مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد

مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد

مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد


مشاوره با بهترین وکیل طلاق در مشهد

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

احکام طلاق  

همان طور که ازدواج آداب و قواعد و احکامی دارد طلاق و جدایی نیز احکامی دارد که در صورت عدم اجرای صحیح این احکام طلاق باطل می باشد. از جمله احکام طلاق این است که مرد باید هنگام طلاق شرایط ذیل را داشته باشد :

۱-بالغ باشد      ۲-عاقل باشد     ۳-مجبور نباشد      ۴-قصد طلاق داشته باشد .پس اگر صیغه ی طلاق را به شوخی بگوید طلاق صحیح نیست .زن نیز در زمان طلاق باید باید از خون حیض و نفاس پاک باشد و مرد نیز در دوران پاکی با وی نزدیکی نکرده باشد .

در ازدواج دائم عده طلاق ۳طهر می باشد ولی در نکاح موقت عده طلاق ۲طهر می باشد.

 

 

طلاق شرعی چیست ؟

طلاق شرعی طلاقی است که در شرع برای آن احکامی تعیین شده باشد .برای درستی طلاق از نظر شرعی  طلاق باید در ایام پاکی زن باشد ودر حضور دو نفر مرد عادل و با تشخیص نوع طلاق توسط عاقد صیغه ی آن اجرا شود ، زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و با اتمام عده می تواند ازدواج کند .

طلاق زبانی 

طلاق زبانی یا لفظی طلاقی است که بدون انجام تشریفات طلاق مرد به زن بگوید تو را طلاق دادم یا زن بگوید طلاق گرفتم .چنین طلاقی در شرع و قانون پذیرفته نشده است و باطل است و زن ومرد صرف این طلاق لفظی از یکدیگر جدا نمی شوند .اما اگر مردی نمیتواند صیغه ی طلاق را ادا نماید می تواند از هر لفظی که منظور را می رساند استفاده نماید .

گناه طلاق 

علیرغم اینکه اسلام طلاق را امری مذموم و ناپسند می داند و تاکید دارد که زوجین از طلاق به عنوان آخرین راه حل استفاده نمایند اما طلاق را امری حلال و بدون گناه می داند به طوری که زوجینی که طلاق می گیرند که مرتکب هیچ گناه و معصیتی نشده اند .

مشاوره با بهترین وکیل طلاق، مهریه و خانواده در تهران

{توضیح وکیل مشهد: عبارت بهترین وکیل، بهترین وکیل دادگستری و … معمولا اغوا کننده است؛ توصیه ی ما این است که وکیل خوب را باید در عمل و پرونده های موفق وی شناخت}

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

نکته های پراکنده در خصوص دعاوی خانواده؛ تجربه های یک وکیل

با توجه به رویه ی اکثر دادگاههای خانواده، صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب «عسر و حرج» تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود، مگر اینکه تکرار شود یا دلایل دیگری هم مطرح شود. مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) و اگر ارتباط نامشروع همسرش را ثابت کند، شرط تنصیف (تعلق اموال شوهر، تا نصف آن به زن) اجرا نخواهد شد.

طلاق توافقی، در رویه ی دادگاههای خانواده، از نوع طلاق خلعی بائن محسوب می شود؛ یعنی از طرف مرد قابل رجوع نیست، مگر اینکه زن بخواهد ظرف سه ماه از ثبت صیغه ی طلاق به مهریه رجوع کند.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

 

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، برای اقدام به طلاق می بایست، الزاما، آن وکالت را به یک وکیل پایه یک دادگستری تفویض کند. حضور یک وکیل دادگستری، الزامی است اما وکیل دوم اختیاری خواهد بود. بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زن با داشتن وکالت در طلاق، می تواند به تنهایی اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه کند و نیازی به حضور مرد نخواهد بود. وکالتنامه باید بلاعزل و قابل توکیل باشد. قبل از هر اقدامی مشاوره با وکیل توصیه می گردد.

در دعوی طلاق یکطرفه از طرف زن می بایست یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در عقدنامه (شروط ضمن عقد ازدواج)، یا «عسر و حرج» زن اثبات گردد. در دوران عقد، هم به همین صورت است، با این تفاوت که زن «حق حبس» دارد البته منوط به اینکه قبلا «تمکین خاص» (همخوابگی) نکرده باشد. حق حبس، حتی به رغم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از طرف دادگاه، همچنان برقرار خواهد بود.

در طلاق توافقی کلیه حقوق زن و مرد باید در حکم دادگاه شناسایی و ذکر گردد از قبیل مهریه، نفقه، حضانت، جهیزیه اجرت المثل و نحله.

طلاق خلع

طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن است که در آن زوج به دلیل کراهتی که از شوهر دارد مالی به وی می دهد تا بتواند طلاق بگیرد .از آن جایی که در طلاق بائن برای زوج حق رجوع وجود ندارد در طلاق خلع نیز مرد نمیتواند به همسر خود رجوع کند .

معنای لغوی خلع :

خلع در لغت به معنای کندن و جدا کردن بیان شده زیرا در قرآن زن و مرد را خداوند لباس یکدیگر می داند به همین دلیل جدایی آنان را مانند درآوردن لباس و کندن آن میدانند .

طلاق خلع نوبت اول :

در طلاق خلع زن به دلیل کراهتی که از مرد دارد در قبال طلاق تمام یا بخشی از مهریه ی خود را به وی می بخشد و مرد قبول بذل می کند که بیشتر طلاق های توافقی در این قالب اتفاق می افتد حال اگر زن و شوهر برای اولین بار است که از یکدیگر جدا می شوند این طلاق خلع نوبت اول می باشد و اگر عقد کنند و مجددا طلاق بگیرند خلع نوبت دوم است.

عده در طلاق خلع:

طلاق خلع همانند سایر طلاق ها برای زوجه دوران عده وجود دارد .از آن جایی که طلاق خلع از نوع طلاق بائن می باشد برای زوج در ایام عده حق رجوع وجود ندارد و رابطه ی زوجیت میان انان به طور کلی قطع شده است اما اگر زوجه قبل طلاق یا در دوران عده از بذل خود رجوع نماید طلاق از بائن به رجعی تبدیل می گردد و زوج می تواند به زوجه رجوع نماید .

طلاق خلع در قانون مدنی :

ماده ی ۱۱۴۶ قانون مدنی در مورد طلاق خلع بیان می دارد :” طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر خود می دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد .”

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش در دو مورد صادر میشود :درخواست طلاق از طرف مرد، طلاق توافقی.

عده

عده بر اساس قوانین مدتی می باشد که تا پایان آن زنی که عقد ازدواجش بهم خورده نمی تواند برای بار دیگر ازدواج کند.

نکات مهم:

  1. اگر در عقد نکاح دائم مهریه وجود نداشته باشد عقد باطل نیست و صحیح است و برای زوجه حق طلاق به وجود نمی آید.
  2. در نکاح موقت مهریه باید ذکر شود و زوجین از یکدیگر ارث نمی برند هر چند در ضمن عقد شرط شده باشد.
  3. هر شخص اعم از مرد و زن اگر رابطه زوجیت خویش را انکار کند و اگر ثابت شود این انکار زوجیت بی اساس بوده، منجر به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری