداتی ارائه دهد، مانند رسیدهای پرداخت نفقه یا دلایلی برای عدم تمکین زن.

۴. ادامه روند دادگاه بر اساس نتیجه تحقیقات

پس از تحقیقات و بررسی دفاعیات، دادسرا تصمیم‌گیری می‌کند که آیا جرم ترک انفاق محقق شده است یا خیر.

ممکن‌ترین نتایج:

  • اثبات جرم ترک انفاق: اگر ترک انفاق اثبات شود، پرونده به دادگاه ارسال و مجازات تعیین می‌شود.
  • اثبات عدم تمکین زن: اگر شوهر اثبات کند که زن تمکین نکرده، پرونده متوقف می‌شود.
  • ارائه رسیدهای پرداخت نفقه: اگر شوهر بتواند ثابت کند که نفقه پرداخت کرده است، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

نتیجه‌گیری

برای شکایت کیفری در مورد جرم ترک انفاق، مراحل تنظیم و ثبت شکایت، ارجاع پرونده، احضار زوج و ادامه روند دادگاه بر اساس نتایج تحقیقات را باید طی کنید.

توصیه می‌شود در هر یک از این مراحل، از مشاوره و کمک حقوقی یک وکیل متخصص در امور خانواده و حقوقی بهره‌مند شوید تا بتوانید به بهترین نحو از حقوق خود دفاع کنید و پرونده را با موفقیت پیش ببرید. وکیل می‌تواند به شما در تنظیم شکواییه، جمع‌آوری مدارک، حضور در دادسرا و دادگاه و همچنین در ارائه دفاعیات کمک کند.

عناصر تشکیل دهنده ترک انفاق

برای بررسی جرم ترک انفاق، باید عناصر تشکیل‌دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. این عناصر شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی هستند که هر کدام نقش مهمی در تحقق جرم دارند.

۱. عنصر قانونی ترک پرداخت نفقه

عنصر قانونی جرم ترک انفاق، اساس و مبنای قانونی است که این عمل را جرم‌انگاری کرده و مجازات آن را تعیین می‌کند. در قوانین ایران، ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده به این موضوع پرداخته است. این ماده بیان می‌کند که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد به زن، این عمل جرم محسوب می‌شود و مرد به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. بنابراین، ترک انفاق به عنوان یک جرم قانونی مشخص شده و دارای آثار و تبعات قانونی است.

۲. عنصر مادی ترک انفاق

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و عملی جرم اشاره دارد، یعنی باید فعل یا ترک فعلی در واقعیت رخ داده باشد. در مورد ترک انفاق، عنصر مادی عبارت است از خودداری مرد از پرداخت نفقه به زن. برای مثال، اگر مردی از دادن نفقه به همسر خود امتناع کند، این امتناع از پرداخت نفقه عنصر مادی جرم ترک انفاق را تشکیل می‌دهد. این عمل باید به طور مداوم و بدون عذر موجه رخ دهد و زن نیز باید تمکین کرده باشد تا جرم ترک انفاق محقق شود.

۳. عنصر روانی ترک انفاق

عنصر روانی به نیت و قصد مجرم در انجام جرم اشاره دارد. در مورد ترک انفاق، عنصر روانی زمانی محقق می‌شود که مرد با قصد و نیت خود از پرداخت نفقه خودداری کند. یعنی مرد باید آگاهانه و عمدی از انجام وظیفه قانونی خود سر باز زند. به عبارت دیگر، مرد باید با علم به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت نفقه و با قصد امتناع از انجام این وظیفه، از پرداخت نفقه خودداری کند.

تحقق جرم ترک انفاق نیازمند وجود و اثبات هر سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. عنصر قانونی به مبنای قانونی جرم اشاره دارد که در قانون حمایت از خانواده ذکر شده است. عنصر مادی به خودداری فیزیکی و عملی مرد از پرداخت نفقه به زن می‌پردازد و عنصر روانی نشان‌دهنده نیت و قصد مجرم در عدم پرداخت نفقه است. هر یک از این عناصر باید به طور جداگانه و به‌طور کامل در دادگاه ثابت شوند تا جرم ترک انفاق محرز گردد و مجازات مربوط به آن اعمال شود.

تماس 09156024004