مشاوره با وکیل خوب در مشهد

مجازات مزاحمت پیامکی

مشاوره با وکیل خوب در مشهد

“مزاحمت تلفنی” در قانون مجازات اسلامی

مزاحمت تلفنی عبارت است از این که فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی بی جهت از طریق خط تلفن یا پیامک یا سایر خطوط ارتباطی مخابراتی، برای طرف مقابل ایجاد اذیت و آزار کرده و آسایش وی را سلب کند.
مزاحمت تلفنی به صورت های گوناگون ممکن است اتفاق بیفتد، از جمله زنگ زدن اما صحبت نکردن، فوت کردن، فحش دادن، تهدید کردن و …. که البته برخی از این صور خود مستقلا جرم جداگانه ای می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)
در مورد جرم مزاحمت تلفنی دو مقرره قانونی وجود دارد: یکی ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و یکی ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۶۶

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

در ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای مرتکب این جرم، مجازات حبس از ۱ تا ۶ ماه تعیین شده است. این جرم قابل گذشت نیست و در صورتی که شکایت شاکی موجب کشف این جرم شده و پیگیری ها منجر به یقین به ارتکاب اینن جرم از طرف مرتکب شود، گذشت شاکی نیز باعث بخشودگی و معافیت مرتکب از مجازات نخواهد شد. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)
طبق ماده ۶۴۱ مزاحمت تلفنی منحصر به مزاحمت از طریق از طریق تلفن ثابت یا همراه نیست بلکه به تصریح این ماده مزاحمت از طریق سایر دستگاه ها ی مخابراتی نیز مشمول این تعریف میگردد. مثل ایمیل، پیامک و …. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)
ممکن است فرد مزاحم در حین ارتکاب مزاحمت تلفنی اعمالی را اانجام دهد که خود این اعمال مستقلا جرم باشد مثل تهدید، توهین، قذف، فحاشی و افترا و ……. در این موارد بر عمل واحد مرتکب عناوین متعددی بار می شود و به موجب قواعد عمومی مجازت ها، مجازات جرمی که شدیدتر است اعمال خواهد شد. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

مرجع صالح برای شکایت از جرم مزاحمت تلفنی، محلی است که جرم به وقوع پیوسته یعنی محل اقامت بزه دیده. پس فردی که مورد مزاحمت واقع شده می تواند به دادسرای محل اقامت خود مراجعه کرده و شکایت خود را تنظیم کند. اگر شاکی مزاحم را بشناسد مستقیما تعقیب علیه وی ادامه می یابد و اگر نشناسد، ابتدا باید مزاحم ناشناس از طریق استعلامات مخابرات شاناسایی شود. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)
لازم به ذکر است که صدای ضبط شده خود فی نفسه ادله محسوب نمی شود و فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قضایی محسوب شده و برای قاضی ایجاد ظن و گمان قوی کند.
اگر فرد بزه دیده در اثر مزاحمت ها تلفنی متحمل خساراتی شده باشد نیز این خسارت ها قابل مطالبه اند و میتوان از مرجع کیفری خواست ضمن صدور حکم در موضوع پرونده کیفری به نسبت تعیین تکلیف خسارت مدعی خصوصی نیز اقدام کند. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)

 

مشاوره با وکیل خوب در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

اما این تمام مجازات یک مزاحم تلفنی نیست. بلکه شرکت مخابرات نیز تنبیه علی الحده ای برای مرتکب در نظر گرفته. به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران : هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله ای برای مزاحمت دیگران قرار دهد یا با عمد و سو نیست ارتباط دیگری را مختل نماید، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اختار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود. برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت ۳ ماه با اخطار کتبی قطع و تحدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه مربوطه می باشد. و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مستر خواهد کرد. (جهت هماهنگی با وکیل جرایم مزاحمت تلفنی با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.)

 

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

تماس 09156024004